Quart-publikum 2002 (Foto: www.quart.no)

Quart «frikjennes» av Kulturrådet, men må klare seg på egne ben

Kulturrådet gir 400 000 kroner til Quart Festivalen i 2004, noe som innebærer en nedgang på 450 000 kroner i forhold til fjoråret. Kulturrådet sier at de har gjennomgått de økonomiske forholdene til festivalen, og «ikke funnet forhold som gjør tidligere tilskudd uberettigede». Likevel mener de at Quart Festivalen har større kapasitet for egeninntjening enn tidligere antatt, og at festivalen alt fra neste år må kunne «stå på egne ben». Quartfestival-sjef Toffen Gunnufsen er overrasket over det varslede kuttet: – Om vedtaket til Kulturrådet blir stående, vil det fort strupe muligheten vår til å være kreative og lekne. Kulturrådet avviser på sin side at Quart Festivalen for alltid er støtt ut av «det gode selskap».

Kalender

Flygelinnvielse

02/06/2021 Kl. 18:00

Innlandet

Flagstad – The Opera VERDENSPREMIERE

11/06/2021 Kl. 18:00

Innlandet

Av Arvid Skancke-Knutsen

Kulturrådet sendte i dag ut en egen pressemelding under overskriften «Quart-Festivalen får tilskudd i 2004». Her heter det at Kulturrådet har gjennomgått de økonomiske forholdene i Stiftelsen Quart Festivalen, uten å «avdekke forhold som gjør tidligere tilskudd uberettigede».

Likevel påpeker Kulturrådet at det er avslørt «kritikkverdige forhold i driften av festivalen», og sier også at det er kommet frem at «festivalen har større mulighet til egenfinansiering enn tidligere antatt».

— Med bakgrunn i dette har Kulturrådet besluttet å gi 400 000 kroner i tilskudd til festivalen for 2004. Kulturrådet anerkjenner Quart Festivalen som sentral for sin sjanger og for aldersgruppen som utgjør publikumsgrunnlaget, heter det.

Om det reduserte tilskuddet for 2004 sier Norsk kulturråd følgende:

— Tilskuddet bidrar til at Quart Festivalen kan konsolidere seg i løpet av 2004, for så å kunne stå på egne ben fra 2005. Tilskuddet skal slik gi festivalen mulighet til langsiktig planlegging. Kulturrådet har tiltro til at festivalens omorganiseringsprosess vil føre frem til ryddige forhold i organisasjonen og den økonomiske situasjonen.

Ballade snakket i formiddag med Toffen Gunnufsen, som det siste året har måttet bruke mye tid på å restruktuere festivalen, bl.a. gjennom opprettelsen av et nytt styre. Han er svært forbauset over det han nå oppfatter som doble signaler fra Kulturrådet.

— Jeg må si at dette vedtaket kommer nokså overraskende, ja. På den ene siden belønnes vi for at vi har tatt de grep Kulturrådet ønsket, men samtidig får vi altså beskjed om at vi må klare oss selv alt fra neste år. Det finnes mange festivaler som har fått betydelig støtte over mye lengre tid enn oss. Min umiddelbare reaksjon er at Kulturrådet tydeligvis tror at vi kan finansieres av rike onkler. Det er ikke slik at Quart Festivalen sitter igjen med en masse penger etter hver festival. Vår hovedmålgruppe er tross alt ungdom, som ikke nødvendigvis har muligheter for å strø rundt seg med penger.

— Når Kulturrådet sier at firehundretusen kroner skal «hjelpe Quart Festivalen til å konsolidere seg», fortoner det seg som temmelig absurd. Fire millioner hadde vært en annen sak, sier Quart-sjefen, som har drevet festivalen siden den spede starten med Kvadraturfestivalen i 1991.

— Det virker som om Kulturrådet tror at de finnes «hemmelige» midler i omløp, og at de samtidig i høy grad overvurderer inntjeningspotensialet vårt. Det kan nok stamme fra en nokså snever oppfatning av populærkulturen som en ren pengemaskin. Sannheten er at vi driver ut i fra akkurat de samme vilkårene som f.eks. Molde, som jo til dels også opererer med store kommersielle navn fra populærmusikken. Vi legger for øvrig snarlig også frem en offentlig rapport som vil vise at det ikke finnes noen «hemmelige» pengekilder i Quartsystemet.

Rett før jul mottok Quart Festivalen 2,5 millioner kroner til omstrukturering av den nystftede kulturstiftelsen Cultiva. Disse pengene ble gitt som et tilskudd under forutsetning av at Quart-ledelsen foretok en rekke grep i forhold til struktur og økonomi, deriblant «styrking av grunnkapitalen, opprydning mellom stiftelsen Quart og de leverandører som yter tjenester, samt presentasjon av løsninger knyttet til de funn den styreoppnevnte granskningskomiteen legger frem». Samtidig tilbød Cultiva også Quart Festivalen et lån over syv år på samme beløp.

— Kulturrådet tenker kanskje at Cultiva får ta ansvaret for det som skjer her nede på Sørlandet? I så fall er det ganske oppsiktsvekkende. Det er merkelig at Kulturrådet velger å varsle at de vil fjerne ethvert tilskudd til oss, samtidig som de altså fortsetter å støtte festivaler med langt bedre grunnkapital enn oss. Grunnfinansieringen fra Cultiva gir oss selvsagt en økt mulighet til å stå på egne ben, men nå sørger Kulturrådet altså for å gi oss en betydelig konkurransemessig hemsko i forhold til nær sagt alle andre festivaler.

Dagbladet kjørte i sommer en stor og dramatisk artikkelføljetong, som avdekket en rekke kritikverdige forhold i forbindelse med styringen av Quart Festivalen. Som en direkte følge av dette ble festivalen også anmeldt til Økokrim av tidligere Ultima-direktør John Persen, som bl.a. uttalte: – Jeg får bakoversveis når jeg leser i Dagbladet om det jeg mener er økonomisk svindel og rolleblanding i festivalen.

— Det er klart at de stadige oppslagene i Dagbladet ikke har vært spesielt bra for oss, sier Gunnufsen. – Jeg har heller ikke kjent meg igjen i alt de har skrevet, så noen ganger har de etter min mening vært vel kjappe i svingene. Men samtidig har det også kommet i gang sunne prosesser som en følge av artiklene, så på den måten kan man si at oppslagene har fungert positivt. Vi har nå fått på banen et svært godt styre, med sterk kompetanse på en rekke felt. Vi har også fått ryddet opp i mye av strukturen, samtidig som bookingen ser bra ut med tanke på sommerens festival.

Toffen Gunnufsen varsler at han nå vil ta kontakt med Kulturrådet, og be om en nærmere redegjørelse for beslutningen om å kutte all fremtidig støtte.

— Jeg må ærlig talt si at jeg ikke skjønner en slik avgjørelse, og en slik kulturpolitikk. Vi er selvsagt glade for støtten vi får i inneværende år, men nå bør vi tydeligvis gå inn i en dypere dialog med Kulturrådet. Om vedtaket til Kulturrådet blir stående, vil det fort strupe muligheten vår til å være kreative og lekne, med tanke på å kjøre smalere artister og konsepter. Offentlige midler skal jo nettopp stimulere til å ta sjanser og fremme ting som ikke er så kommersielt åpenbare.

Ballade snakket senere i dag også med Christian Lund i Norsk kulturråd, som avviser at reduksjonen i støtten er så dramatisk som Quart Festivalen tolker det som.

— Beslutningen er tatt ut i fra en samlet vurdering av Quart Festivalen, der det synes å være rom for større egenfinansiering enn tidligere antatt. Det er det som er den direkte årsaken til det reduserte tilskuddet i år. Quart Festivalen synes rett og slett å ha bedre forutsetninger for å klare seg, også i forhold til andre populærmusikkfestivaler. Samtidig er det nok litt vel drastisk å tolke dette med «å klare seg på egne ben» som et signal om at Quart aldri mer vil få støtte fra oss.

Lund påpeker også at Quart Festivalen har mulighet for å søke om egen prosjektstøtte, nettopp for å sikre finansiering av kunstnerisk interessante prosjekter.

— Det er ellers absolutt ikke slik at vi vil overlate Sørlandet til Cultiva. Det viser også den samlede tildelingen, der vi har støttet en rekke festivaler i området. Beslutningen om redusert støtte til Quart Festivalen i år er som sagt utelukkende fattet ut i fra en vurdering av det rent økonomiske potensialet. Vi anser Quart Festivalen som en sentral og viktig festival innen sin genre, og vil selvfølgelig gi dem muligheten til å sende inn søknader på lik linje med alle andre – også utover neste år.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Videoprodusent

Den Norske Opera & Ballett

Solo SLAGVERK m/pl.til pauker

Arktisk Filharmoni

Prosjektleder

Kulturkollektiv Bodø

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens for Artists

Hovedinstrumentlærer trompet

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hovedinstrumentlærer tuba

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Samspill/ interpretasjon klaver

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Leder for strykeorkester aldersgruppen 8-12

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev