Knute_2 (Ill.)

Knutepunkt: Skal vurderes hvert fjerde år

INTERVJU: Kulturminister Giske har definert mer presise kriterier for festivaler og festspill med knutepunktstatus. Som ventet skal knutepunktfestivalene evalueres hvert fjerde år ut fra de kriteriene som nå er fastlagt. Daglig leder Stein Arne Blomseth i Øyafestivalen sier til Ballade i dag at dette er et fornuftig grep som kan forhindre at oppdraget blir en sovepute for festivalene.

Kalender

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

Av Bjørn Hammershaug

Festivaler og festspill med status som knutepunktinstitusjoner skal underlegges evaluering hvert fjerde år på bakgrunn av presiserte kriterier for knutepunktvirksomheter.

Dette er noe av innholdet i stortingsmelding nr. 10, om Knutepunktoppdrag, som ble lagt fram i statsråd nå i dag.

Øya: – Fornuftig forslag

Stein Arne Blomseth er daglig leder ved Øyafestivalen, og han mener dette er et fornuftig grep fra departementet.

— Det forhindrer at knutepunkt blir en sovepute for festivalene, som hele tiden skal være en spydspiss innen sin kategori. Dette er et oppdrag vi har fått, og da må vi hele tiden sørge for å være på hugget i forhold til kriteriene i oppdraget, sier han til Ballade nå i dag.

Kan dette bidra til mindre forutsigbarhet for festivalene?

— Nei, jeg synes faktisk dette er forutsigbart nok i seg selv. Nå vet vi hva vi har å forholde oss til.

Ni punkter

Kulturminister Trond Giske sier i en uttalelse om denne meldingen at han er opptatt av at festivalene (og festspillene) har høy måloppnåelse, og har presisert oppdraget til knutepunktinstitusjonene i ni punkter:

Stedsforankring, festivalaktivitet hvert år, kunstnerisk ledende, koordinering og samarbeid, nasjonal og internasjonal orientering, nyskapende og utviklingsorientert, publikumsutvikling, god ressursutnyttelse og regional medvirkning.

— De skal påta seg et nasjonalt kulturansvar innenfor sin sjanger og samtidig ha en klar regional og lokal tilknytning, sier Giske om festivalene og festspillene som inngår i denne ordningen.

Møte med Giske på nyåret

Øyas daglige leder forventer at de skal i samtaler med kulturministeren rett over nyttår. Da skal de blant annet avklare styrerepresentasjonen og eierformen til Øyafestivalen, som Giske var inne på da han presenterte knutepunktfestivalen for pop og rock i forrige uke.

— Jeg er sikker på at vi vil finne en fornuftig løsning på disse spørsmålene. Det er for eksempel ikke noe skriftlig krav meg bekjent som sier staten skal sitte med styrelederen, sier Blomseth.

Lokal støtte

Eksisterende finansieringssystem vil bli videreført med en deling av det offentlige tilskuddet med 60 prosent på staten og 40 prosent på regionale tilskuddsparter i Sør-Norge, og en 70/30-deling for knutepunkter i Nord-Norge. Kultur- og kirkedepartementet melder at de vil ta initiativ overfor de regionale partene for å avtale opplegg og gjennomføring av evalueringer i et samarbeid med de berørte virksomhetene.

Under Giske knutepunkt-presentasjon sa han at det mest negative for Øya sin del var punktet om lokal støtte, der han trakk frem at festivalen ikke har fått tilskudd av Oslo kommune.

— Oslo kommune har anbefalt Øya som knutepunktfestival, og da forventer vi at de er villige til å stille opp, sa Giske den gang.

Øyas daglige leder bekrefter da også at Oslo kommune vil gå inn med støtte fra og med neste år.

— Oslo kommune støttet som sagt vår søknad, og de er inneforstått med kriteriene som ligger i dette oppdraget, sier Blomseth, og legger til:

— Men det er ikke helt riktig at vi ikke har blitt tildelt midler av kommunen tidligere. Vi har blant annet fått støtte til klubbdagen vår. Selv om de selvsagt kunne vært litt rausere, avslutter Stein Arne Blomseth med et smil.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev