Edvard-trofé 2020

Vil revurdere eksportarbeidet

Norsk teater- og orkesterforening (NTO) ber om full gjennomgang av Music Export Norway.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

NTO ser positivt på internasjonaliseringen som er uttrykt i Statsbudsjettet med en dobling av budsjettet til Music Export Norway (MEN).
Styrkingen av MEN og regjeringens erklæringer om at MEN skal være spydspissen i arbeidet med norsk musikkeksport, seinest i Ballades [link id=65474 title=»intervju «]med Anniken Huitfeldt, har møtt motstand i store deler av musikklivet.
NTO la denne uka fram en uttalelse for Stortingets familie- og kulturkomite der det het at:
«Økningen gjør at det etter NTOs mening er nødvendig med en gjennomgang av MENs virksomhet. Det hersker misnøye i store deler av musikkbransjen med hvorledes MEN driver sin virksomhet i dag.
Det bør derfor foretas en kritisk gjennomgang av MEN for at de bevilgede midler skal komme hele bransjen til gode, og for at staten skal kunne være sikker på at de bevilgede midler brukes på en ressurseffektiv måte.
Det ville være negativt å tilordne Music Export Norway flere oppgaver knyttet til profileringen av norsk musikk i utlandet slik departementet foreslår, uten organisatoriske og administrative endringer av MEN og en vurdering av om eierstrukturen er formålstjenlig.
NTO har Norsk Jazzforum, Norsk Folkemusikk- og Danselag og Ny Musikk med seg i dette syn.»
Et av Høyres to medlemmer i kulturkomiteen, Olemic Thommessen sier at han oppfatter kritikken i notatet som sterk.
Høringen er en del av komiteens behandling av det framlagte budsjettet som skal opp i Stortinget 15. desember. Som Thommessen sier er det «begrenset hvor viktig dette arbeidet er» siden regjeringen har rent flertall i nasjonalforsamlingen.

Stillinger

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev