Penger_utsnitt

Statsbudsjettet – Én million til BarentsKult

Kulturdepartementet vil bidra til det Barentsregionale fondet med èn million kroner. Pikene på Broen får driftstilskudd.

Kalender

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

Ghazal- og qawwali-kveld

26/09/2020 Kl. 18:00

Oslo

Høstlandskap

26/09/2020 Kl. 16:00

Oslo

Fondet BarentsKult er foreløpig finansiert av Barentsekretariatet, de tre nord-norske fylkeskommunene og Utenriksdepartementet.

BarentsKult har som formål å realisere Barentsregionalt kunst- og kultursamarbeid, spesielt på norsk og russisk side.

I budsjettet for 2009 vil Kulturdepartementet delta med én million kroner i BarentsKult.

Den prosjektbaserte kuratorgruppen Piken på Broen, som har jobbet med denne type prosjekter i en årrekke, etterlyste i Ballade i forrige uke fast finansiering.

I budsjettet er det foreslått et driftstilskudd til Pikene på Broen på 500.000 kroner for å sikre grunnlaget for deres virksomhet. Tilskuddet fra Kulturdepartementet forutsetter at Finnmark fylkeskommune og Sør-Varanger kommune deltar i finansieringen.

Driftstilskuddet fra Kulturdepartementet kommer i tillegg til prosjektstøtte fra Norsk kulturråd i 2009 og 2010, samt prosjektstøtte fra Utenriksdepartementet.

Det blir også foreslått å gi 750.000 kroner til Samovarteatret for styrking av deres virksomhet.

Som en del av Regjeringens nordområdesatsning vil Kulturdepartementet utarbeide en felles norsk-russisk kulturstrategi i Barentsregionen med det russiske kulturministeriet, samt fylkene i Nord-Norge og Nordvest-Russland.

Under post 72 i kulturbudsjettet heter det følgende:

Styrkingen av kultursamarbeidet med Russland vil bli sett i sammenheng med arbeidet med prosjekter knyttet til nordområdene i regi av Nordisk ministerråd og Barentsrådet. Innsatsen vil omfatte tiltak for å skape arenaer og møteplasser som tilrettelegger for dialog, utveksling og samarbeid mellom miljøer i Nord-Norge og Nordvest-Russland.

Tiltak skal også fremme kulturbasert utvikling lokalt, innen arkitektur, design, reiseliv og andre kulturbaserte næringer i nordområdene for å bidra til å styrke samarbeidsnettverket mellom Russland og Norge. Det foreslås totalt 5 mill. kroner på denne posten.

Stillinger

Direktør

Fond for utøvende kunstnere

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev