Anders Beyer Foto Thor Brødreskift

Festspillene i Bergen får sterk kritikk

I et leserinnlegg i Bergens Tidende går ti kulturtopper hardt ut mot festspilldirektør Anders Beyer.

Kalender

I innlegget Festspill på avveier, publisert i Bergens Tidende (BT) onsdag, får festspilldirektør Anders Beyer i Festspillene i Bergen sterk kritikk. Innlegget er signert ti kulturtopper, deriblant tre tidligere festspilldirektører, én tidligere styreleder og én hovedsponsor, i tillegg til nære samarbeidspartnere.
Innsenderne frykter for at Festspillene er i ferd med å undergrave sin egen posisjon. Det kommer som svar på et innlegg Beyer selv hadde i BT tidligere i sommer.
Savner substans
I innlegget står det blant annet:
– Vi opplever at Festspillene er i ferd med å gå ut i en programmessig spagat, der kvalitet blir skadelidende, samtidig som vi stiller spørsmål ved institusjonens vekststrategi. Vi savner konsentrasjon om det vesentlige.
– Et festspill skal selvsagt være for alle, men derimot ikke for alt. Vi savner substansen, de i bred forstand store klassiske satsingene og vi savner det kunstnerisk nyskapende, satsingen på det vi ikke kjenner fra før.
– Særlig gjelder vår bekymring den utflytende sjanger-profil for programmet i Festspillenes hovedarena, Grieghallen. Økt vektlegging av populærsjangre som sikrer publikumstallene må etter vårt syn ikke forveksles, slik Anders Beyer i sin snedige retorikk synes å gjøre, med nyskapende, modige satsninger som gjerne også er sjangeroverskridende. Da svekkes Festspillenes identitet og profil.
Det pekes også til Nattjazz-sjef Jon Skjerdals kritikk fra tidligere i år. Han anklaget Festspillene for å forsyne seg av jazzpublikummet.
Skape diskusjon
Direktøren for Bergen Filharmoniske Orkester (BFO) Bernt Bauge er talsperson for kritikerne. Han sier til BT at mye av kritikken er tatt opp med Beyer tidligere.
– Han er kjent med mine synspunkter. Men at vi nå kommer så tydelig på banen, er at vi deler en felles bekymring. Den ble aktualisert i og med Beyers eget utspill i BT i juli. Det er viktig at denne bekymringen blir gitt offentlighet, sier Bauge til BT, der han også uttrykker håpet om at innlegget kan skape en diskusjon.
Står inne for utviklingen
Festspilldirektør Beyer sier selv til BT at han står inne for festivalens utvikling. Men ønsker kritikken velkommen.
– Kulturfeltet og de ulike kunstsjangrene er i stadig bevegelse og utvidelse. Det er og skal være plass til mange. Jeg tror det er aktørene som skaper nye muligheter og utvikling, og ikke de som verner om sine territorier, som vil stå stødigst, sier han til BT.
Disse står bak leserinnlegget:
Bernt Bauge, direktør BFO
Mary Miller, operasjef BNO
Per Boye Hansen, tidligere festspilldirektør, nå operasjef i Oslo
Lorentz Reitan, tidligere festspilldirektør
Erling Dahl, tidligere festspilldirektør
Morten Walderhaug, tidligere leder for Kulturbyen Bergen 2000, nå kulturhussjef i Bærum
Audun Kayser, pianist og professor ved Griegakademiet
Pål W. Lorentzen, tidligere styreleder Festspillene
Egil H. Sjursen, styreleder BFO
Trond Mohn, næringslivsleder og sponsor av Festspillene

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev