Edvard-trofe 2020

Revidert kulturbudsjett: 100 nye millioner til kultur

– Det er gledelig at Regjeringen har funnet midler til å følge opp kulturmeldingen, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland i forbindelse med at St.meld.nr.48 – ”Kulturpolitikk fram mot 2014” – nå følges opp i revidert nasjonalbudsjett for 2005. Kulturpolitsk talsmann for SV, Magnar Lund Bergo, mener at det er blitt for mye ”prestepenger”.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Arvid Skancke-Knutsen

I revidert statsbudsjett, som ble lagt frem rett før pinse, foreslås det å bevilge 1,5 million kroner til en nasjonal jazzscene gjennom Norsk Jazzforum i 2005. Norsk Jazzforum skal bruke det økte tilskuddet til utvikling av en nasjonal jazzscene gjennom å styrke eksisterende, aktive og kompetente scener i Oslo, heter det.

– En nasjonal scene for jazz vil ha stor betydning for musikksjangerens videre utvikling, og et samlet norsk jazzmiljø har prioritert dette tiltaket, sier kultur- og kirkeminister Svarstad Haugland.

Tilskuddsordning for kirkemusikk på 3 millioner kroner
— Den kirkemusikalske virksomheten i norske menigheter representerer et viktig potensial i norsk kulturliv, heter det i Regjeringens kommentarer til revidert kulturbudsjett.

— Rammevilkårene for norsk kirkemusikk er lite tilfredsstillende . Regjeringen foreslår derfor å opprette en egen tilskuddsordning for kirkemusikk gjennom Norsk kulturråd. Det legges opp til en ordning der det ikke gis støtte til enkelt­prosjekt, men til program som går over flere år.

Magnar Lund Bergo, som er kulturpolitisk talsmann i SV, er ikke spesielt imponert over denne delen av revidert statsbudsjett.

– Jeg ser at statsråden finner plass til 3 mill. kroner til kirkemusikk, at det opprettes to nye statsstipender som begge går til kirkens menn og at misjonshøgskolens arkiv får en halv million ekstra. Det er vel ikke sikkert disse ville blitt prioritert av oss, sier Bergo.

Magnar Lund Bergo erklærer seg ellers ”mellomfornøyd” med Valgerd Svarstad Hauglands forslag til kulturbudsjett i revidert nasjonalbudsjett.

— Jeg er glad for at kulturministeren følger opp SVs politikk og bevilger 7 millioner kroner til en innkjøpsordning for sakprosa, men jeg syns hun bruker for mye ”prestepenger”, smiler Bergo.

Bergo er heller ikke helt fornøyd med bevilgningen på 1,5 mill. til nasjonal jazzscene.

— For å få en jazzscene som er i tråd med ambisjonene, burde det vært bevilget minst fire ganger så mye penger. Men jeg hadde ikke regnet med noe som helst. Dette er i hvert fall et steg i riktig retning, sier Bergo.

SV kulturpolitiske talsmann oppsummerer det reviderte budsjettet på denne måten:

— En del små og gode initiativ, men langt i fra noen seier for kultur-Norge.

Frivillighetsregister på trappene
Debatten om et frivillighetsregister får ellers ny giv etter fremleggelsen av regjeringens reviderte nasjonalbudsjett. Norges Korforbund er av de organisasjonene som i lengre tid har etterlyst et slikt frivillighetsregister.

— Vi glade for at vi nå er et skritt nærmere dette registeret etter fremleggelse av revidert nasjonalbudsjett i dag, sier Generalsekretær i Norges Korforbund, Kåre Hanken.

Departementet har satt i gang et forberedende arbeid og varsler at de kommer tilbake til saken i Statsbudsjettet for 2006. Foreløpig er det svært uklart hva registeret vil inneholde og hvordan det skal brukes. Derfor gjenstår et betydelig arbeid for å få et slikt verktøy.

Norges Korforbund er positive til det tydelige budskapet fra departementet om å trekke de frivillige organisasjonene med i prosessen

– Kultur- og kirkedepartementet tar sikte på å ha de frivillige organisasjonene med i arbeidet (….) herunder utredningen om å opprette et frivillighetsregister, heter det i budsjetteksten fra regjeringen i dag.

— Norges Korforbund vil følge denne prosessen tett videre, sier Generalsekretær Kåre Hanken.

Ballade kommer tilbake med flere enkeltsaker fra revidert statsbudsjett. I mellomtiden kan du selv fordype deg i denne samlesiden fra Kultur- og Kirkedepartementet:

Stillinger

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev