GloppenBredde180Knapp

Rekorduttelling for Kultur-Norge i EU

Elleve norske kulturvirksomheter er tildelt midler fra EUs kulturprogram til samarbeidsprosjekter som starter i 2010. En av to søknader med norsk deltakelse får tilskudd. Det gir i følge Norsk Kulturråd rekorduttelling for norske aktører i EUs kulturprogram.

Kalender

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

19/08/2021 Kl. 18.00

Oslo

EUs kulturprogram har nylig gitt tilsagn om rundt 290 millioner kroner til europeiske samarbeidsprosjekter. Mer enn 46 millioner går til prosjekter med norske deltakere.
Rom for Dans i Oslo har fått 1, 6 millioner kroner til et prosjekt med partnere i Estland og Portugal som utforsker dans for blinde, under kunstnerisk ledelse av koreograf Kjersti Engebrigtsen. Jugendstilsenteret i Ålesund samarbeider med elleve andre byer i Europa, som til sammen får rundt 17 millioner kroner til et prosjekt om Jugendstil og økologi. Insomnia i Tromsø deltar i et tyskledet prosjekt med partnere i ni europeiske land. Sammen vil de utvikle et europeisk nettverk for nye uttrykk innen musikk og ny teknologi.
Blant øvrige norske deltakere er Norsk institutt for kulturminneforskning, Riksantikvaren, Stavanger konserthus, Trondheim elektroniske kunstsenter (TEKS), Musikk og Ungdom, Førde folkemusikkfestival, Nordisk kunstnarsenter Dalsåsen og Det norske solistkor.
 
Tidligere ble det kjent at syv norske forlag fikk 1,4 millioner til å oversette ny europeisk litteratur til norsk  . 
Av til sammen 33 søknader med norsk samarbeidspartner eller prosjektleder, har 19 fått tilsagn om midler i 2010. Det gir en suksessrate som nærmer seg 60 %, nesten dobbelt så høyt som gjennomsnittet blant de 35 europeiske landene som deltar i programmet.
Flerårige prosjekter krever at kulturvirksomheter fra minst seks land deltar. Prosjektene går over tre til fem år og kan få inntil 500 000 euro i støtte per år. Av 40 søknader fikk 10 flerårige prosjekter støtte. Totalt ble det tildelt ca 18,5 mill euro (ca 150 mill kroner) til de flerårige prosjektene.
Samarbeidstiltak med minst tre deltakere fra minst tre land. Prosjektene varer inntil to år og kan få inntil 200 000 euro i støtte. 108 prosjekter fikk støtte, av til sammen 315 søknader. Totalt ble det tildelt ca 17,4 mill euro (ca 140 mill kroner) til samarbeidstiltak.
35 europeiske land er med i EUs kulturprogram som har til hensikt å fremme et felles kulturområde i Europa. Programmet dekker hele kunst- og kulturfeltet.
Norsk kulturråd er det offisielle kulturkontaktpunktet (Cultural Contact Point) for EUs kulturprogram, med ansvaret for informasjon og rådgivning for søkere i Norge.
Kulturprogrammets nettside med tildelinger og prosjektbeskrivelser.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev