Reklametårn 2 (foto: Stans.no)

Reklame-monopol: Kraftige protester også i Oslo

Torsdag 8. september ble omlag 3000 underskrifter overlevert bystyrets sekretariat i Oslo. Kravet som signaturene har samlet seg bak er at tillatelsen som er gitt til Hafslund og JCDecaux om å sette opp lysreklametårn skal tas opp til ny, politisk behandling blant Oslos folkevalgte. En rekke musikere og kulturpersonligheter er blant underskriverne, som raser mot hvordan de folkevalgte selger ut fellesrommet.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Carl Kristian Johansen

Ifølge aksjonen mot lysreklametårnene, som har nettadressen http://www.stans.no, skal de nærmere 2500 internettsignaturene, samt 800 skriftlige protester, være nok til at klagen vil behandles.

— Arbeiderpartiet, SV og Venstre har gått inn for strengere restriksjoner i forhold til å inngå avtaler som i dette tilfellet. Denne aksjonen gir dem et mandat til å gå lenger, sier aksjonsleder Håkon Wium Lie i Stans.no.

Mangelfulle nabovarsler, manglende støtte i folket

Etter tillatelse fra Oslo kommunes plan-og bygningsetat startet strømleverandøren Hafslund, i samarbeid med det franske mulitnajonale reklamefirmaet JCDecaux, i august arbeidet med å erstatte de gamle nedstigningstårnene med tre til fire meter høye lysreklametårn.

Prosessen har ikke vært gjenstand for politisk behandling i bystyret. Det har blitt rapportert om mangelfulle nabovarsler som skal ha blitt sendt ut med to uker svarfrist i fellesferien 2002. I tillegg har ikke informasjon om høyde og lys vært inkludert, heller ikke tegninger av tårnene.

–Saken kommer nå til å bli tatt opp på komitènivå i kommunen før det går videre til bystyret. Partiene kommer til å bestemme seg i komitèen. Tidsrammen er jeg litt usikker på, men loven sier at klagen skal være behandlet før det har gått seks måneder, sier Lie.

Små arrangører bøtelegges, fritt fram for reklamegigantene

Oslo kommune fører en streng politikk overfor plakatopphenging utenfor kommunens anviste plasser. Det kan vanke bøter på opptil 500 kroner for de som blir tatt på fersken. Lie sier at han ikke har noen indikasjoner på at denne politikken har blitt intensivert etter at avtalen med Hafslund/JCDecaux ble inngått. Han mener allikevel at muligheten for å reklamere for arrangementer og konserter uavhengig av reklamegiganten helt klart har blitt rammet.

–Tårnene representere sterk visuell støy, og vi vil at tårnene skal ned. Men så lenge de står der vil vi argumentere og jobbe for at halvparten av reklameplassen skal forbeholdes lokale arrangører, og de som søker etter en savnet katt for den saks skyld, sier aksjonsleder Lie.

— Politikerne har latt seg lure

Blant underskriverne av oppropet, som alle som en hudfletter Oslos politikere for sin unnfallenhet overfor den massive kommersialiseringen av bybildet, finner vi også en rekke representanter for kulturlivet.

Martin Horntveth, Bendik Wold, Håkon Kornstad, Aslak Borgersrud, Kim Hiorthøy, Runar S. Eggesvik og Runar Døving er bare noen av de mange som uttrykker sin frustrasjon over det massive reklamepresset som avtalene med Clear Channel og JC Decaux fører til.

— Det er skammelig hvordan byen selges bort til den første og raskeste aktøren på markedet, lyder gjennomgangstonen i kommentarene. Mange anbefaler også at man bytter til en annen strømleverandør enn Hafslund, for på denne måten å si i fra hva man mener.

Erlend Mogård Larsen i by:Larm er også blant underskriverne, og uttrykker sitt engasjement som følger:

— Det er helt latterlig at politikerne lar seg lure og kjøpe opp av firmaer som er multinasjonale og som vil ha fullstendig monopol på kultur. De mindre aktørene har strengt tatt ingen steder å markedsføre sine arrangementer på nå for tiden.

Borgeraksjonen Nei til lysreklametårn i Oslo kan besøkes på internettsidene www.stans.no. Der kan man følge utviklingen i saken og lese kommentarer fra juridiske eksperter, og andre, angående lysreklametårnene. Det er fremdeles mulig å skrive seg på listene.

Mer om JC Decaux og Clear Channel kan du også på www.talsmann.no. Her finner du også den tilsvarende protestaksjonen for Bergen, som du også kan lese mer om i en annen artikkel på Ballade i dag.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev