Kings Of Convenience, 2004

Eirik Glambek Bøe: – Motstander av privatiseringen av det offentlige rom

Snart avgjøres det om Clear Channel Adshels reklamefinansierte byromsmøbler og vegutstyr skal innta Bergen. Det har inntil nylig vært et klart flertall for avtalen mellom Clear Channel og Bergen kommune i bystyret. Men etter at det ble kjent at Clear Channel vil saksøke kommunen hvis bystyret ikke går inn for avtalen, samt et sterkt engasjement mot avtalen fra profilerte kulturarbeidere i Bergen, som Jon Skjerdal i Nattjazz og Eirik Glambek Bøe i Kings of Convenience, har mange tvilere i bystyret snudd. Etter all sannsynlighet er nå bare Høyre og Frp for avtalen, som skal opp til behandling mandag. – Jeg er ikke motstander av Clear Channel. Jeg er motstander av privatiseringen av det offentlige rom, sier Eirik Glambek Bøe i Kings Of Convenience i dette intervjuet.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Carl Kristian Johansen

Eirik Glambek Bøe i Kings of Convenience er en av røstene i Bergens kulturliv som har kritisert Bergen kommune og Clear Channel Adshels avtale, og Kings of Convenience var på listen da flere Bergensartister stod på scenen under en protestkonsert på klubben Kamelon i Bergen onsdag. Glambek Bøe har bidratt til å gi kritikken innhold på flere måter, blant annet ved å hevde at «Clear Channel vil ødelegge demokratiets infrastruktur» (BT, 19/10), og at «Bystyret selger oss bergensere og gjør oss om til konsumenter i stedet for borgere» (BA, 29/9).

–Jeg føler at kritikken har kommet litt skjevt ut i forbindelse med konserten. Jeg er ikke motstander av Clear Channel. Jeg er motstander av privatiseringen av det offentlige rom, som bør forbli et rom for likestilt og mangfoldig meningsutveksling, insisterer Glambek Bøe.

En skog av eierinteresser

Inntil en tid ut i 2004 var Kings of Convenience en del av stallen til Gunnar Eide Concerts (GEC), et bookingbyrå som er eid av Clear Channel Entertainment. I dag er bandet på byrået Goldstar i Norge, som drives av bergenseren Torgeir Gullaksen. I det svenske markedet representeres Kings of Convenience fremdeles av Luger, et selskap EMA Telstar eier 49% av.

EMA Telstar inngår i den Clear Channel-eide EMA-gruppen, og er en del av Clear Channel Entertainments store portefølje av bookingbyråer og konsertscener i Europa, England og USA.

Hva var årsaken til at Kings of Convenience forlot Clear Channel-skuta i Norge ved å gå fra GEC?

–Det var ikke et bevisst valg vi gjorde. Vi fulgte agenten vi hadde på GEC da han sluttet der for å starte sitt eget selskap. Jeg var faktisk ikke klar over at GEC var et Clear Channel-selskap før noen måneder tilbake. Og at Clear Channel er medeier i Luger i Sverige visste jeg ikke før du fortalte meg det nå, sier Glambek Bøe.

Ville det vært mulig for Kings of Convenience å delta på en protestkonsert mot Clear Channel-avtalen hvis dere fremdeles hadde vært en del av GEC?

–Godt spørsmål… Vi ville nok gjort det uansett. Hadde det fått konsekvenser ville vi funnet en måte å reagere på det igjen i etterkant, sier Glambek Bøe.

Homogenisering og monopol

Etter at eierskapslovene i telekommmunikasjonsbransjen ble kraftig myknet opp under president Clinton på midten av 90-tallet, har Clear Channel bygget seg opp til å bli den største eieren av radiostasjoner i USA. Radio er Clear Channels kjernevirksomhet, og selskapet var også i en periode medeier i Radio1 i Norge, inntil de solgte seg ut i 2003.

Selskapet er kritsert for en sterk homogenisering av spillelister i USA. Spillelistene blir programmert regionalt og nasjonalt, ikke lokalt, noe som i praksis betyr at man kan høre den samme DJ’en og den
samme musikken på mange av over 1000 Clear Channel-eide radiostasjonene fra øst- til vestkysten, der man før hadde mange lokale varianter på veien. Clear Channel har også helt nylig vært involvert i en «pay-to-play» affære i USA, der Clear Channel-ansatte skal ha mottatt betaling for å spille spesifikke låter.

Etter at Clear Channel solgte seg ut av Radio1, og overlot det nordiske radiomarkedet til SBS, har selskapet konsentrert seg om utendørsreklame, event- og arrangørvirksomhet i Norge. Foreløpig er
Clear Channel mest synlig på reklamefronten, med store avtaler i blant annet Stavanger og Oslo, og nå altså med et kraftig framstøt mot Bergen. I forbindelse med Clear Channels ønske om reklamenærvær i Bergen er Glambek Bøe bekymret for at en eventuell avtale skal føre til en monopolisering av ytringer i det offentlige byrommet i Bergen.

–Avtalen vil representere en ensretting som er en negativ utvikling i et demokratisk perspektiv, sier Glambek Bøe.

Ser du noen sammenheng mellom ensretting i det offentlige byrom og ensretting i musikkbransjen, og Clear Channels rolle her?

–En monopolsituasjon i kulturindustrien er ikke bra, og heller ikke forenlig med demokratiske prinsipper, som er tuftet på at flere uavhengige stemmer bedre kan sikre mangfold og informerte beslutninger. Jeg er opptatt av at man ikke skal skille mellom politikk og kultur. Det er viktig at det i kulturlivet finnes krefter som kan utgjøre en korrigerende kraft i samfunnet, og dermed utøve en viktig politisk funksjon, sier Glambek Bøe.

Et konkurransetilsyn for kulturfeltet?

Clear Channels forskjellige virksomheter kan være en komplisert affære å holde kontroll på, ettersom selskapet opererer innenfor bransjer av tilsynelatende forskjellig art. I den nåværende situasjonen er de ikke like dominante i Norge som i USA eller England, der selskapet også er tungt inne i TV-bransjen i tillegg til radio. Men med disposisjonsrett til en stor andel offentlige reklameplasser og et stort bookingbyrå, sitter allikevel Clear Channel og deres samarbeidspartnere på stor makt i det synlige, og i det mindre synlige offentlige rom i Norge.

–Jeg er ikke en næringsfiendtlig person. Men monopoltendensene er ikke bra. Det burde opprettes et konkurransetilsyn for kulturlivet, sier Glambek Bøe.

Det paradoksale ved denne situasjonen er at det i ytterste konsekvens er en mulighet for at Kings of Convenience en gang kan havne på Clear Channels reklameflater i Bergen, hvis avtalen går gjennom på mandag.

–Det ville vært ubehagelig. Men jeg er medlem av et samfunn, og deler av det er negativt. Jeg velger å forsøke å dra det i riktig retning. Det er lite å oppnå ved å stå utenfor. Samtidig er jeg ikke særlig glad for at det brukes så mye ressurser på reklame. Hundre prosent av pengene burde blitt brukt til å lage gode produkter som igjen ville solgt seg selv på kvaliteteten. Kvaliteteten er det viktigste. Reklame bidrar til å skifte fokus, sier Glambek Bøe

Glambek Bøe er altså først og fremst engasjert i Bergen by. Han er bare villig til å uttale seg på generelt og prinsipielt grunnlag med utgangspunkt i det konkrete forholdet som skal avgjøres på mandag, og hva som er best for byen og mangfoldet i dets offentlige rom. Han vil altså ikke vektlegge Clear Channels konkrete rolle i det større bildet, men kan Kings of Convenience i fremtiden komme til å vurdere sitt forhold til svenske Luger?

— Det kan jeg ikke ta stilling til nå. Det får vi eventuelt vurdere senere, avslutter Glambek Bøe.

Note fra Ballade: En samleside om reklame-protestene i Bergen, som til nå har samlet mer enn 3 500 underskrifter, finner du på www.talsmann.no. Her finner du også en samling med til dels sterkt kritiske artikler om Clear Channels virksomhet internasjonalt, samt leserinnlegg og artikler i forbindelse med debatten som har rast på Vestlandet.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev