Olemic Thommesen, 2003

Politisk stafett på kor.no: Olemic Thommessen

– For å bygge korbevegelsen trenger vi å tilby gode og hele stillinger for korledere i kommunene, sier Høyres kulturpolitiske talsmann Olemic Thommessen i kor.no sin politiske stafett. – Høyre vil være en som legger til rette for at frivillig aktivitet kan skje. Vi vil blant annet gå foran for å få bygd kulturhus, gi gode vilkår for leie av prøvelokaler og for å skape kulturvirksomhet innen kirken. Dette vil også komme korlivet til gode, sier Thommessen,

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Tidligere har May-Helen Molvær Grimstad (KrF) og Karin Woldseth (FrP) deltatt i kor.no sin uhøytidelige politiske stafett. Nå er Olemic Thommessen fra Høyre invitert til å presentere sitt syn på kor og kultur.

Gode korleder-stillinger

Thommessen legger stor vekt på korledernes betydning for korlivet i Norge. I den sammenhengen understreker han at musikkutdannelse er viktig, og at Høyre backer opp under konservatoriene og musikkutdanningsinstitusjonene.

— Men for å få gode korledere til korene er ikke utdanning nok. Det er helt essensielt at kommunene kan tilby gode stillinger etter endt utdanning. Vi trenger lokalpolitikere med øye for å bygge gode, hele stillinger, for eksempel gjennom samarbeid mellom kulturskolen, kirken og de lokale korene. Vi trenger å skape levegrunnlag for korlederne i kommunene, sier Thommessen.

Sentral stilling

Han trekker frem kirken som en spesielt viktig aktør for å bygge korlederstillinger, og understreker at kantorene er viktige fagpersoner og ressurspersoner.

— Organisten er ofte den eneste profesjonelle musikeren i en kommune og er derfor sentral for hele musikklivet i kommunen. Da er det viktig at kantorene får gode, hele stillinger, ved for eksempel å kombinere kantorstillingen med andre delstillinger, sier han.

Rekruttere unge

Thommessen sang selv i guttekor som ung gutt, og han ønsker at flere unge skal få oppleve den samme korgleden som han fikk.

— Det er viktig at korbevegelsen jobber mot barne- og ungdomsmiljøet – både for å rekruttere til korene, men også fordi det å synge i kor er den fineste bagasjen man kan få. Man kan få glede av sangen gjennom hele livet. For eksempel er det å bli medlem i et kor en fin måte å finne seg til rette i et nytt lokalsamfunn på, sier han.

Går foran

Hvordan vil korlivet merke forskjell hvis Høyre får styre flere kommuner etter høstens kommunevalg?

— Høyre vil være en som legger til rette for at frivillig aktivitet kan skje. Vi vil blant annet gå foran for å få bygd kulturhus, gi gode vilkår for leie av prøvelokaler og for å skape kulturvirksomhet innen kirken. Dette vil også komme korlivet til gode, sier Thommessen, og understreker at korlivet har en stor plass i Høyre sin kulturpolitikk.

— Vi er opptatt av det frivillige korlivet og vil prioritere det. Ta en titt på kommunene der Høyre allerede styrer. Stavanger og Bergen er begge ledende kulturkommuner der det drives en offensiv og god kulturpolitikk, sier Thommessen.

Tidligere artikler i kor.no sin politiske stafett:

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Karin Woldseth (FrP)

Denne artikkelen er hentet fra kor.no og gjengitt med deres velvillige tillatelse.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev