hausmania2

Opprop: Nei til salg av Hausmania!

Som et ledd i den politisk styrte privatiseringen av offentlig eiendom som pågår i Norge, har Statsbygg ordre om å selge deler av sine eiendommer, og valget har nå falt på Hausmannskvartalet. – Et salg av eiendommen til markedsinteresser vil innebære slutten for miljøet som har oppstått. Viktige kunstneriske uttrykk vil stå uten lokaler, en rekke mennesker vil mangle tak over hodet, og hovedstaden vil miste en fargeklatt i et ellers mer og mer strømlinjeformet og pengestyrt byrom, heter det i et opprop Ballade her bringer videre.

Kalender

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Salget omfatter adressene Hausmannsgate 28, 30, 32, 34 , 40 og 42, samt Brenneriveien 1 og Vestre Elvebakke 10, 12 og 14. Hausmannsgate 28-34 er i dag slått sammen til en adresse, Hausmannsgate 34.

I møte med Statsbyggs administrative ledelse før påsken 03 fikk representanter for Hausmann BA vite at eiendommene kommer på markedet i juni 03. Det er overveiende sannsynlig at en privat investor vil utløse en klausul i Hausmann BAs kontrakt med Statsbygg som gir utleier rett til å fravike kontrakten med 6 måneders varsel uten annen begrunnelse enn at eiendommen skal brukes til et annet formål. Husokkupasjonen Vestbredden har ingen kontrakt.

Hausmania har til nå mottatt i underkant av 1 million kr gjennom forskjellige støtteordninger for kultur i Norge. Kulturrådet, Musikkverkstedsordningen samt Oslo Kommune har investert i og slik bidratt til at dette kulturhuset har blitt en realitet.

Det absurde er at nå som Hausmania endelig er i ferd med å nå sitt potensial, bestemmer plutselig Statsbygg seg for å selge eiendommen til private kapitalinteresser som mest sannsynlig ikke vil se verdien av kunsten som utøves på Hausmania i dag (les: små profittmuligheter), og dermed vil utløse 6 måneders klausulen i kontrakten.

Et salg av eiendommen til markedsinteresser vil altså innebære slutten for miljøet som har oppstått. Viktige kunstneriske uttrykk vil stå uten lokaler, en rekke mennesker vil mangle tak over hodet, og hovedstaden vil miste en fargeklatt i et ellers mer og mer strømlinjeformet og pengestyrt byrom.

Privatisering av kultur, privatisering av helse, privatisering av utdanning, privatisering av vannverk, osv. Det hele er en del av strukturtilpasningspakken, den som overfører all makt til private økonomiske interesser, til selskaper som ikke engang i teorien er demokratiske og som har som eneste mål den kortsiktige økonomiske profitten.

Privatiseringen foregår under dekke av ”effektivisering” og ”modernisering”. I realiteten er det ikke annet enn god gammeldags strukturtilpasning vi er vitne til: strukturene tilpasses næringslivets behov og ønsker, ikke borgernes. Noen tjener mer penger og enda flere blir fattigere både økonomisk, kulturelt og intellektuelt.

Det er et helt klart behov for ikke-kommersielle, selvstyrte og uavhengige kulturhus slik det i Haumannsgata 34. Huset merker en økt tilstrømning av besøkende, den utadrettede aktiviteten blomstrer, det har ikke vært et ledig atelier eller øvingslokale på et halvt år og bunken med romsøknader vokser hele tiden.

En sivilisasjon hvis eneste drivkraft er marked/finans – som overser det sosiale og ikke minst
det kulturelle aspekt – er en sivilisasjon som kjører rett mot undergangen.

NEI TIL SALG AV HAUSMANIA!

Mer informasjon om Kulturhuset Hausmania, som hele denne uken holder åpent hus for å orientere om sine mange aktiviteter, kan du finne på nettsiden www.hausmania.org

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev