Stine Sørlie og Jørgen Karlstrøm, nestleder og styreleder i Norsk Komponistforening (Foto: Renate Madsen / NKF)

Norsk Komponistforening: Om ytringsfrihet

Norsk Komponistforening var en av underskriverne på oppropet fra 15 kunstnerorganisasjoner om ytringsfrihet i kunsten og Ytringsfrihetskommisjonen, et opprop som har vakt stor debatt i sommer. I dette innlegget presiserer organisasjonen sine standpunkter.

Kalender

Innlegget ble først publisert på Norsk Komponistforenings hjemmesider, den 11. juli 2021. Ballade har tidligere i sommer publisert tre innlegg i den pågående debatten om ytringsfrihet i kunsten, se «Relaterte saker» i venstre marg. Norsk Komponistforening ble særskilt trukket fram i dette innlegget fra komponist Dagfinn Koch. Komponistforeningens innlegg er imidlertid en generell presisering av deres standpunkter relatert til oppropet. 

 

Av Jørgen Karlstrøm og Stine Sørlie, styreleder og nestleder i Norsk Komponistforening

Det har den siste uken vært heftig diskusjon om oppropet fra 15 kunstnerorganisasjoner, hvor Norsk Komponistforening (NKF) var en av underskriverne. Vi ønsker derfor å presisere våre standpunkter.

  • NKF er selvsagt for ytringsfrihet for alle, uavhengig av ståsted.
  • NKF har ikke støttet sensur, boikott eller scenenekt.
  • NKF er ikke for “safe spaces”.

Vi vil videre understreke at NKF ikke boikottet Kulturytring Drammen, men stilte til debatt der vi ble invitert. NKFs underskrift på støtteerklæringen innebærer heller ikke at vi har stilt oss bak Norske Dansekunstneres selvstendige innspill til Ytringsfrihetskommisjonen.

Diskusjonen i etterkant av oppropet har vist at mange leser oppropet på en annen måte enn det vi la til grunn da vi ga det vår støtte. Det både erkjenner vi, og har forståelse for. Oppropet var uklart og trakk frem flere ulike saker. Det beklager vi som medunderskriver. Vi er helt enige i mye av kritikken mot teksten i oppropet.

På grunn av disse uklarhetene har debatten i stor grad handlet om hva teksten i oppropet egentlig betyr. Derfor ønsker vi å avklare vår opprinnelige intensjon:

Vår intensjon med å skrive under på oppropet var å stille oss solidariske med kunstnere som har blitt utsatt for grove trusler. Det står vi fremdeles ved.

Vi har blitt presentert for konkrete eksempler på kunstnere som har blitt utsatt for grove voldstrusler mot seg selv og egen familie som følge av sine ytringer. Fysisk sikkerhet er en forutsetning for ytringsfrihet.

Regjeringen skriver om mandatet til Ytringsfrihetskommisjonen«Ytringsfriheten blir i dag utfordret fra mange kanter – blant annet i form av hat og hets på nett, trusler og trakassering av journalister og samfunnsdebattanter (…)».

Vårt ønske var å understreke at problemstillingen regjeringen her beskriver, er relevant også for kunstnere.

Dette er et av temaene Ytringsfrihetskommisjonen nå skal utrede. Vi ser frem til å diskutere dette med både meningsfeller og meningsmotstandere i tiden som kommer.

På vegne av styret i Norsk Komponistforening,
Jørgen Karlstrøm, styreleder
Stine Sørlie, nestleder

 

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Norsk Komponistforening, NOPA og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Organist/ kantor/ menighetsmusiker

Kirkelig fellesråd i Bærum

Kirkemusiker

Tromsø kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Kirkelig Kulturverksted AS

Prosjektleder

Norsk ressurssenter for klassisk musikk

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev