Instrumenter_gitarcases (fritz-reuter.com)

MFO svarer musikerne: Forsøker å få til regelverk etter engelsk modell

Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i Musikernes fellesorganisasjon har stor forståelse for reisevanskene flere norske musikere i den senere tid har formidlet til Ballade. – Jeg er 100 % enig med Henning Kvitnes, sier Bjerkestrand om den norske artistens innlegg på Ballade. Nå ser det ut til at det kan være en løsning i sikte, basert på en engelsk modell der reisende musikere fremviser et «union card». – Utfordringen ligger i å legitimere at folk som reiser faktisk har sin næring innen musikk, sier Bjerkestrand. – Det er forskjell på en tilfeldig 17-åring og Frode Alnæs.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Bjørn Hammershaug

Kritikken mot hvordan reisende musikere og deres instrumenter blir behandlet på norske flyplasser ble først ført i pennen av Henning Kvitnes her på Ballade. I et innlegg på våre sider tok han opp vanskene med trygg frakt av instrumenter, og den store økningen av overvektsbetaling som rammer artistene hardt. Kvitnes etterlyste en samlet front av musikere og forbund i denne saken.

Flere har til Ballade tatt til orde for en felles samling i forsøk på å få til en avtale om retningslinjer, regler og priser i løpet av de siste dagene. Musikere har i ettertid gitt sine bifall til Kvitnes’ virkelighetsbeskrivelser.

På forbundssiden kan Arnfinn Bjerkestrand i Musikernes fellesorganisasjon (MFO) fortelle til Ballade at de kjenner godt til dette problemet og at dette er noe de lenge har jobbet med for å forbedre.

— Jeg er 100 % enig med Kvitnes. Vi i MFO har arbeidet tett opp mot SAS/Braathens i lengre tid for å finne en løsning på disse problemene, sier Bjerkestrand til Ballade.

England lemper på regelverket
Han viser nå til at den engelske musikerunionen har forhandlet seg frem til en avtale med sine transportmyndigheter ved hjelp av å bruke musikernes eget Union Card som identifikasjon. Dette skal i første rekke sikre frakten av verdifulle instrumenter:

Det engelske forbundet har kjempet for mer lempelige regler i etterkant av de nye, stramme reglene som ble innført i forbindelse med myndighetenes terrorpolitikk.

Fra den engelske musikerunion (British Musicians’ Union) heter det i en melding de nylig sendte ut til sine medlemmer:

“As many members will be aware, musicians for many years have experienced considerable difficulties travelling by air with their instruments both within the UK and internationally.

(…) Following numerous calls to the Union’s Regional Offices by musicians with concerns as to how to transport their instruments by air during the period of stringent security measures, the MU embarked upon a targeted and vigorous campaign at government level to gain a dispensation for professional musicians.

The Union is therefore delighted to report that as a result of our campaign, the Department for Transport has agreed to ease strict airline security measures in the case of MU members.”

Resultatet av dette er at:

”The Department has stated that professional musicians travelling to domestic or overseas engagements from UK airports will now be allowed to carry their instruments into aircraft cabins as hand luggage.”

Disse nye reglene gjelder for musikere som kan fremvise gyldig medlemsskap i musikerunionen:

“In the future, therefore, professional musicians producing documentation which proves they are travelling to complete professional engagements, such as an MU Membership Card, will be entitled to take advantage of the new dispensation and immediately overcome concerns about the safe transit of their instruments.”

Engelske myndigheter vedtok nye retningslinjer for sikkerhet ombord fra 22. september i år. Blant reglene som har direkte betydning for er håndbagasjens størrelse. Denne har blitt noe utvidet og det er mulig å få ett instrument inn som håndbagasje selv om denne er noe større. Instrumentene vil bli belyst som vanlig, og det er selvsagt ikke tillatt å medbringe noe annet i denne bagasjen.

Samme system i Norge?
Det er lignende regler som i England Bjerkestrand og MFO nå håper på å få innført også her i landet.

Norske MFO-medlemmer har allerede et slik ”union card”, og det jobbes nå med å innføre en lignende modell her i Norge.

— Utfordringen ligger i å legitimere at folk som reiser faktisk har sin næring innen musikk, sier Bjerkestrand til Ballade.

— Det er forskjell på en tilfeldig 17-åring med gitarkasse og en profesjonell musiker som for eksempel Frode Alnæs. Vi må kunne finne en ordning som ikke alle kan benytte seg av. Det jobber vi nå med, sier han.

Hva konkret gjør dere?

— Vi er i konstant dialog med norske myndigheter ved kultur- og samferdselsdepartementet og vi har berammet et møte med norske flyselskap om dette. Vi jobber også nært i samarbeid med Den internasjonale musikerføderasjonen om et mer lempelig regelverk.

Dette er vel ingen ny problemstilling. Hvorfor har dere ikke gjort noe tidligere?

— Dette er faktisk noe vi har jobbet med i lang tid, svarer Bjerkestrand. – Vi har hatt flere møter med flyselskapene og vi har arbeidet frem det regelverk som nå gjelder.

Bjerkestrand oppfordrer norske artister om å ta med seg en utskrift av gjeldende regelverk når de skal ut å reise, og hevder at det mye av problemet ligger i at mange ansatte på de enkelte flyplassene ikke kjenner godt til disse. Dette ligger på MFO sine sider.

Bjerkestrand håper han har alle musikere og artister med seg i arbeidet og ber alle følge med på MFO sine hjemmesider for oppdatering.

Mer spesifik informasjon om disse ordningene, finner du på disse sidene hos MFO: http://www.musikerorg.no/text.cfm?id=544, http://www.musikerorg.no/text.cfm?id=525, http://www.musikerorg.no/text.cfm?id=647

Stillinger

Kommunikasjons-rådgiver

Krafttak for sang

Fagkonsulent

Folkeakademienes landsforbund – Sang i eldreomsorgen

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev