Wolfgaaang! Tor Jaran Apold (Fiolin) Foto: Thor Brødreskift

– Feil i Ballade sin omtale av skulekonsert

Det er viktig for oss å poengtere at konsertinformasjonen ikkje inneheld ei oppmoding om å sjå «Amadeus», skriv DKS Hordaland

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Vi er glade for at Ballade set fokus på produksjonar som turnerer i Den kulturelle skolesekken (DKS).
Hovudmålet for ordninga er at alle elevar i skulen skal få eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod, og
kvalitetssikring er ei kjelde til konstant diskusjon.
Det er viktig med eit kritisk søkelys på kvaliteten i kunst- og kulturformidling til barn og unge, då denne verksemda går under radaren til dei fleste vaksne.
Det er likevel naudsynt for oss å korrigera ein direkte feil i omtalen.
I artikkelen «God vilje – vanskelig form», publisert 25.05.16, er mellom anna produksjonen «Wolfgaaang!» (for 1. – 7. trinn) omtalt. Kritikeren har òg tatt med ei vurdering av informasjonen som går ut til skulane før konsertbesøket.
Her kan ein lese i Ballade:
«… I presentasjonen av konserten på DKS sine hjemmesider oppfordres lærerne til å se filmen Amadeus med elevene på forhånd. Utøverne synes imidlertid ikke å ha noen ambisjon om å oppklare de historiske feilene i filmen…»
Det er viktig for oss å poengtere at konsertinformasjonen ikkje inneheld ei oppmoding om å sjå Milos Forman sin film «Amadeus», ein film som dessutan har aldersgrense 12 år.
Derimot står desse forslaga til korleis skulen kan førebu sine elevar til konserten:
• Kjenner de noko av hans musikk? Finn de nokre av songane hans i songbøkene på skulen? Til dømes: «Det klinger så herlig», Kom mai, du skjønne, milde» og «En fuglefanger er jeg, ja» og «Alfabetet» (frå «Tryllefløyten»)
• Er det nokon i klassa som spelar piano og som har eit stykke av Mozart på sitt repertoar?
• Lytt til Minken Fosheim si innspilling av «Eventyret om Mozart», – om ho er tilgjengeleg
Vi set pris på gode og seriøse diskusjonar om kva som kjenneteiknar kvalitet i kunst- og kulturformidling til skulen, all den tid fakta er korrekte.
Ronny Skaar (seksjonssjef) og Wenche Gausdal (produsent), Hordaland fylkeskommune

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev