Bøy og tøy

Fleksibilitet og enda mer fleksibilitet var ønskelisten fra deltakerne under MFOs debatt om det kommende MIC/MEN-organet.

Kalender

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

19/09/2021 Kl. 19.30

Oslo

Oslo Operafestival BARNEOPERA

19/09/2021 Kl. 14:00

Oslo

Oslo Operafestival HÅKON KORNSTAD & REZA

19/09/2021 Kl. 17:00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

21/09/2021 Kl. 18.00

Oslo

— Sånn til slutt har jeg ett spørsmål: Virker en sammenslåing av MIC og MEN fornuftig ut fra det du har hørt her i dag?
Slik avsluttet komponist Synne Skouen sin deltakelse i [link id=67564 title=»onsdagens debatt om musikkeksporten og informasjonsarbeidet»]. Debatten, som ble holdt i regi av Musikernes fellesorganisasjon (MFO), ble avsluttet med en oppsummering av MFOs forbundsleder Renée Rasmussen, og det var til henne spørsmålet ble stilt. Rasmussen er også medlem av [link id=67458 title=»arbeidsgruppen Kulturdepartementet har satt ned»] for å komme med innspill til den pågående sammenslåingsprosessen. Hun hadde ikke noe klart svar til Skouen.
Samleside: Ballades saker om MIC/MEN-prosessen
Uklart
Spørsmålet peker på det som av både debattdeltakere og ordstyrer Daniel Nordgård ble trukket frem som svakheter ved den pågående prosessen: Mangelen på en god begrunnelse for hvorfor den er satt i gang, og en klargjøring av hva slags effekt det er departementet ønsker å oppnå med den.
Det ble påpekt at det uansett er for seint å stille det nå. Det er også for seint å spørre om MIC og MEN vil utføre sine oppgaver bedre om de fusjonerer, slik Skouen gjorde tidligere i debatten. Ordet er ikke «om». Det er «når». Departementet har sagt at de vil ha avsluttet denne prosessen før sommeren.
Og svaret er, vel, uklart.
Ønsker fleksibilitet
Panelet, som i tillegg til Skouen besto av musiker Frøy Aagre, musiker Anders Odden og musikkselskapsgründer Joakim Haugland, hadde ellers en del innspill til hvordan det nye organet best kan fungere. «Fleksibilitet» var en gjenganger.
— Støtteordningene må følge de mulighetene som dukker opp i musikken, ikke tidsfrister satt på forhånd, sa Odden.
Hans poeng, som ble delt av flere i panelet, var at støtteordningene måtte være såpass fleksible at de kunne settes inn på kort varsel når ulike muligheter byr seg. Det er ikke alltid man har tid til å vente til neste søknadsfrist med å si ja eller nei til et tilbud om konserter eller turneer.
Les også: [link id=67455 title=»25 år med musikkeksport«]
«Norges største plateselskap»
Aagre sammenlignet den kommende organisasjonen med et kulturbygg, og påpekte viktigheten av at det ikke bare blir et «praktbygg uten innhold».
Haugland sa han er bekymret for at den nye organisasjonen skal bli «Norges største plateselskap». Han ønsker seg en liten og smidig organisasjon som i minst mulig grad selv skal stå for nettverksbygging, men heller være behjelpelig med å fordele midler ute i feltet, der de trengs.
— Mine kontakter og avtaler i utlandet er et resultat av min egen nettverksbygging gjennom mange år. Dette er ikke informasjon og avtaler som uten videre kan plasseres i en database til bruk for andre. Min kontaktperson i England har jeg kjent i en årrekke, han har vært hjemme hos meg og drukket kaffe på balkongen sammen med mine foreldre. Selvfølgelig er avtalene vi gjør preget av at vi kjenner hverandre såpass godt, og den prisen jeg betaler er ikke nødvendigvis den samme som andre vil få.
Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook
Bra med bransjeinvitasjoner
Debatten vaket en stund på et punkt hvor det kunne se ut som alle de involverte var enige om at både MIC og MEN kunne legges ned, så lenge noen var der for å fordele midlene til de som trengte dem. Fullt så drastisk ble ikke oppsummeringen.
Skouen påpekte at den verden de tre andre deltakerne snakket om var så fjern fra hennes som partiturkomponist at hun ikke hadde noe å bidra med, noe hun mente viser spennet mellom de to organisasjonene.
— For oss partiturkomponister er MIC selve navet i tilværelsen, sa Skouen.
Og panelet var også enige om at arbeidet MIC og MEN har gjort med å få inn bransjeaktører fra utlandet til norske arrangement, har vært viktig og vellykket.
I tillegg til Rasmussen, var også Morten Andreassen og Asbjørn Schaatun fra arbeidsgruppen til stede i salen under debatten.
Ingen fra departementet tok turen.
MIC er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade, red. anm.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kirkemusiker

Tromsø kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Kirkelig Kulturverksted AS

Prosjektleder

Norsk ressurssenter for klassisk musikk

Redaktør

Periskop

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev