FB event (1)

Bakgrunn for innsynsretten

Her kan du lese om bakgrunnen for innsynsretten i overvåkingspolitiets arkiver og registre. Om norske musikere, komoponister eller øvrige kulturarbeidere i sin tid virkelig var utsatt for overvåkingstjenestenes haukeblikk, er for øvrig Ballade gjerne interessert i å motta opplysninger om dette.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Bakgrunn for innsynsretten

Ved lov av 17. september 1999 ble det innført adgang for norske borgere og personer hjemmehørende i Norge til å få innsyn i opplysning om vedkommende som er registrert i overvåkingspolitiets arkiver og registre.

Dette er gjerne omtalt som en rett til å se «mappa» si. Denne loven representerer et gjennombrudd når det gjelder å sikre en viss grad av offentlighet og derved kontroll med overvåkingsorganenes virksomhet. Dette er viktig for å sikre ytringsfriheten og retten til å drive politisk virksomhet i Norge, og det er viktig for å ivareta rettssikkerheten for personer hjemmehørende i Norge.

I denne forbindelse er det startet en forening for å ivareta interessene til dem som har bedt om innsyn i mappene sine, nemlig Organisasjonen mot politisk overvåking, OPO.

De erfaringer som hittil er høstet gjennom de mappene som er blitt offentliggjort, viser at det har skjedd politisk overvåking i stor stil fra 50-tallet og utover. Dette er overvåking som gjennom en årrekke har skjedd overfor enkeltpersoner og organisasjoner som utelukkende har drevet lovlig politisk virksomhet.

OPO mener at det er viktig at flest mulig søker om innsyn i mappene sine slik at mest mulig av den politiske overvåkingen blir klarlagt. Denne loven er gjort midlertidig og søknad om innsyn må sendes inn innen 31.12. 2002.

OPO vil sterkt oppfordre personer og organisasjoner som har drevet politisk aktivitet å søke om innsyn. Erfaringene hittil har vist at overvåkingspolitiet har funnet grunnlag for å registrere fagforeningsaktivitet, grasrotaksjoner, fredsarbeid, filmklubbarbeid, solidaritetsarbeid, kvinnepolitisk arbeid og til og med kvinneforskning.

Det kan derfor slås fast at svært mange personer i Norge har drevet aktiviteter som overvåkingspolitiet har funnet det interessant å overvåke.

OPO vil derfor oppfordre din organisasjon til å ta opp dette temaet og oppfordre medlemmene til å søke innsyn.

Vi vedlegger en oppskrift på hvordan en søknad kan formuleres.

———

Eksempel på søknad:

Innsynsutvalget
Postboks 8891, Youngstorget
0028 Oslo

Krav om innsyn i Overvåkingspolitiets arkiv og registre

Jeg ber med dette om å få innsyn i alt som måtte ha blitt registrert/notert om meg i Overvåkingspolitiets ulike arkiver og registre fram til 8. mai 1996.
Min nåværende adresse er <Bergmannsveien 12, 9170 Longyearbyen>.

Fødselsdatoen min er <12 12 12>.

<Longyearbyen, 10. januar 2000>

Vennlig hilsen

………………………
<Peder Ås>

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.