FB event (1)

Kulturarbeid og overvåking: – Søk innsyn!

Blant de mange organisasjoner og grupper som i sin tid vakte etterretningsvesenets interesse, var det også flere på kulturområdet, slik som Samspill-gruppa, Kulturfronten,m.m., skriver Wenche Blomberg ved Institutt for Kriminologi. Nå oppfordrer hun Ballades lesere om å søke innsyn i sine mapper.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Blant de utallige organisasjoner og grupper som i sin tid vakte de kontrollhungriges interesse, var også flere på kulturområdet, som Samspill-gruppa, Kulturfronten o.a. (jfr. liste i boka Politi, presse, overvåking: hvitbok om listesaka. Oslo : Pax 1977). I overvåkernes øyne foregikk det mye farlig kulturarbeid!

Regelverket er slik at det bare er enkeltindivider som kan søke innsyn og be om å få se «mappa» si. Heismontørenes fagforening har nylig prøvd, men har fått avslag. I den forbindelse kom det fram at en mulig vri kunne være at alle tidligere FORMENN søkte innsyn.

Men uansett er det viktig å få synliggjort OMFANGET av den ulovlige politiske overvåkingen som har foregått. Dette er et av formålene for den nystartede «Organisasjonen mot politisk overvåking», OPO.

Jeg vil derfor på OPOs vegne oppfordre Ballade-lesere – og ikke minst eldre kulturarbeidere som har vært aktive tidligere – om å søke innsyn. Se vedlagte brev. Vi har også laget et enkelt standardbrev som alle kan bruke. (Begge deler medfølger både som tekst under). Det er viktig å få spredt dette så bredt som mulig, og vi anmoder derfor alle til å videresende materialet til så mange som råd.

OPO vil også gjerne komme i kontakt med folk som har fått innsyn eller som har spørsmål i forbindelse med sin sak.

Wenche Blomberg
styremedl. AU/OPO,
Postboks 628 Sentrum, 0106 Oslo

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.