Jan-Petter Blom (Foto: Synnøve S. Bjørset)

Minneord om Jan-Petter Blom (1927–2021)

Folkemusikkens gentleman, Jan-Petter Blom, døde 2. februar, 93 år gammel.

Kalender

Operapub på Røverstaden

27/10/2021 Kl. 19:00

Oslo

Ensemble Allegria og Oslo Kammerakademi

30/10/2021 Kl. 14.00

Oslo

Lørdagsopera 30. oktober

30/10/2021 Kl. 15:30

Oslo

Minneordene ble først publisert på hjemmesidene til Norsk folkemusikklag og Norsk senter for folkemusikk og folkedans.

Av Bjørn Aksdal, leder for Norsk folkemusikklag, i samarbeid med Ellen Krageberg, direktør ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans

Jan-Petter Blom gikk ut av tiden om morgenen tirsdag 2. februar 2021. Han ble bisatt i Storetveit kirke i Bergen tirsdag 9. februar.

Professor emeritus Jan-Petter Blom var født 20. november 1927 og tok utdannelse som sosialantropolog ved Universitetet i Oslo. I 1963 ble han ansatt i den første faste stillingen i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen. Her gjorde han en banebrytende innsats for oppbyggingen av faget i Norge. Samtidig hadde han en stor tverrfaglig bredde som ikke minst rommet en veldig interesse og begeistring for norsk folkemusikk og folkedans. Derfor spilte han også en sentral rolle i etableringen av Griegakademiet ved Universitetet i Bergen, hvor han ble professor i 1996. I tillegg sto han sentralt i arbeidet med å etablere folkemusikkstudiet på Rauland, nå Universitetet i Sørøst-Norge, på 1980-tallet. Blom var spesielt opptatt av forholdet mellom musikken og dansen, og skrev flere artikler om dette temaet. I tillegg var han veldig interessert i hardingfelas historie og utvikling, og var et sentralt medlem av prosjektgruppen i Hardingfeleprosjektet på 1990-tallet. Han spilte selv hardingfele og deltok helt inntil noen år tilbake jevnlig på øvelsene til Spelemannslaget Fjellbekken i Fana.

Jan-Petter Blom la i en årrekke ned en stor innsats for Norsk folkemusikklag og var aktiv i laget allerede på 1950-tallet. Da virksomheten startet opp igjen for fullt tidlig på 1980-tallet, etter en periode med lite aktivitet, kom han snart med igjen i lagets arbeid og satt som styremedlem og nestleder fram til 1992. Senere skrev han flere artikler i lagets årbok, som etter hvert skiftet navn til Musikk og tradisjon. Han satt også i en lengre periode i redaksjonsrådet til årboka, og han deltok med innlegg på en rekke av lagets seminarer. I 1998 ble han utnevnt til æresmedlem i Norsk folkemusikklag.

Blom la også ned en betydelig innsats for Rådet for folkemusikk og folkedans og satt som rådsmedlem 1999–2003, hvor han representerte sektoren Høyere utdanning, forskning og arkivdrift. Han foreleste i tillegg gjennom mange år både på Dansevitenskap og i andre sammenhenger ved NTNU og Rff-sentret. I 2003 ble han oppnevnt av Rådet til å lede Statens kunstnerstipends stipendkomité for folkekunstnere.

Jan-Petter Blom ble i 2001 utnevnt som æresmedlem i Landslaget for Spelemenn. I 2007 mottok han Rff-prisen av Rådet for folkemusikk og folkedans for sin store og brede innsats på fagfeltet. I 2014 ble han utnevnt som Ridder 1. klasse av Den Kongelige. St. Olavs Orden både for sin store innsats innenfor sosialantropologien og for sin vitenskapelige og utøvende innsats til fremme av norsk folkemusikk og folkedans.

Flere har betegnet Jan-Petter Blom som folkemusikkens gentleman. Han opptrådte alltid høflig, var en god samtalepartner, viste stor omsorg for andre og stilte alltid raust opp og ga av sine store kunnskaper om både folkemusikk og folkedans. Faglig holdt han et skyhøyt nivå, og var en person vi alle kunne strekke oss etter og bli inspirert av. Med hans død har en av de mest betydningsfulle skikkelsene innenfor vårt miljø lagt bort sin fele, sine dansesko og sin penn for godt. Følelsene man sitter igjen med er at en vegg i det norske folkemusikkhuset er blitt borte, og vi kjenner på ansvaret ved å stå på skuldrene til en kjempe.

Vi vil takke Jan-Petter Blom for den store innsatsen han har lagt ned for norsk folkemusikk og folkedans generelt, og lyser fred over hans minne!

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev