Ragna Sofie Grung Moe 2007

Støvtørkeren kaster kluten

INTERVJU: Nå er Grieg-året 2007 et avsluttet kapittel for direktør Ragna Sofie Grung Moe. Hun ser tilbake på et morsomt og utfordrende år som hun oppsummerer med ”frie tøyler, lite tid og lite penger”, der noe av målet har vært å virvle opp litt støv rundt nasjonalikonet. Kritikken som har kommet fra ulikt hold om denne markeringen tar hun positivt, for Grung Moe hadde forventet skarpere motbør enn den som har kommet frem. – Vi ville skake og skape reaksjoner. Våre ønsker og forhåpninger var ganske kraftige, men vi tror i hvert fall at noe av støvet over Grieg-arven er rystet vekk, sier Grung Moe i dette intervjuet med Ballade.

Kalender

Stabat Mater av Antonín Dvořák

29/03/2020 Kl. 16:00

Oslo

Kampenjazz: Skarbø Skulekorps

29/03/2020 Kl. 20:00

Oslo

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Bjørn Hammershaug

— Det har vært både morsomt og samtidig et stort privilegium å jobbe kunstnerisk med et så anerkjent menneske. Men det er både flott og riktig at det hele nå er over, sier Ragna Sofie Grung Moe, avtroppende direktør for markeringen Grieg 07.

Noe av Griegårets intensjon var å virvle opp støvet, bryte grenser og vekke til live ”vild-dyret” slik det opprinnelig inspirerte Edvard Grieg, sier Grung Moe og siterer korrekt Henrik Ibsen i Edvard Griegs stambok fra 1866:

”Orpheus slog med toner rene
sjel i vilddyr, ild af stene.
Stene har vort Norden nok af;
vilddyr har det og en flok af.
Spil, saa stenen spruder gnister,
spil saa dyrehammen brister!”

— Vi ønsket å bidra til et paradigmeskifte i Grieg-persepsjonen. Det trengtes en endring i hvordan folk forholder seg til Grieg og Grieg-arven. Resultatet kan være vanskelig å måle, men det var vårt ønske og det håper jeg vi har oppnådd, sier Grung Moe til Ballade nå i dag.

— ”Stene har vort Norden nok af”, ja, gråsten har vi nok av i Norge. Vi ville skake og skape reaksjoner. Våre ønsker og forhåpninger var ganske kraftige, men vi tror i hvert fall at noe av støvet over Grieg-arven er rystet vekk.

Positivt med kritikk

Kritiske røster har vært negative til hele denne markeringen, blant andre komponist Glenn Erik Haugland, professor Idar Karevold og forfatter og journalist Niels Chr. Geelmuyden. De har vært målbærere av en kritikk som Grung Moe forstår, men bare delvis er enig i:

— Vi ønsket en bred debatt rundt innholdet i vår tredelte profil: «komponisten, humanisten og sampleren Grieg». Jeg synes det er utmerket med Haugland og Karevolds reaksjoner. Den viser at folk følger med, sier Grung Moe, som sier hun hadde håpet og nok forventet nok en enda mer tilspisset debatt rundt Grieg 07.

— Noen er motstandere av alt som har med jubileer å gjøre. Da vil jeg heller gripe tak i en nylig uttalelse av ukens P2-artist, norskindiske Jai Shankar. Han trakk frem at i India er det en naturlig og viktig del av livet å oppsøke og hedre de gamle guruer og forgangne helter. Men man må selvsagt tenke seg om hvordan man skal gjøre det. Grieg 07 var en markering for å hedre Grieg, men også et forsøk på å se ham i nytt lys og bidra til en kritisk gjennomgang. Vi var opptatt av å fjerne fernisset, se bak den noe glossy overflaten og ikke gjenta de gamle sannhetene, sier Grung Moe, og fortsetter:

— Edvard Grieg er både velbrukt og noe misbrukt i turistindustriens øyemed, og jeg mener kultur-Norge er tjent med at det ruskes opp i Grieg-arven og at det stilles spørsmålstegn ved hva man har tenkt og trodd om ham. Vi ville slippe Grieg løs og var opptatt av å invitere ulike bidragsytere inn på en raus måte, der det var opp til de ulike aktørene å gjøre som de selv ville.

Glenn Erik Haugland uttalte nylig at han ikke kunne se at markeringen har ført til noen større interesse for Grieg. Hvorfor har han ikke rett i dette og hva tror du denne kritikken bunner i?

— Vi bruker Grieg som innfallsport til samtidsuttrykk, som et trekkplaster kan du si. Haugland mener vi bør droppe slike merkelapper og heller gå rett inn i det krevende og ”vanskelige”. Han stiller absolutt relevante spørsmål, men jeg mener han tar feil.

På hvilken måte?

— Jeg mener også at man må prioritere den ”vanskelige” og nyskapende kunsten, men for nå ut til et større publikum, til folk utenfor den indre kretsen som selv holder på med dette ”vanskelige”, må man komme folket i møte. Grieg07 kan sees på som en formidlingsmetode for de utenforstående, der vi legger vekt på dialog og ønske om å bygge broer for å bidra til mangfold mellom det ”velklingende” og det ”vanskelige”. Det ene utelukker ikke det andre, selv om Haugland nok bare vil ha det som er annerledes, ”bråkete og vanskelig”. Jeg tror likevel ikke vi er så uenige. Det er nok mest innfallsmetoden og formidlingsmåten, selve ”grepet” som er forskjellig. Hans kritikk bidrar uansett til økt interesse for både Grieg og for de ”strengere” kunstmusikkformer.

Vi tar en kjapp telefon til Glenn Erik Haugland for å høre hva konkret han mener Grieg07 ikke har lykkes med.

— Jeg har vel egentlig sagt det jeg har å si i denne saken, men jeg er altså grunnleggende uenig i selve jubileet, sier Haugland, på vei ut døra.

— Jeg har også vært positiv til mye rundt Grieg 07, blant annet deres fokus på nye verker og lydkunst som er positivt. Men jeg foretrekker altså formidling på en annen måte enn gjennom et slikt jubileum.

Haugland støtter ikke Grung Moes poeng om at Grieg 07 bruker Grieg som innfallsport til samtidsmusikalske uttrykk.

— Grieg 07 er en innfallsport til Edvard Grieg – ikke noe annet, oppsummerer Haugland.

Ned fra pidestallen

Grung Moe uttalte en gang at ”hovedmålsettingen for Grieg 07 er å sikre og fornye interessen for Edvard Griegs musikk”. Hvordan har dere lykkes med å nå dette målet?

— Vi vet at det har vært stor aktivitet og at profilen har skapt engasjement. Vi har fått gode tilbakemeldinger gjennom UD sitt faglige nettverk og positiv respons fra de miljøene vi har jobbet tett med. Hvor dypt og hvor bredt vi har nådd, det vet vi ikke. Vi vil ta enkelte stikkprøver på dette, men det er ikke lagt opp til noen store omfattende undersøkelser i etterkant. Grieg-jubileet i 1993 hadde på den måten et helt annet omfang og en større gjennomslagskraft, særlig blant barn og unge generelt. Grieg 07 var planlagt med en, i positiv forstand, snevrere målsetting og nedslagsfelt.

Men hvorfor er det viktig å sikre og fornye interessen for Grieg?

— Vi har satt Grieg inn i en aktuell situasjon i dag og brukt ham aktivt, ikke bare gjentatt de gamle historiene og mytene. Kanskje han ikke var en så glitrende komponist eller en fantastisk humanist. Kanskje han egentlig var en ”tyv” som stjal fra folkemusikken, og hvordan ville TONO reagert på dette i dag? Ved å åpne for slike problemstillinger håper jeg vi ikke har bidratt til å sette ham enda høyere opp på pidestallen, men snarere fått ham ned derfra og i tale med oss.

Usynlig profil?

Det er registrert godt over 500 eksterne arrangementer i kalenderen på Grieg07 sine nettsider, i tillegg til deres egne gjennom hele året. Det har inkludert alt fra eksperimentell lydkunst til debatt, samarbeidet med store fagorganisasjoner og skoleprosjekter, involvering med utenlandske fagmiljøer og allianser med norske støykomponister. Har det vært en uklar profil på Grieg 07?

— Vi har absolutt ikke hatt en uklar profil, men siden nettsidene har vært motoren og samlingspunktet for absolutt alle deltakere i markeringen nasjonalt og internasjonalt, kan det ha vært vanskelig for lesere å skille våre aktiviteter fra andres. Vi har faktisk egentlig prioritert å favne og synliggjøre mangfoldet uten overdreven angst for selv å bli oversett. Grieg 07 skulle aktualisere, vitalisere og sette spørsmål ved hele Grieg-arven.

Mener du at dere har synliggjort markeringen godt nok her hjemme?

— Vi har nok ikke vært aktive nok til å promotere egen virksomhet. Vi har hatt null kroner i PR-budsjett, og heller prioritert kunstneriske samarbeid og informasjon gjennom nettsidene våre. Kanskje burde vi vært mer aktive i det å tydeliggjøre våre egne prosjekter, kanskje er det helt OK slik det er blitt. Men det dreier seg også om tid og penger. Vi har hatt veldig frie tøyler, men lite tid og penger. Det er egentlig forsvinnende lite som er brukt på denne markeringen, i overkant av 9 offentlige millioner, og et budsjett på cirka 14 millioner totalt.

Stolt av Sleppet og debattene

Hva har vært mest problematisk for deg som direktør å jobbe med i forhold til Grieg 07?

— Det må være de mange henvendelser vi har mottatt på glitrende prosjekter fra ulike utøvere, men som vi ikke har hatt midler til å bidra til. Der har vi nok skuffet mange, men vi har også møtt forståelse og respekt for at vi ikke har kunnet virkeliggjøre alt.

Hva er du så mest stolt av å ha fått til i løpet av ditt virke som direktør?

— Helt overordnet, – en glitrende grafisk profil som har vært benyttet flittig over hele verden som en visuell budbringer av selve revitaliseringen. Kunstnerisk og innholdsmessig er det nok lydkunst-prosjektet ”Sleppet”, under profilen ”Sampleren Grieg”. Det var vår kunstneriske hovedsatsning, som jeg er stolt over at vi våget å prioritere. Det andre jeg vil trekke frem er profilen ”Humanisten Grieg”, med alle de gode seminarene som har fungert så bra som de har gjort, med tidsaktuelle vinklinger inspirert av Griegs holdninger og handlinger. Som seminaret i Paris der vi åpnet opp for hva Grieg betyr for utøvere i dag og for kunstnernes engasjement innen menneskerettigheter og ytringsfrihet. Alt i alt, selve bredden over hele Grieg 07, som har dreid seg mer om dybdearbeid enn de store markeringene utad.

— Men nå er det nok med Grieg. Vi er opptatt av mye annet også, avslutter Ragna Sofie Grung Moe.

GRIEG 07 A/S ble stiftet av Bergen kommune for å initiere, koordinere og
gjennomføre en nasjonal og internasjonal markering av 100-års minnet for Edvard Griegs død.
En rapport om Grieg07 ventes klar for presentasjon i februar/mars.
Ragna Sofie Grung Moe tiltrer 1. februar som prosjektleder for oppstart av NORCODE.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev