Eric Ericson

Program for Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival 2004

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival starter imorgen. Programmet fokuserer på musikk fra tidlig 1900-tall, også med gjenklang av nasjonsbygging og unionsoppløsning. Festivalsjef Bente Johnsrud forteller om høydepunkter i programmet i Ballade imorgen. Her finner du programoversikt. Festivalen varer til 13. mars og kan blant annet skilte med 16 kor, tre bestillingsverk og minst tre levende kirkemusikklegender: dirigenten Eric Ericson, organisten Dame Gillian Weir og tidligmusikksangeren Emma Kirkby.

Kalender

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Her kan du i detalj lese om det rikholdige tilbudet som Oslo Kirkemusikfestival tilbyr i år. Tekst og bilder er hentet fra Oslo Kirkemusikkfestivals egne hjemmesider, der du også kan lese programmet dag for dag.

Oslo internasjonale kirkemusikkfestivals åpningskonsert:

Svenska Radiokören og Eric Ericson

Fredag 4. mars 19.00

Oslo Domkirke

350,-/275,-

Åpningskonsert med dirigentlegenden Eric Ericson og et av verdens ledende kor.

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival markerer 100-årsjubileet for unionsoppløsningen ved å invitere Svenska Radiokören og Eric Ericson til åpningskonserten. De vil her fremføre noen av høydepunktene fra norsk og svensk kirkemusikk gjennom hundre år. August Södermans 7 andliga sånger fra 1872 er preget av et rikt, harmonisk tonespråk. Satsene veksler mellom en utnyttelse av blandetkorets store klanglige muligheter og en fortettet stemning med unisone og mer resiterende partier. Edvard Griegs Fire Salmer (1906) ble skrevet helt på slutten av komponistens liv. Salmene er bygget over kjente norske folketoner, men er fargelagt med en klanglig dristighet som gir assosiasjoner til impresjonismens tonespråk. Salme 121 (1911) er blant Fartein Valens tidlige verker og er typisk senromantisk til forskjell fra den atonale stilen komponisten senere utviklet. Otto Olssons 6 latinska hymner fra begynnelsen av 1910-tallet henter tematikk fra gregoriansk sang og de gamle kirketoneartene. Komponisten selv anså disse sangene som noen av sine beste verker. Sven-David Sandström er en av våre mest produktive nålevende komponister og har fått tilnavnet Sveriges renessansemann for det nye årtusen. Hans Lobet den Herrn (Salme 117), ble uroppført i mars 2004 og er et virtuost, jublende verk med klare paralleller til Bachs motett. Domorganist Kåre Nordstoga medvirker på orgel under Valens Salme 121.

 

Svenska Radiokören har siden 60-tallet vært et av verdens ledende a cappellakor og engasjeres i dag jevnlig av dirigenter som Claudio Abbadi og Riccardo Mutti for konserter, turnéer og plateinnspillinger. Koret består av 33 profesjonelle sangere og har siden 1952, da Eric Ericson ble sjefsdirigent, konsentrert seg hovedsakelig om nyere musikk og uttrykksformer. Stefan Parkmann har vært korets faste dirigent siden 2001.

 

Eric Ericson er en av vår tids mest betydningsfulle kordirigenter. Hele hans lange karriere har vært tilegnet kormusikk og han har vært en viktig faktor i utviklingen av den berømte nordiske korklangen. Ericson er stadig gjestedirigent for ledende vokalensembler som Nederland Kammerkor, RIAS Kammerchor, Groupe Vocal de France og BBC Singers. Siden han gikk av som dirigent for Radiokören i 1982, har han gitt tallrike mesterklasser over hele verden. Foto: Anders Roth

Kåre Nordstoga er domorganist i Oslo Domkirke og en av landets fremste konsertorganister. Han har gjort flere betydelige orgelinnspillinger, og har i tillegg til utstrakt konsertvirksomhet her hjemme spilt i de fleste europeiske land. Det siste året har han blant annet vært solist i Notre Dame i Paris, ved den internasjonale orgelfestivalen i Aarhus og gjestesolist ved innvielsen av et nytt katedralorgel i Lausanne.

 Kvinners stemmer i kirkens liv – Workshop

Lørdag 5. mars 11.00 – 16.00

Margaretakyrkan

500,-

Påmelding: 22 41 81 15

Ennå før verden ble til, sang hun og danset for Guds åsyn.

Hvordan kan kvinner finne styrke og glede til å synge liturgiske sanger i kirken? Hvem kan kvinner lære av? Kan sangene bære kvinners erfaringer? Vi lar Hildegard von Bingen fremtre som eksempel på en kristen kvinne og ser på hennes symbolverden innenfor teologi og musikk. Hildegard von Bingen skrev sanger i gregoriansk tradisjon til bruk i gudstjenesten. Sammen med sanger og sangpedagog Gro Siri Johansen og Modus ensemble øves inn liturgiske ledd etter Hildegard von Bingen til bevisstgjøring og berikelse. Prosjektleder er kapellan i Oslo Domkirke Elisabeth Thorsen, øvrige medvirkende er prest og forsker Merete Thomassen og cand. theol. Lise Tostrup Setek. For prester, kirkemusikere og andre interesserte.

Kvinners stemmer i vår gudstjeneste – Høymesse med gregoriansk sang

Søndag 6. mars 11.00

Oslo Domkirke

 

Høymesse med Hildegard von Bingens sanger. Ved kapellan i Oslo Domkirke Elisabeth Thorsen og prest Merete Thomassen. Øvrige medvirkende: Modus ensemble (Cathrine Bothner-By, Ylva Sjaastad, Gro Siri Johansen, Lucia Nigohossian og Sandrah Silvio), deltagere fra workshopen og organist Mie Korp Jensen.

 En annerledes stemme? – Kirkekaffe med paneldebatt

Søndag 6. mars 12.00 Oslo Domkirke

Kirkens identitet kan sies å bli båret av alle stemmene i den og det er avgjørende for denne identiteten at mangfoldet av stemmer blir hørt. På hvilke premisser har kvinners stemme fått lyde i kirken? På hvilken måte preger kvinners stemmer kirken i dag? Kirkekaffe med paneldebatt. Innledning til debatt: Hanne Ørstavik. I panelet: Elisabeth Thorsen, Lise Tostrup Setek og Merete Thomassen.

Elisabeth Thorsen er kapellan i Oslo Domkirke. Hun har særlig arbeidet med kvinners spiritualitet, ritualskaping og inkluderende liturgi, hovedsakelig i regi av Emmaus senter for dialog og spiritualitet og Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.

Merete Thomassen er ordinert prest og underviser for tiden ved Det teologiske fakultet og Det praktisk-teologiske seminar. Hun er i ferd med å ferdigstille doktoravhandlingen Kjønn og liturgisk språk. En analyse av norske feministiske gudstjenester under Det økumeniske tiår.

 Cand. theol. Lise Tostrup Setek er rådgiver ved Oslo bispedømmekontor, og arbeider med et forskningsprosjekt i systematisk teologi om Hildegard von Bingens første visjonsverk.

 Gro Siri Johansen er sanger og sangpedagog. Hun har diplomeksamen fra Conservatoire National Superieure de Paris i gregoriansk sang. Hun har deltatt på en rekke prisbelønte CD innspillinger i utlandet og startet Modus: senter for middelaldermusikk i 1998. Hun har holdt en rekke kurs og seminarer innen praktisk utøving av gregoriansk sang.

Modus ensemble ble startet i 1999 av musikalsk leder Gro Siri Johansen og er den utøvende delen av Modus: senter for middelaldermusikk. Ensemblet fremfører sakral sang fra hele middelalderen, med særlig fokus på den gregorianske sangen, men også tidlig polyfoni og folkelig-religiøse sanger.

 Hanne Ørstavik, forfatter, debuterte med Hakk i 1994. Ørstavik har mottatt en rekke litterære priser, blant annet Sultprisen, P2-lytternes romanpris, Amalie Skram-prisen, Oktoberprisen og i 2002 Dobloug-prisen for hele forfatterskapet. I 2004 mottok Ørstavik Brageprisen for beste skjønnlitterære bok for Presten, som bl.a. berører noen av de temaene som tas opp i paneldebatten. Bøkene hennes er oversatt til mange språk.

 Mie Korp Jensen har diplomeksamen i orgel fra Det kgl. Danske Musikkonservatorium i København. Hun spiller på Hildegard-portativet bygget av orgelbygger Carsten Lund og Jerome Weijers i 1999. Jensen er ansatt som organist i Skovlunde kirke i København.

 Lunchkonsert – Fire kor i domkirken

Lørdag 5. mars 12.00

Oslo Domkirke

100,- / 75,- / 50,-

Møt et jentekor, et guttekor og to blandetkor fra byens kirkemusikkmiljø.

 Kirkemusikkfestivalen ønsker med denne korkonserten å løfte frem noen av de mange dyktige ensemblene som arbeider med kirkemusikk omkring i Oslos mange menigheter. Kirkekorene danner en viktig grunnstamme i byens kirke- og kulturliv og medvirker året igjennom under gudstjenester, i tillegg til en betydelig konsertvirksomhet. Som eksempler på det viktige arbeidet som gjøres innenfor musikkopplæring av barn i Den norske kirke, er vi spesielt glade for å presentere de to barnekorene på denne konserten. Korene vil hver gi en konsert på 15 minutter.

Konferansier: Edle Stray Pedersen

Trefoldighetskirkens jentekor består av sangere i alderen 10-18 år. Koret deltar under gudstjenester i Trefoldighetskirken og dirigeres av Edle Stray-Pedersen. Samtlige sangere får profesjonell sangundervisning.

Oslo Domkirkes guttekor er bygget etter engelsk mønster, der alle guttene synger sopran, og stemmene alt, tenor og bass ivaretas av voksne herrestemmer. Guttekorets virksomhet omfatter konserter, deltakelse ved Domkirkens gudstjenester og turneer i inn- og utland. Dirigent er assisterende domkantor i Oslo Domkirke Magne Harry Draagen.

 

Gamle Aker kirkekor synger ved de fleste gudstjenester i Gamle Aker kirke og holder jevnlig konserter. Koret har som målsetting å fremføre større kirkemusikalske verker i en liturgisk sammenheng og hadde i 1993 hovedansvaret for musikken under høymessen ved Pavens 15 års- jubileum i Peterskirken i Roma som første lutherske kor. Korets dirigent er assisterende domkantor Magne Harry Draagen.

 

Nordstrand musikkselskap ble stiftet i 1941. Hovedbeskjeftigelsen er større kirkemusikalske verker, men koret har for øvrig et allsidig repertoar. Koret har blant annet deltatt ved jazzfestivalen på Kongsberg og ved innvielsen av SAS-hangaren på Gardermoen. Dirigent er Per Kristian Amundrød, kantor i Paulus kirke.

 

Orgel inn i det 20. århundre – Olsson, Eggen og Reger

Lørdag 5. mars 18.00

Oslo Domkirke

150,-/100,-

Kåre Nordstoga med svensk og norsk orgelmusikk fra tiden omkring unionsoppløsningen.

Max Reger regnes som en av de mest betydningsfulle orgelkomponister ved inngangen til det 20. århundre. Med nær tilknytning til de tradisjonelle musikkformer tilbake til J. S. Bach, skapte han en særegen virtuos orgelstil hvor han til fulle utnytter orgelets uttrykkskraft, ofte med en dristig harmonikk på grensen av det tonale system. Hans Fantasi over B-A-C-H er et av hans mest prfilerte og utadvendte orgelverker. Originalversjonen av J. S. Bach: Preludium og fuge i b-moll er hentet fra Das Wohltemperierte Klavier, bind 1, og i Regers versjon fargelegges stykket med klanglige variasjoner og fraseringstegn, slik man ofte gjorde med Bachs musikk på den tiden. Arne Eggens Ciaconna i g-moll ble uroppført i 1917, og ved utgivelsen av verket i 1922 skriver Peter Lindeman bl.a.:» Den er bygget opp over et lite firtaktig tema, og med sine mange variationer har den stigninger av betydelig virkning og musikalsk skjønnhet, stigninger som efterhaanden vokser op til et imponerende høidepunkt, for derefter at dale ned til et svakt henpustet pianissimo […], hvorefter det hele avsluttes i endel kraftige variationer for fuldt verk.» Den svenske organisten og komponisten Otto Olsson var en fremtredende skikkelse i Stockholms musikkliv i første halvpart av 1900-tallet. Tidlig i sin karriere komponerte han en rekke større orgelverker, alle med sterk tilknytning til den senromantiske klang og formspråk, med klare røtter tilbake til den franske orgelskolen med komponister som Guilmant og Widor. Her fremføres Orgelsonate i E-dur.

 

Kåre Nordstoga er domorganist i Oslo Domkirke og en av landets fremste konsertorganister. Han har gjort flere betydelige orgelinnspillinger, og har i tillegg til utstrakt konsertvirksomhet her hjemme spilt i de fleste europeiske land. Det siste året har han blant annet vært solist i Notre Dame i Paris, ved den internasjonale orgelfestivalen i Aarhus og gjestesolist ved innvielsen av et nytt katedralorgel i Lausanne.

 Her kan du lese mer om Oslo domkirkes hovedorgel:
http://www.ryde-berg.no/filer/oslohoved2.html

Domine (salme 139)

Bestillingsverk av Eilert Tøsse

Lørdag 5. mars 21.00

Gamle Aker kirke

150,-/100,-

Uranienborg Vokalensemble med urfremføring og vakker barokkmusikk.

Programmet til denne konserten er satt sammen av ny og gammel kirkemusikk der tonespråkene er svært forskjellige. Kirkemusikkfestivalen har bestilt verket Domine for blandet kor a cappella og orgel av Eilert Tøsse. Salme 139 (Hvor skal jeg gå bort fra din Ånd?) som dette bestillingsverket henter sin tekst fra, fremstår som et av de ypperste litterære uttrykk for Skaperens altomfattende omsorg for hele menneskelivet – fra fosterstadium til evighetens grenseløse perspektiv. Teksten er preget av bevegelse og sterke kontraster, av lys og mørke, av smerte og glede. Dette uttrykkes musikalsk i Tøsses verk, men også visuelt, gjennom ulike former for bevegelse i rommet. Ved å bruke flere språk, noen ganger hele setninger, andre ganger bare enkeltord, er tanken å understreke salmens universelle og visjonære karakter. Johann Hermann Schein (1586-1630) regnes som en av de betydeligste komponistene i den tyske tidligbarokken. Hans Da Jakob vollendet hatte og Dennoch bleibe ich stets an dir er hentet fra Israels Brünnlein, en samling av 26 åndelige madrigaler som ble utgitt i 1623, og henter sine tekster fra Det Gamle Testamentet. Schein kombinerer her på en fascinerende måte den italienske madrigalstilen med den tysk-nederlandske motett-tradisjonen. For øvrig fremføres Arvo Pärts 7 Magnificat Antiphons og J. S. Bachs vakre motett Jesu, meine Freude.

Prosjektet er støttet av Det norske komponistfond.

 

Uranienborg Vokalensemble ble stiftet av dirigent Elisabeth Holte i februar 2002 og består av 24 sangere med lang korerfaring. Vokalensemblet har gjennomført en rekke større konserter med program bestående av sakral og profan musikk fra ulike tidsepoker, samt deltatt ved produksjoner for NRK radio og TV. Uranienborg Vokalensemble er tilknyttet Uranienborg menighet i Oslo.

 

Elisabeth Holte har hovedfag i kordireksjon fra Norges musikkhøgskole og har studert med Grete Pedersen og professor Eric Ericson. Hun underviser i kordireksjon ved Norges musikkhøgskole og Universitetet i Oslo og blir ofte engasjert som dirigent og instruktør ved seminarer og kurs, blant annet i regi av Norges korforbund.

Eilert Tøsse er utdannet organist fra Bergen musikkonservatorium og har studert komposisjon med blant andre Mogens Christensen, Ruth Bakke, Kjell Samkopf og Nils Henrik Asheim. Han har vært representert med verk ved festivaler som Ultima, Music Factory og Autunnuale, og i forskjellige kirkelige sammenhenger som Påskefestuken i Bergen og Kirkemusikkdagene i Bergen Domkirke. Tøsse er til daglig kantor i Samnanger kirke.

Terje Winge er 1. amanuensis ved Norges musikkhøgskole og kantor i Grorud kirke. Siden debuten i 1970 har han vært aktiv som konsertorganist over hele Norge og i en lang rekke europeiske land, med et repertoar som strekker seg fra tidlig barokk og frem til i dag.

Emma Kirkby og London Baroque: Händel i Roma

Søndag 6. mars 19.00

Oslo Domkirke

300,-/250,-

 Verdenskjent sopran fremfører nyoppdaget barokkmusikk.

 Kammerkonsert med nyoppdaget barokkmusikk. I januar 1708 hadde Georg Friedrich Händel etablert seg i Roma. Stilen hans i denne perioden er mer kromatisk og eksperimentell enn i senere verker – vi hører den unge komponisten prøve ut sitt harmoniske vokabular og sine dramatiske virkemidler som forberedelse til fremtidige operaer. De to triosonatene var en stor suksess i sin tid med over fem utgivelser før 1733. Salve Regina ble trolig komponert i 1707, og noe av materialet ble siden brukt i Semele. En anonym Gloria for sopran, to fioliner og continuo lå lenge urørt i biblioteket til Royal Academy of Music i London, inntil forskere oppdaget stilistiske likheter med Händels tidlige kantater sammen med navnet hans på en av strykerstemmene. Verket ble dermed inkludert i Händels verkliste. Händels musikk presenteres her sammen med verker av to samtidige komponister fra Roma, B. Monari og Salvatore Lanzetti. Sonaten av Monari er typisk for den rike, flerstemte tangentstilen Händel møtte i Italia, mens fugens tema ble brukt av Händel blant annet i Israel in Egypt. Lanzetti var en av verdens første cellovirtuoser.

 

Emma Kirkby er en av Storbritannias mest anerkjente sopraner, og et ledende navn innenfor tidligmusikken. I løpet av sin enestående karriere har hun turnert over hele verden, spilt inn over hundre plater og arbeidet med en rekke profilerte ensembler, deriblant London Baroque, Freiburger Barockorchester, L’Orfeo (Linz) og Orchestra of the Age of Enlightenment. Britiske radiolyttere kåret henne i 1999 til Artist of the Year, og hun mottok i 2000 Order of the British Empire.

 

London Baroque ble startet i 1978 og er en av verdens fremste og mest erfarne eksponenter for barokk kammermusikk, kjent for sine engasjerte og energiske fremføringer, sin tekniske perfeksjon og sitt lyttende samspill. Ensemblet har opptrådt ved festivalene i Edinburgh, Salzburg, Bath, Beaune, Innsbruck, Utrecht, York, og Ansbach og har spilt inn en rekke plater for franske Harmonia Mundi og det svenske selskapet BIS.

Mesterklasse med Emma Kirkby

Mandag 7. mars 10.00-14.00

Norges musikkhøgskole

500,- aktive deltakere/ 250,- passive deltakere

Påmelding: 22 41 81 15 

En av verdens ledende sopraner og en pioner innenfor tidligmusikk.

Mesterklasse med sopranen Emma Kirkby, et tilbud til sangstudenter og andre interesserte. Emma Kirkby er en av pionerene innenfor tidligmusikken. Hun begynte å synge med ensembler som Taverner Choir og Consort of Musicke på en tid da de fleste konservatorieutdannede sopraner søkte en klang som ikke passet så godt inn i tidligmusikkens klangideal. Kirkby måtte derfor nne sin egen vei, godt hjulpet av Jessica Cash i London, så vel som dirigenter, sangere og musikere hun har arbeidet med underveis.

 Vesper

Mandag 7. mars 17.00

Oslo Domkirke

Stemningsfull tidebønn i gregoriansk tradisjon med Oslo Domkirkes mannsschola.

Consortium Vocale er et mannsensemble tilknyttet Oslo Domkirke. Gruppen har i de senere år fordypet seg i gregoriansk sang, og har knyttet til seg en tysk ekspert på området, Alexander M. Schweitzer. I samarbeid med ham ga de i år 2002 ut CDen Laus Mea Dominus på labelen Gaudeamus. Den har fått meget god omtale, ikke minst i gregorianske kretser omkring i verden. I august 2004 oppnådde Consortium Vocale to førstepriser i klassen for gregoriansk sang i den prestisjefylte korkonkurransen i Arezzo i Italia. Gruppen oppnådde høyest poengsum av samtlige kor uansett klasse. Consortium Vocale består av Kjell Viig, Øyvin Stray-Pedersen, Andrew Smith, Steinar Echholt, Alf Howlid, Asgeir Bragason og Hans M. Borchgrevink. Musikalsk leder er Alexander M.

Martin: Messe for dobbeltkor og fransk impresjomisme

Tirsdag 8. mars kl. 20.00

Gamle Aker kirke

150,-/100,-

«One of the greatest a cappella works written this century» – Musikkmagasinet Gramophone om Frank Martins messe for dobbeltkor.

Frank Martins Messe for dobbeltkor ble skrevet mellom 1922 og 1926, men komponisten anså den for å være en privat sak mellom seg selv og Gud, og ville ikke at den skulle fremføres. I nesten 50 år holdt han den derfor hemmelig, men lot den oppføre rett før sin død. Programmet for øvrig består av fransk musikk: Dieu! Qu il la fait bon regarder! er Claude Debussys eneste verk for kor a cappella, og Maurice Duruflés Tota pulchra es er en hyllest til Jomfru Maria. Francis Poulencs to motetter Salve Regina og Exultate Deo danner en helhet, et par; den ene introvert og feminin i sitt uttrykk, og den andre kraftfull, gledesfylt og maskulin . Poulencs Quatre motets pour un temps de pénitence rommer de mange følelsesmessige og åndelige aspektene ved dramaet rundt Kristi lidelse og død; hvert av stykkene har en intensitet og energi man sjelden får oppleve i stykker av så kort varighet.

 

Schola Cantorum er et kammerkor tilknyttet Institutt for musikk og teater ved Universitetet i Oslo. Repertoaret består av nyere norsk sakral musikk ved siden av et mer tradisjonelt klassisk-romantisk standardrepertoar. Koret har turnert i Japan, Sør-Afrika, Baskerland og Baltikum og har gjort to plateinnspillinger, blant annet med musikk av korets første dirigent Knut Nystedt. Schola Cantorum feiret i 2004 sitt 40-årsjubileum.

 

Tone Bianca Dahl har studert kordireksjon med Peter Erdei, Terje Kvam og Anders Eby og avla diplomeksamen ved Norges musikkhøgskole i 1991. Hun er også utdannet sanger og pianist, og har studert kordireksjon ved Kodalyinstituttet i Ungarn. Dahl underviser i kordireksjon, formidling og didaktikk ved Norges musikkhøgskole.

Blokkfløytissimo med Blokkfløytistene St. Sunniva

 Lunchkonsert

Onsdag 9. mars kl. 15.00

Oslo Domkirke

100,-/50,-

Konsert for pensjonister og andre som ikke så lett kommer seg ut på kveldstid.

 Kveldskonsert

Onsdag 9. mars kl. 19.00

Gamle Aker kirke

100,-/50,-

Møt et fantastisk barne- og ungdomsorkester!

 

Blokkfløytistene St. Sunniva ble startet i 1989, og har i dag drøyt 60 medlemmer fordelt på aspirantgrupper og ulike samspillsnivåer. Orkesteret arbeider med blokkfløyten som et fullverdig solo- og ensembleinstrument. Blokkfløytistene deltar bl.a. på arrangementer på St. Sunniva skole og konserter i regi av Oslo musikk- og kulturskole. De har samarbeidet med viktige aktører i norsk musikkliv. Sammen med Steinerskolens Jentekor og Blokkfløytistene Uranienborg ga de i 1997 ut CDen Música Entre Culturas: Et konsertopptak med latinamerikansk folkemusikk. Storefløyt og Kammerfløyt har turnert i England, Tsjekkia, USA og Italia. Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd.

Johan Nicolai Mohn har hovedansvaret for undervisningen og leder samspillene. Han er utdannet blokkfløytist og barokkoboist ved Norges musikkhøgskole og Det kongelige konservatorium i Den Haag. Våren 2003 mottok han Oslo kommunes kulturstipend for arbeidet med Blokkfløytistene St. Sunniva. I 2004 ledet han Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestivals «Barokkworkshop for barn og unge» i Trefoldighetskirken.
Olavsoratoriet Heimferd

Torsdag 10. mars 20.00

Oslo Domkirke

300,-/250,-

Ludvig Irgens-Jensens vakre Olavs-oratorium.

Som et ledd i festivalens markering av 100-årsjubileet for unionsoppløsningen fremføres Ludvig Irgens-Jensens storslåtte kristne epos Heimferd, hvor det historiske dramaet om Olav Haraldssons kamp for å vinne Norge er sammenvevd med en forkortet messe. Verket vant 1. pris ved 900-årsjubileet for St. Olavs død i 1930, og kalles ofte Olavs-oratoriet. Det unge Norge trengte kulturelle uttrykk for å styrke nasjonsbyggingen, og med sin evne til nyskaping og sans for tradisjon, skapte Irgens-Jensen et verk som ble en suksess, både musikalsk og publikumsmessig. Verkets monumentale stil er typisk for mellomkrigstiden, men har en friskhet og originalitet som fenger også i dag. Teksten er skrevet av Olav Gullvåg. Medvirkende: Oslo Kammerkor, Grex Vocalis, Kringkastingsorkestret og solister under ledelse av Peter Szilvay.

Konserten tilegnes biskop Gunnar Stålsett.

 

Kringkastingsorkestret er med sitt allsidige repertoar, sin kunstneriske kompetanse og fleksibilitet unikt i Oslos og landets musikkliv. Orkestret har en bred profil med et repertoar som spenner fra underholdningsmusikk til klassisk og samtidsmusikk og har i mange år vært en viktig samarbeidspartner for det kirkemusikalske miljøet. Orkestret fikk i 2003 Norsk komponistforenings hederspris «Årets utøver».

 

Grex Vocalis (Den syngende hjord) ble stiftet av dirigent Carl Høgset i 1971. Koret er kjent for sin homogene klang og har vunnet 1. pris i en rekke nasjonale og internasjonale korkonkurranser. I årenes løp har koret bestilt og uroppført stykker av flere norske komponister, opptrådt ved alle de viktigste festivalene i Norge og gitt konserter i de fleste europeiske land, samt i Japan. Koret ga i 2004 ut juleplaten Magnum Mysterium som har høstet meget gode kritikker.

 

Oslo Kammerkor ble startet i 1984 av Grete Pedersen. Koret er en blanding av profesjonelt skolerte sangere og amatører med solid korbakgrunn. Oslo Kammerkor er kjent for sin høye kvalitet, allsidighet og evne til å variere mellom ulike sjangere. Torbjørn Dyrud overtok som korets dirigent i august 2004.

 

Ann-Helen Moen, sopran, har studert hos bl.a. Susanna Eken, Ingrid Bjoner og Håkan Hagegård. I perioden 2001-2004 var hun ansatt ved operaen i Graz, Østerrike, hvor hun sang en rekke større roller, som Pamina i Tryllefløyten og Donna Elvira i Don Giovanni. Moen har en svært allsidig konsertkarriere og har gjort konserter med flere av Skandinavias viktigste orkestre.

 

Anna Einarsson, mezzosopran, er ettertraktet som konsertsanger med et omfattende repertoar og har konsertert i store deler av Europa, i Libanon og USA. Hun debuterte ved Den Norske Opera i 2000 som Dryade i Ariadne auf Naxos og har senere gjort roller som Carmen (tittelrollen), Maddalena i Rigoletto og tittelrollen i Bibalos Frøken Julie med Opera Vest. Hun har utgitt en CD med Buxtehudes musikk.

 

Per Håkan Precht, tenor, var engasjert ved Landestheater Detmold i perioden 1997-2000, der han bl.a. hadde roller som Ernesto i Don Pasquale og tittel-rollen i Werther. Precht har siden 1999 hatt engasjementer ved operahus i Sverige og Tyskland med roller som bl.a. Alfredo i La Traviata og Rodolfo i La Bohème.

 

Helge Rønning, tenor, har i tillegg til en rekke oratorieengasjementer opptrådt ved Den Norske Opera, Den Kongelige Danske Opera og Göteborgsoperaen i ledende roller. Han har sunget under dirigenter som Andreas Schiff og Christoph Spering og er i inneværende sesong blant annet engasjert som Belmonte i Bortførelsen fra Seraillet med dirigent Leopold Hager.

 Ole Hermod Henriksen, baryton, er fast ansatt i den Norske Operas kor hvor han også gjør større og mindre roller. Han har medvirket i produksjoner ved Opera Vest, Ultima og Ringsakeroperaen. Henriksen er også en etterspurt oratoriesanger og har medvirket på flere CDinnspillinger.

 

Carsten Stabell, bass/baryton, debuterte i 1984 ved Den Norske Opera, hvor han har vært fast tilknyttet fra sesongen 2002-2003. Hans repertoar omfatter de store basspartiene i det tyske og italienske operarepertoaret. Stabell har gjestet store operahus som Bastilleoperaen og Thèatre de Chatelet i Paris, Semperoperaen i Dredsen, Covent Garden i London, La Scala i Milano og operahusene i Chicago og Houston.

 

 

Peter Sebastian Szilvay er utdannet bratsjist og dirigent ved Norges musikkhøgskole og tok diplomeksamen med Kringkastingsorkestret i 1996. Han hadde Statens dirigentstipend i Stavanger fra 1998-2000 og har gjestet alle norske orkestre i tillegg til Göteborg, Malmö og Umeå symfoniorkester. Szilvay har arbeidet med ensembler som Oslo Sinfonietta og Ensemble Ernst og vant i 1999 den norske dirigentkonkurransen «Årets dirigent».

 Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd.

 Atem – bestillingsverk for orgel, sekkepiper og bilder

Fredag 11. mars 22.00

Oslo Domkirke

150,-/100,-

Opplev kirkerommet som en helhet av lyd, lys og bilde.

 

Urfremføring av et nytt verk for orgel, sekkepiper og videobilder av Nils Henrik Asheim og Elisabeth Vatn. I dette bestillingsverket til årets Kirkemusikkfestival blir Domkirken til et meditativt rom hvor lyd og bilde beveger seg i en langsomt bølgende pust. Lyden produseres av sekkepipe og orgel, to instrumenter som begge skaper en kontinuerlig luftstrøm. Tidvis smelter de sammen til et nytt klanglig vesen. Bilder projiseres på veggene og endrer seg, parallelt med, men uavhengig av musikken. Videobildet skaper et skiftende lys, som har sin egen rytme. Verket baserer seg både på komposisjon og improvisasjon, på en flyt mellom lyd og bilde. Helheten er en rom-opplevelse som lytteren både kan hvile i og bli rystet av. Atem er tysk og betyr pust. Verket fremføres av Camilla Wærenskjold (video), Elisabeth Vatn (sekkepiper og Meråker-klarinett) og Nils Henrik Asheim (orgel). Vatn og Asheim vil besøke ungdomsskoleklasser i forkant av konserten og snakke om bestillingsverket og komposisjonsprosessen. Klassene inviteres til å overvære konserten.

Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd.

Nils Henrik Asheim er utdannet organist i tillegg til sitt virke som komponist. Som utøver har han utviklet en personlig stil og utforsker området mellom avantgarde komposisjon og fri improvisasjon. Det musikalske uttrykket har røtter i ulike stilarter fra det 20. århundre. Asheims verker har blitt fremført av alle de store orkestrene og ved festivaler i Norge, og han har mottatt flere priser for sitt arbeid.

Elisabeth Vatn er freelancemusiker på sekkepiper, klaver og klarinetter. Hun har studert klaver ved Barratt Due med Jiri Hlinka. På begynnelsen av 90-tallet begynte hun å spille sekkepiper i Makedonia og etablerte seg etter hvert som den eneste kvinnelige norske utøver på nordiske sekkepiper. Vatn skriver musikk til egne ensembler, blant disse Tigerlily og Chateau Neuf Spelemannslag, og har turnert og gitt ut flere CDer i Norge og i utlandet.

Camilla Wærenskjold har sin utdanning fra kunstakademiene i Trondheim, Düsseldorf, Maastricht og Stockholm. Hun arbeider med maleri og video til musikk, teater og ulike forestillinger. Wærenskjold har hatt en rekke separatutstillinger, bl.a. på Samtidsmuseet, Galleri F15, Bergen kunstforening og Åbo kunstmuseum. Hun har også jobbet med scenografi i flere prosjekter.


Barnekorkonsert – Må korsets tre slå rot

Lørdag 12. mars kl. 13.00

Oslo Domkirke

150,-/100,-/50,-

Vakker familieforestilling om Sunniva, Norges første helgen.

Må korsets tre slå rot er en musikalsk forestilling om Sunniva, Norges første helgen. Sunniva var en vakker, gudfryktig kongsdatter fra Irland som flyktet fra en ond, hedensk konge til Selje i Nordfjord på 800-tallet. Nordmennene dyrket fortsatt sine norrøne guder, og da det begynte å gå rykter om at Sunniva stjal av buskapen deres, tilkalte de Håkon Jarl og hans menn. Sunniva og følget hennes søkte til flukt i en hule og samlet seg i bønn. Store steiner la seg da for inngangen og stengte angriperne ute. 100 år etter ble Sunnivas levninger funnet intakte av Olav Tryggvason, og han lot bygge en kirke på Selje til minne om St. Sunniva. Over hundre barn fremfører dette store musikkspillet sammen med musikere og solister. Med både sang, dans og teater får publikum oppleve en viktig del av vår historie med forbindelse til vår egen tid. Musikken er skrevet av Odd Johan Overøye i en klassisk stil, med innslag av fengende norske og irske folketoner. Tekster av Eyvind Skeie.

Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd.

Odd Johan Overøye er utdannet ved Grove School of Music i Los Angeles og NTNU-musikkonservatoriet i Trondheim, der han arbeider som førsteamanuensis i arrangering/ komposisjon. Overøye har vært engasjert ved mange av de norske festivalene og har bidratt på en rekke plateinnspillinger. Han har publisert omkring 40 notetitler.

Eyvind Skeie virker som dikter, prest og foredragsholder og regnes som en av våre fremste fornyere og formidlere av religiøst inspirert kunst. Foruten en rekke musikkdramatiske verker, omfatter Skeies produksjon bl.a. barnebøker, faglitteratur, lyrikk og salmetekster. Han ble nominert til Edvardprisen i 2001 for verket Tiden bøyer steinen.

Dame Gillian Weir til Oslo internasjonale kirkemusikkfestival:

Foredrag med Dame Gillian Weir

Torsdag 10. mars kl. 15.15-17.00

Norges Musikkhøgskole, Sandvoldsalen

50,-

Orgelvirtuosen Dame Gillian Weir foredrar over temaet Rythmning the music.

 

Dame Gillian Weir er en av verdens ledende organister. Hennes enestående karriere som internasjonalt anerkjent konsertorganist har brakt henne til festivaler verden over og til opptredener med ledende dirigenter og orkestre. Hennes omdømme strekker seg langt utenfor orgelets verden, og hun er kjent og ettertraktet for sin inspirerende pedagogikk. Her foredrar hun over temaet «Rhythmning the Music» . Dame Weir er utnevnt til æresdoktor i musikk ved en rekke universiteter og akademier, senest ved Aberdeen University (2004).

 

Mesterklasse med Dame Gillian Weir

Fredag 11. mars 11.00-15.00

Oslo Domkirke

500,- aktive deltakere / 250,- passive deltakere

Påmelding: 22 41 81 15

«Å undervise i musikk er å åpne vinduer, frigjøre folk og la dem fly.» Dame Gillian Weir

Mesterklasse for organister og kirkemusikkstudenter med Dame Gillian Weir, hvis omdømme som musiker har gjort henne til et forbilde for mange unge organister. Hun er også blitt en ettertraktet lærer og mentor for unge talenter, ikke minst på grunn av sin karisma. Temaet for klassen er Olivier Messiaens musikk.

Her kan du lese mer om Oslo domkirkes hovedorgel:
http://www.ryde-berg.no/filer/oslohoved2.html

Oslo internasjonale kirkemusikkfestivals avslutningskonsert: Dame Gillian Weir og Dresdner Kammerchor

Lørdag 12. mars 20.00

Oslo Domkirke

300,-/250,-

Fremragende kor og organist på årets avslutningskonsert.

Romantikken som epoke er kanskje ikke den vi først og fremst forbinder med religiøs musikk. Imidlertid gjemmer det seg kirkemusikalske perler på verklisten til mange romantiske komponister, ikke minst for a cappella kor. Protestanten Felix Mendelssohn-Bartholdy skrev en rekke verker med bibelske tekster, inspirert av de gamle mestere, fra Josquin til Bach. Et eksempel er motetten Mitten wir im Leben sind (op. 23 nr. 3), der sopranene og bassene benyttes atskilt, som i senrenessansens høykor og lavkor . Anton Bruckners vakre motetter uttrykker komponistens katolske tro og danner en sentral, om ikke så kjent del av hans verkliste. Motettene domineres av bruken av kirketonearter og lange linjer i gregoriansk stil, kombinert med mer moderne harmoniske skift og teknikker. Johannes Brahms Warum ist das Licht gegeben er en inderlig og dramatisk tonesetting av Jobs fortvilte spørsmål: «Hvorfor gir han de lidende lys, hvorfor lar han de ulykkelige leve?» , mens Morgengesang, Nachtlied og Wir glauben an einen Gott (op. 138) befinner seg blant Max Regers mest kjente verker for kor.

Sonata Eroica av belgiske Joseph Jongen er komponistens viktigste verk for solo orgel. Med sin ene, sammenhengende sats er den beslektet med Reubkes Sonate over salme 94 og Liszts Fantasi og fuge «Ad nos» . Dame Weir fremfører også norsk musikk den bredt anlagte Fantasi og fuge over folketonen «Se solens skjønne lys og prakt» (1936) av Leif Solberg, en av de fremste tradisjonsbærere i det norske orgelmiljøet. Lionel Rogg har transkribert Franz Liszts virtuose og dypt religiøse klaververk St. François de Paule marchant sur les flots. Marcel Duprés Variations sur un Noël er bygget over julesangen Noël Nouvelet, og er et av komponistens mest spilte verk. De mangefasetterte variasjonene er inspirert av de moderne orglene han opplevde på turné i Amerika i 1922.

 

Dame Gillian Weir er en av verdens ledende konsertorganister, med et omdømme som strekker seg langt utenfor orgelets verden. Hun har gjort seg kjent for sin virtuositet, integritet og fremragende musisering så vel som for sin karisma. Hennes repertoar strekker seg fra renessansen til samtidsmusikk, og hun har gjort seg særlig kjent for sine Messiaen-tolkninger. Magasinet Classic CD har plassert henne blant århundrets hundre beste tangentspillere, og hun har mottatt en rekke priser.

 

Dresdner Kammerchor ble stiftet av dirigent Hans Christoph Rademann i 1985 og befinner seg blant Tysklands fremste vokalensembler. Koret har turnert over hele verden og har deltatt ved en rekke festivaler, som Settimane Bach Milano, Festivales Musicales Buenos Aires og Händelfestspiele Halle. Dresdner Kammerchor har gjort seg kjent for sin homogenitet kombinert med en klar og intens tone, og vant i 2003 1. pris i klassen for polyfoni og 3. pris i klassen for folklore under korfestivalen i Tolosa, Spania.

Hans Christoph Rademann er en av Tysklands mest etterspurte dirigenter i sin generasjon. Han har dirigert Singakademie Dresden og Norddeutscher Rundfunks kor, og har arbeidet med ledende kor som Chor des Mitteldeutschen Rundfunks, Berliner Rundfunkchor og RIAS Kammerchor, og med orkestre som Sächsische Staatskapelle Dresden, Dresdner Philharmonie og Rotterdammer Philharmoniker. Rademann er professor i kordireksjon ved musikkakademiet Carl Maria von Weber i Dresden.

 

Dame Gillian Weir:  
Joseph Jongen (1873-1953):Sonata Eroica (op. 94)
Leif Solberg (1914-):Fantasi og fuge over folketonen «Se solens skjønne lys og prakt»
Franz Liszt (1811-1886): St. François de Paule marchant sur les flots (arr. Lionel Rogg)
Marcel Dupré (1886-1971):Variations sur un Noël
  

 

Dresdner Kammerchor: 
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847):Mitten wir im Leben sind

Jauchzet dem Herrn alle Welt (Salme 100)

Richte mich Gott (Salme 43)

Anton Bruckner (1824-1896):Vexilla regis

Os justi

Virga Jesse

Johannes Brahms (1833-1897):Warum ist das Licht gegeben (op. 74, nr. 1)
Max Reger (1873-1916):Morgengesang (op. 138)

Wir glauben an einen Gott (op. 138)

Nachtlied (op. 138)

Festivalhøymesse i Høvik og Kampen kirke – Urfremføring

Søndag 13. mars 11.00

Høvik og Kampen kirke

Mariamesse skrevet spesielt til Maria budskapsdag.

Denne Maria budskapsdagen vil det bli arrangert to festivalgudstjenester; en i Høvik kirke og en i Kampen kirke. En mariamesse av Peter Tornquist urfremføres i begge kirker; i Høvik Kirke av et sammensatt kor under ledelse av kantor Thröstur Eiriksson og i Kampen kirke av Oslo Kammerkor under ledelse av Torbjørn Dyrud. Messen inngår i markeringen av Kampen kirkes 125-årsjubileum. Tornquists verk Velsignet du Maria tegner et betagende bilde av Maria som våker over det nyfødte barnet, og smiler ved innsikten over hva alt dette betyr. Teksten er ved Eyvind Skeie.

Peter Tornquist (født 1963) har studert komposisjon med Lasse Thoresen ved Norges musikkhøgkole og George Benjamin ved Royal College of Music i London. Han har skrevet bestillingsverk for bl.a. Cikada Trio, Oslo Sinfonietta og Det Norske Solistkor. Han har arbeidet mye med nyere datateknologi ved musikalsk notasjon og holdt en rekke kurs. Tornquist var innehaver av Statens arbeidsstipend i perioden 1998-2000.

Torbjørn Dyrud er utdannet ved Norges musikkhøgskole og har diplom i kordirigering fra Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Han er kantor i Kampen kirke og har dirigert Oslo Kammerkor siden august 2004. Dyrud er også virksom som komponist, og ble høsten 2004 tildelt Edvardprisen for verket Lovesong I som ble fremført under fjorårets Kirkemusikkfestival.

Thröstur Eiriksson er utdannet ved Norges musikkhøgskole, der han har avlagt både kandidat- og hovedfagseksamen i kirkemusikk. Eiriksson er kantor i Høvik kirke og dirigent for Bærum Bach-kor, og har holdt flere orgelkonserter i inn- og utland. Han arbeider nå med et doktorgradsprosjekt ved Norges musikkhøgskole.

Oslo Kammerkor ble startet i 1984 av Grete Pedersen. Koret er en blanding av profesjonelt skolerte sangere og amatører med solid korbakgrunn. Oslo Kammerkor er kjent for sin høye kvalitet, allsidighet og evne til å variere mellom ulike sjangere – det har så vel gregoriansk og klassisk musikk som folkemusikk og jazz på repertoaret. I Høvik kirke medvirker et sammensatt kor, med bl.a. medlemmer av Bærum Bachkor som er tilknyttet Høvik kirke og medvirker jevnlig ved gudstjenester.

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival er en stiftelse som har til formål å arrangere en årlig kirkemusikkfestival i Oslo til beste for publikum, kirken i Oslo, Oslo by, landet for øvrig og internasjonalt.Initiativtaker og idéutvikler bak Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival er festivaldirektør og kunstnerisk leder Bente Johnsrud.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev