Oslo Sinfonietta

Oslo Sinfonietta med invitasjon til unge komponister

Oslo Sinfonietta og Oslo Kammermusikkfestival samarbeider jevnlig om å presentere musikk av unge norske komponister, vanligvis i et konsertprogram som også inneholder en klassiker fra det moderne ensemblerepertoaret. Oslo Sinfonietta inviterer i denne sammenheng unge komponister som studerer eller har sitt virke i Norge, til å sende inn verk for sinfoniettabesetning til vurdering i Oslo Sinfoniettas programråd.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Programrådet i Oslo Sinfonietta, som består av kunstnerisk leder Christian Eggen, Asbjørn Schaathun, Eivind Buene og musikerrepresentant Frode Haltli, ønsker å velge ut en til tre av de innsendte verkene og programsette dette/disse på konsert med Oslo Sinfonietta under Oslo Kammermusikkfestival i august 2004. Endelig dato for konserten er ennå ikke bestemt.

Partiturer og øvrig materiale må være poststemplet eller innlevert til nedenstående adresse innen 15. mai 2004. Verk som er levert eller sendt etter fristens utløp kan ikke påregne å bli vurdert.

Komponistene skal fortrinnsvis være 30 år eller yngre, men unntak kan gjøres. Verkene skal være ferdig komponert eller så nær ferdig at spilleklare stemmer kan leveres 20. juli 2004. Komponister av verk som blir valgt ut vil bli tilbudt en gjennomlesning av partituret sammen med dirigent Christian Eggen før stemmene skrives.

Oslo Sinfoniettas programråd forbeholder seg retten til å ikke velge ut noen av de innsendte verk, og til å ta kunstneriske og/eller praktiske hensyn til konsertprogrammet som helhet i utvelgelsen av verk.

Partiturer sendt fra Oslo vil ikke bli returnert, men vil kunne hentes i Musikkinformasjons-sentret etter en nærmere oppsatt dato. Det vil bli sendt ut kvittering for mottatte partiturer.

Oslo Sinfonietta betaler en stor del av utgiftene til konserten og har derfor ikke mulighet til å dekke reise og opphold til gjennomlesning/prøver/konsert for komponister som får verk utvalgt.Hver komponist kan sende inn maksimum to verk merket med komponistens navn sammen med:

    * innspilling/demo hvis det finnes
    * oversikt over tidligere oppføringer (dato, utøver, sted, anledning) hvis verket er oppført.
    * komponistens navn, alder, e-postadresse, postadresse, utdanning og evt. verkliste

Materialet sendes til Oslo Sinfonietta, Tollbugt. 28, 0157 Oslo, eller merkes Oslo Sinfonietta og leveres inn i resepsjonen i Musikkinformasjonssentret, Tollbugt. 28 0157 Oslo (åpen 09.00-15.30 på hverdager).

Eventuelle spørsmål kan rettes til Oslo Sinfoniettas administrasjon, tlf. 22427095 eller 99329065, eller via e-post til oslo_sinf@musikkenshus.no.

Stillinger

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Festivaldirektør

Nordland Musikkfestuke

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev