Komponistkonkurranse 2005

Oslo Konserthus med nordisk komponistkonkurranse

Oslo Konserthus åpnet sine dører i 1977, og fylte dermed femogtyve år i 2002. I etterkant av dette jubileet inviterer man nå til en nordisk komponistkonkurranse om et musikkdramatisk verk, der temaet skal være Norge i perioden 1905 – 2005. Verket vil bli fremført i Oslo Konserthus høsten 2005 – på en jubileumsforestilling som skal være Konserthusets bidrag til feiringen av hundreårsdagen for unionsoppløsningen med Sverige.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Oslo Konserthus’ formål er å være et hovedsenter i Norges hovedstads musikkliv, og avvikler i sine to saler ca. 300 arrangementer som besøkes av over 210.000 personer årlig. Oslo Konserthus tilbyr et bredt musikktilbud innenfor så vel rock og pop, jazz, ballett som klassisk musikk. Oslo Konserthus har også gleden av å være et hjem for Oslo-Filharmonien, og vil markere sitt 25-års jubileum ved å utlyse en nordisk komponistkonkurranse om et musikkdramatisk verk.

— Tema for konkurransen skal være Norge 1905 – 2005, skriver Konserthuset på sine hjemmesider, og maler frem følgende bakgrunnsbilde til inspirasjon:

— Unionen mellom Norge og Sverige oppløses. Norge har oppnådd sin uavhengighet. Industrialiseringen skjøt fart, og landet opplevde en storstilt økonomisk utvikling. Tilflyttingen til byene økte. Vi kan også registrere et spenningsforhold mellom by og land som inspirerte til kreativitet innenfor den nasjonale kunsten, og et intenst vekselspill mellom det som ble skapt i Norge og impulser utenfra.

Videre heter det: – 100 år er gått. Vi lever i globaliseringens tegn. Det nasjonale står for en mindre del av det kulturelle uttrykket ved det nye århundreskiftet. Også kunst- og kulturutrykket er i større grad internasjonalt. Innenfor en bred ramme av utvikling, hendelser og kulturhistoriske trender kan komponistene ta opp veldige tema og tekster for verket. Verket vil bli fremført i Oslo Konserthus høsten 2005 på en jubileumsforestilling som skal være Konserthusets bidrag til feiringen av 100 årsdagen for unionsoppløsningen med Sverige.

Oslo Konserthus drives som et selvfinansiert selskap hvor driftsgrunnlaget er basert på konserter i egen regi og utleie av lokaler til andre arrangører. Interesserte kan laste ned deltakerbetingelser og mer informasjon på denne siden.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.