Olav Anton Thommessen (foto: Lisbeth Risnes, NMI)

Ny prisutdeling under Ultima

Den stormende applausen fra en fullsatt operasal ved premieren til konsertdramaet Cassandra i Den Norske Opera hadde knapt stilnet, da Rune Bjerke, administrerende direktør ved Hafslund, entret scenen for å dele ut Hafslunds kulturpris. Vi gjengir her hans tale ved utdelingen

Kalender

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 21:00

Oslo

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Hafslunds kulturpris går til en norsk kunstner som over lengre tid har markert seg innenfor sitt område, og som gjennom sin kunstneriske virksomhet har virkeliggjort en eller flere av Hafslunds verdier ved å

— være nyskapende
— videreføre og utvikle verdifulle tradisjoner
— markere en internasjonal orientering
— vise vilje og evne til å nå høye mål.

Hafslunds kulturpris består av et kunstverk, i tillegg til et beløp på NOK 250.000,-. Vinneren skal disponere beløpet til beste for en
— kulturinstitusjon,
— organisasjon
— eller gruppe
— som har til formål å skape eller fremme kulturopplevelser som er tilgjengelig for almenheten, og som trenger tilførsel av økonomiske ressurser for å utvikle eller videreføre sitt arbeide.

Om dette dramaet som vi akkurat har blitt fremført, sier komponisten selv at: «Cassandra sa sannheten, men ingen trodde på henne. Og henne føler vi samtidskunstnere oss i slekt med. Vi står her og sier de riktige ting, men blir totalt oversett. Det er vår skjebne. Inntil videre».

I Edvard Hoems norske gjendiktning er Cassandras siste replikk: «…eg bed om at det må skine på dei som kjem etter meg.»

Olav Anton Thommessen, jeg håper Hafslunds kulturpris kan bidra til at det skinner både på deg og på de som kommer etter deg, og ber deg være så snill å komme opp på scenen.

Kjære Olav Anton Thommessen, det er en ære og en glede å få tildele deg Hafslunds kulturpris på 250.000,-. Disse pengene får du jo ikke beholde selv, men som et varig minne vil jeg få lov å overrekke deg denne skulpturen av Nico Widerberg.

Vi i Hafslund ønsker med kulturprisen å hedre deg for
— din sentrale posisjon i norsk kulturdebatt gjennom flere tiår
— at du har kjempet for at norsk musikktradisjon skal være i en kontinuerlig fornyelsesprosess
— at du har tatt ansvar for at publikem får oppleve det som skapes av samtidsmusikk
— at du har markert deg som komponist, foreleser og som professor ved Norges musikkhøgskole
— og for din mangeårige og profilerte deltakelse i norsk kulturdebatt

— GRATULERER!

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.