Glenn Erik Haugland (Foto: Snorre Nordhagen)

I samme båt

INNLEGG: Den norske Opera og Ballett mottar i år en økning som er ca. 4 ganger så stor som den samlede bevilgningen til teknologifeltet, skriver styreleder i NOTAM, Glenn Erik Haugland,

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Den 15. oktober [link id=65404 title=»ytrer BEKs tidligere leder «]Trond Lossius (nå faglig tilsatt, red. anm.) bekymring om hvordan midlene under post 74 fordeles, og mener å se et demokratisk problem. Lossius er intervjuet med bakgrunn i BEKs ferske pressemelding om statsbudsjettet, og ser den samme tendensen som også Kristin Danielsen (daglig leder i Ny Musikk, red. anm.) den [link id=65408 title=»16. oktober påpeker«], at det først og fremst er den tradisjonelle kulturen som drar av gårde med de store bevilgningene.
De skarpere og mer eksperimentelle kantene, spesielt på teknologisiden, mottar forsvinnende lite midler i forhold til denne. For eksempel mottar Den norske Opera og Ballett i år en «økning» som er ca. 4 ganger så stor som den samlede bevilgningen til teknologifeltet, representert ved PNEKs noder, som Lossius refererer til. (Men tenk allikevel på det et øyeblikk – ville det ikke vært absurd å bygge et praktbygg som operaen, og så underfinansiere det slik at det ikke kan gjøre det det er ment å gjøre?)
Det er heller ikke vanskelig å se at Lossius er bekymret for BEKs fremtid, og det med god grunn. Det er tungt, langvarig og langsomt arbeid å bygge organisasjoner, og da NOTAM i 1999 hadde vært på statsbudsjettet i 6 år, slik BEK nå har vært, hadde vi en bevilgning på rundt 600 000. Så vi kjenner frustrasjonen godt, og likeledes fortvilelsen.
NOTAM ble opprettet i 1992 etter initiativ fra universiteter og høgskoler landet rundt, samt begge komponistforeningene og noen interesseorganisasjoner. Det ble lagt på plass et opprettelsesdokument som har forpliktet NOTAM i alle år til en institusjonell drift, og NOTAMs utgangspunkt er dermed annerledes enn BEKs, som oppsto fra et lokalt kunstnerinitiativ, fordi man trengte et teknologisted også i Bergen. Det er liten grunn til å se bort fra denne forskjellen.
NOTAM talte for, og bidro til opprettelsen av BEK, og har argumentert for økte midler til BEK og hele feltet der det har gitt seg anledning. Det vil vi naturligvis fortsette å gjøre, fordi vi mener at de store forskjellene mellom de elektroniske miljøene i Norge er verdifulle, og fordi vi mener at alle miljøene har mye å vinne ved å løfte frem hele feltet, både gjennom gode søknader i konkurranse om bevilgninger, og i samarbeid for å skape blest om, og interesse for, de tilnærmingsmåter til kunst og opplevelser vi er opptatt av.
Glenn Erik Haugland er styreleder i NOTAM

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev