Arnfinn Bjerkestrand

Høgskolen i Stavanger uten bakkekontakt

Det hevder forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon, Arnfinn Bjerkestrand, i dette åpne brevet. Bakgrunnen er at Høgskolen vil avvikle sitt undervisningstilbud i kirkemusikk fra høsten 2002. Nå ber Bjerkestrand skolens ledelse om å snu i saken.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Arnfinn Bjerkestrand, forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon

I forrige uke ble det kjent at Høgskolen i Stavanger på grunn av budsjett-situasjonen vil avvikle sitt undervisningstilbud i kirkemusikk fra høsten 2002.

Ganske nøyaktig én uke tidligere arrangerte Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon og Musikernes fellesorganisasjon en konferanse om kulturskolenes rekrutterende rolle til kirkemusikk. Kultur- og kirkestatsråd Valgerd Svarstad Haugland åpnet konferansen, som konkluderte med at Norsk kulturskoleråd (musikkskolene), Kirkens arbeidsgiverforening og MFO i felleskap ønsker å gjøre undervisning i kirkeorgel til et nasjonalt satsingsområde. Vi vil på den måten sammen med kultur- og utdanningsmyndighetene ta et krafttak for å bedre rekrutteringen av kirkemusikere i Norge. Det skuffer og skremmer meg at Høgskolen i Stavanger ikke ser behovet for det samme, og ønsker å gi sitt bidrag. Skuffelsen blir ikke mindre av det faktum at høgskolen var representert på den samme konferansen, og nødvendigvis må ha fanget opp de signalene som der ble gitt.

En høgskole som nå vil nedlegge sitt undervisningstilbud i kirkemusikk må dessverre ganske enkelt være blottet for både musikalitet og bakkekontakt. Over hele landet er det et skrikende behov for kantorer og organister. Mens kirkemusikk-studenter etter endt utdanning kan gå rett inn i ledige jobber, overlater de fleste andre musikerutdanningene sine kandidater til et høyst usikkert arbeidsmarked. Dersom høgskolen i Stavanger er mer opptatt av å produsere vekttall enn å bidra til å dekke samfunnets behov for arbeidskraft er den etter min oppfatning rett og slett på avveier.

Stavanger er for øvrig det eneste stedet utenfor Oslo som tilbyr studier både i kirkemusikk og teologi. Det tverrfaglige samarbeidet som dette innbyr til, vektlegges i andre sammenhenger i stadig økende grad. Om studiet i Stavanger mot all fornuft blir nedlagt, vil Sør-Vestlandet også miste et ressurssenter som er til stor inspirasjon for hele det regionale kirkemusikkmiljøet, og for menighetene i nær-områdene vil det umiddelbart oppstå store problemer med å få søkere både til vikariater og faste stillinger.

Jeg appeller derfor til Høgskolen om å tenke seg om én gang til. Det er aldri for sent å snu, bortsett fra etter at et etablert miljø er definitivt nedlagt, og gode krefter er spredt for alle vinder.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.