Moby Dick (Jackson Pollock)

Happy Days med perifert tema og åpne hjem

Happy Days Sound Festival 5-9 april vil i år satse på å vise færre, men større verker av norske og internasjonale kunstnere. Årets tema er ”Periferi”, og de mest sentrale komponistene er Georg Nussbaumer og Bendik Hagerup. Med prosjektet ”Hjemme hos” åpner ulike kunstnere sine hjem og vil der lage verk spesielt for anledningen. Operaen om Moby Dick blir også presentert.

Kalender

Ensemble Ernst på Ridehuset

26/05/2024 Kl. 18.00

Oslo

Roger Arve Vigulf og strykere

26/05/2024 Kl. 19

Vestfold og Telemark

Svåne – Releasekonsert

31/05/2024 Kl. 19.30

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

01/06/2024 Kl. 19:00

Oslo

Happy Days 2006 vil i år avikles over fire dager og ha fem hovedarrangementer, hvorav to er konserter. Det loves også diskusjonsforum, utstilling/installasjon, og musikkdramatisk verk som vil utspille seg i grenselandet mellom musikkdramatikk, installasjon og performance.

Periferi

Happy Days Sound Festival skal drive utstrakt eksperimentering med konsertform og utfordre verkbegrepet på ulike måter. Alle verkene utformes som stedspesifikke verker hvor bevisstheten om setting står sentralt. Denne stedsspesifikke tilknytningen som verkene gis er nært knyttet sammen med festivalens tema ”Periferi”: Det lokale og perifere er bærende elementer i alle verkene/prosjektene.

Arrangørene forklarer det tematiske valg med at: ”I en tid hvor kunsten og den moderne musikken har satt fokus på det stedspesifikke, hvor sosiologiske og samfunnspolitiske emner tematiseres og hvor en demokratisering av kunstproduksjonen med computere og hjemmestudioer for alvor har trådt i kraft, åpnes det for en fornyet opptatthet av det lokale, for provinsenes egenart og historie, og for det unike og sære framfor det multinasjonalt uniforme. Mange av de mest interessante komponistene og lydkunstnerne i dag tar nettopp utgangspunkt i sin umiddelbare geografiske nærhet og private erfaringer og biografi, og lar verkene vokse frem fra den virkeligheten som er direkte for hånden.”

Festivalens tema knytter også an til den ene av de fire hovedpilarene i Ny Musikks tverrkunstsatsning, kalt ”Lokal/Natur”. Stikkord for prosjektet Lokal/Natur er ”det stedsspesifikke” og ”det universelle i det individuelle – det globale i det lokale”, hvor det fokuseres på hvordan vi gjennom å være lokale uttrykker noe universelt.

De sentrale kunstnerne for årets festival den østerrikske komponisten og installasjonskunstneren Georg Nussbaumer samt den norske komponisten Bendik Hagerup i samarbeid med sin bror forfatteren Simen Hagerup. Den fjerde hovedpilaren utgjøres av et oppsøkende konsertprosjekt, som en ”social art”-forestilling. Dette prosjektet er fortsatt under utarbeidelse.

Hjemme hos

I prosjektet ”Hjemme hos” inviteres publikum hjem til 4 komponister/lydkunstneres private husly. Disse vil etter eget forgodtbefinnende lage et verk spesielt for anledningen og stedet, med eller uten musikere, i installasjonsform eller annet. Prosjektet undersøker ulike koblinger mellom verk og biografi, men er også en henspilling på huskonsertformen i romantikken, hvor kammermusikk ble framført i en intim sosial setting. Publikum vil bli fraktet i samlet flokk, fra hus til hus, i en buss. På veien vil det bli gitt sosiologiske fakta om de aktuelle bydelene, inspirert av den franske sosiologen Émile Durkheims teorier om hvordan individet sterkt påvirkes av sin omverden og samfunnet.

Kunstnerne som åpner sine hjem er: Olav Anton Thommessen, Asbjørn Schaathun, Raymond Berge og Lars Paalgard

«Hvalen, eller Moby Dick»

Sammen med komponist Bendik Hagerup og forfatter Simen Hagerup, planlegger Ny Musikk nå en opera basert på Herman Melvilles klassiker Moby Dick. Arbeidet er kommet i gang på initiativ fra Ny Musikks kunstneriske leder Lars Petter Hagen. Operaen vil få første fremførelse under Happy Days 2006, i Grusomhetens Teater. Verket utarbeides i samarbeid med Operatoriet, og fremføringen under Happy Days vil være en åpen visning med publikum. Denne versjonen av Moby Dick vil derfor være å betrakte som et ”work in progress”, et skritt på veien mot den endelige operaversjon.

Georg Nussbaumer

Den østerrikske komponisten og installasjonskunstneren Georg Nussbaumer vil utforme et helaftens program for Happy Days. Første del av programmet vil finne sted på UKS, hvor Nussbaumer vil åpne en utstilling av flere installasjoner. Nussbaumer tar i bruk hele lokalet med interaktive installasjoner og performancer, alle med musikk og konsertsituasjonen som utgangspunkt. Publikum vil siden ledes mot MS Innvik hvor Nussbaumer regisserer en forestilling med video og et verk for solo cello med tilknytning til Oslo og Oslofjorden.

Ved siden av hovedprogrammet, vil Happy Days 2006 også ha et off-program på baren Sound of Mu i Markveien. Her vil det bli mindre kammerkonserter, videovisninger, med mer.

Se her for ytterligere informasjon om Happy Days 2006.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.