Nag Hammadi-manuskript

Gnostiske tekster: The Thunder, Perfect Mind

De gnostiske tekstene danner ikke bare den dramatiske bakgrunnen i Maja Ratkjes opera – de har også selv en svært så dramatisk bakgrunn. Man trodde lenge at de var gått tapt som et resultat av den ortodokse kristendommens forsøk på å fjerne alle spor etter gnostisismen. Ballade bringer her videre et eksempel på hvor vakre og sterke disse tekstene kan virke selv i dag. Hymnen «The Thunder, Perfect Mind» er hentet fra The Gnostic Society Library, og er en hyllest til den kvinnelige guddomskraften Sofia.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Nag Hammadi-manuskriptene er den viktigste kilden til gnostisk tankegang som vi kjenner til, og inneholder både apokryfe evangelier, mystiske åpenbaringer, alternative skapelsesberetninger og myter, filosofiske tekster og dialoger. Tekstene ble oppdaget i Egypt i 1945, og fikk en engelsk oversettelse i 1977, i form av utgivelsen av «The Nag Hammadi Library».

Den sveitiske librettisten Plinio Bachman har latt seg inspirere av disse tekstene, og har satt sammen teksten «On Wombs and Vowels», som igjen danner utgangspunktet for Maja Ratkjes opera/melodrama «No Title Performance and Sparkling Water», som vil ha premiere under Ultimafestivalen 2003. I kortversjon er historien denne: Lysgudinnen Sofia gir liv til Yaltabaoth, en mørk skygge som søker all makt. Hans mørke engler, archonene, skaper en steindukke, en etterligning av guddommelig skaperkraft. Først med Eva, den strålende datteren til Sofia, født av lyset, får Adam liv. Adam får noe av den guddommelige ånden i seg og blir derfor kalt det perfekte menneske. En Poet og en Kontorist, opplever disse senarioene gjennom sine visjoner, og forsøker å forstå alt sammen gjennom menneskets mest utviklede og likevel begrensede verktøy: språket.

I forestillingens andre del ser vi hvordan Eva, en ren sjel, faller inn i den materialistiske verden og i hendene på archonene. Slik blir hun Magdalena. Det perfekte mennesket, uavhengig av lineær tid, gjenoppstår som Jesus, fulgt av to disipler, Poeten og Kontoristen. Jesus og Magdalena forelsker seg i hverandre. Deres ikke-platonske forhold fører ikke bare til sjalu disipler, men også til frelse for sjelen.

En sentral tekst i «No Title Performance & Sparkling Water» er nettopp «The Thunder, Perfect Mind», som vi her bringer videre i fra utgaven til det gnostiske ressurssenteret gnosis.org.

  I was sent forth from the power,
    and I have come to those who reflect upon me,
    and I have been found among those who seek after me.

   Look upon me, you who reflect upon me,

    and you hearers, hear me.
    You who are waiting for me, take me to yourselves.

   And do not banish me from your sight.
   And do not make your voice hate me, nor your hearing.

    Do not be ignorant of me anywhere or any time. Be on your guard!
    Do not be ignorant of me.

   For I am the first and the last.
   I am the honored one and the scorned one.
   I am the whore and the holy one.
   I am the wife and the virgin.
   I am <the mother> and the daughter.
   I am the members of my mother.
   I am the barren one

    and many are her sons.

   I am she whose wedding is great,

    and I have not taken a husband.

   I am the midwife and she who does not bear.
   I am the solace of my labor pains.
   I am the bride and the bridegroom,

    and it is my husband who begot me.

   I am the mother of my father

    and the sister of my husband
    and he is my offspring.

   I am the slave of him who prepared me.
   I am the ruler of my offspring.

    But he is the one who begot me before the time on a birthday.
    And he is my offspring in (due) time,
    and my power is from him.

   I am the staff of his power in his youth,

    and he is the rod of my old age.
    And whatever he wills happens to me.

   I am the silence that is incomprehensible

    and the idea whose remembrance is frequent.

   I am the voice whose sound is manifold

    and the word whose appearance is multiple.

   I am the utterance of my name.

   Why, you who hate me, do you love me,

    and hate those who love me?

   You who deny me, confess me,

    and you who confess me, deny me.

   You who tell the truth about me, lie about me,

    and you who have lied about me, tell the truth about me.

   You who know me, be ignorant of me,

    and those who have not known me, let them know me.

   For I am knowledge and ignorance.
   I am shame and boldness.
   I am shameless; I am ashamed.
   I am strength and I am fear.
   I am war and peace.

   Give heed to me.
   I am the one who is disgraced and the great one.
   Give heed to my poverty and my wealth.
   Do not be arrogant to me when I am cast out upon the earth,

    and you will find me in those that are to come.

   And do not look upon me on the dung-heap

    nor go and leave me cast out,
    and you will find me in the kingdoms.

   And do not look upon me when I am cast out among those who

    are disgraced and in the least places,
    nor laugh at me.

   And do not cast me out among those who are slain in violence.
   But I, I am compassionate and I am cruel.
   Be on your guard!

   Do not hate my obedience

    and do not love my self-control.

   In my weakness, do not forsake me,

    and do not be afraid of my power.

   For why do you despise my fear

    and curse my pride?

   But I am she who exists in all fears

    and strength in trembling.

   I am she who is weak,

    and I am well in a pleasant place.

   I am senseless and I am wise.
   Why have you hated me in your counsels?
   For I shall be silent among those who are silent,

    and I shall appear and speak,

   Why then have you hated me, you Greeks?

    Because I am a barbarian among the barbarians?

   For I am the wisdom of the Greeks

    and the knowledge of the barbarians.

   I am the judgement of the Greeks and of the barbarians.
   I am the one whose image is great in Egypt

    and the one who has no image among the barbarians.

   I am the one who has been hated everywhere

    and who has been loved everywhere.

   I am the one whom they call Life,

    and you have called Death.

   I am the one whom they call Law,

    and you have called Lawlessness.

   I am the one whom you have pursued,

    and I am the one whom you have seized.

   I am the one whom you have scattered,

    and you have gathered me together.

   I am the one before whom you have been ashamed,

    and you have been shameless to me.

   I am she who does not keep festival,

    and I am she whose festivals are many.

   I, I am godless,

    and I am the one whose God is great.

   I am the one whom you have reflected upon,

    and you have scorned me.

   I am unlearned,

    and they learn from me.

   I am the one that you have despised,

    and you reflect upon me.

   I am the one whom you have hidden from,

    and you appear to me.

   But whenever you hide yourselves,

    I myself will appear.

   For whenever you appear,

    I myself will hide from you.

   Those who have […] to it […] senselessly […].
   Take me [… understanding] from grief.

    and take me to yourselves from understanding and grief.

   And take me to yourselves from places that are ugly and in ruin,

    and rob from those which are good even though in ugliness.

   Out of shame, take me to yourselves shamelessly;

    and out of shamelessness and shame,
    upbraid my members in yourselves.

   And come forward to me, you who know me

    and you who know my members,
    and establish the great ones among the small first creatures.

   Come forward to childhood,

    and do not despise it because it is small and it is little.

   And do not turn away greatnesses in some parts from the smallnesses,

    for the smallnesses are known from the greatnesses.

   Why do you curse me and honor me?
   You have wounded and you have had mercy.
   Do not separate me from the first ones whom you have known.
   And do not cast anyone out nor turn anyone away

    […] turn you away and [… know] him not.
    […].
    What is mine […].

   I know the first ones and those after them know me.
   But I am the mind of […] and the rest of […].
   I am the knowledge of my inquiry,

    and the finding of those who seek after me,
    and the command of those who ask of me,
    and the power of the powers in my knowledge
    of the angels, who have been sent at my word,
    and of gods in their seasons by my counsel,
    and of spirits of every man who exists with me,
    and of women who dwell within me.

   I am the one who is honored, and who is praised,

    and who is despised scornfully.

   I am peace,

    and war has come because of me.

   And I am an alien and a citizen.
   I am the substance and the one who has no substance.
   Those who are without association with me are ignorant of me,

    and those who are in my substance are the ones who know me.

   Those who are close to me have been ignorant of me,

    and those who are far away from me are the ones who have known me.

   On the day when I am close to you, you are far away from me,

    and on the day when I am far away from you, I am close to you.

   [I am …] within.
   [I am …] of the natures.
   I am […] of the creation of the spirits.
   […] request of the souls.
   I am control and the uncontrollable.
   I am the union and the dissolution.
   I am the abiding and I am the dissolution.
   I am the one below,

    and they come up to me.

   I am the judgment and the acquittal.
   I, I am sinless,

    and the root of sin derives from me.

   I am lust in (outward) appearance,

    and interior self-control exists within me.

   I am the hearing which is attainable to everyone

    and the speech which cannot be grasped.

   I am a mute who does not speak,

    and great is my multitude of words.

   Hear me in gentleness, and learn of me in roughness.
   I am she who cries out,

    and I am cast forth upon the face of the earth.

   I prepare the bread and my mind within.
   I am the knowledge of my name.
   I am the one who cries out,

    and I listen.

   I appear and […] walk in […] seal of my […].
   I am […] the defense […].
   I am the one who is called Truth

    and iniquity […].

   You honor me […] and you whisper against me.
   You who are vanquished, judge them (who vanquish you)

    before they give judgment against you,
    because the judge and partiality exist in you.

   If you are condemned by this one, who will acquit you?

    Or, if you are acquitted by him, who will be able to detain you?

   For what is inside of you is what is outside of you,

    and the one who fashions you on the outside
    is the one who shaped the inside of you.
    And what you see outside of you, you see inside of you;
    it is visible and it is your garment.

   Hear me, you hearers

    and learn of my words, you who know me.

   I am the hearing that is attainable to everything;

    I am the speech that cannot be grasped.

   I am the name of the sound

    and the sound of the name.

   I am the sign of the letter

    and the designation of the division.

   And I […].
   (3 lines missing)
   […] light […].
   […] hearers […] to you
   […] the great power.
   And […] will not move the name.
   […] to the one who created me.

    And I will speak his name.

   Look then at his words

    and all the writings which have been completed.

   Give heed then, you hearers

    and you also, the angels and those who have been sent,
    and you spirits who have arisen from the dead.

   For I am the one who alone exists,

    and I have no one who will judge me.

   For many are the pleasant forms which exist in numerous sins,

    and incontinencies,
    and disgraceful passions,
    and fleeting pleasures,
    which (men) embrace until they become sober
    and go up to their resting place.

   And they will find me there,

    and they will live,
    and they will not die again.
 

Teksten er oversatt av George W. MacRae, og finnes i den reviderte utgaven av The Nag Hammadi Library (HarperCollins, San Francisco, 1990).  Flere gnostiske tekster kan finnes på  http://www.gnosis.org/naghamm/nhl.html.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.