Det kongelige teater, København

Fra Lytterforeningens seminar: NRK – blott til lyst?

– Over scenen i Det Kongelige Teater i København står det «Ej blot til Lyst», skriver Balladeleser Ole Jensen i dette innlegget. – Jeg skulle ønske at NRK plasserte en lystavle med den samme teksten godt synlig på sitt hus på Marienlyst. Hvis NRK i sin iver etter å forbli større enn sine kommersielle konkurrenter, setter folkeopplysningsaspektet over styr, er de etter min mening ikke lenger berettiget til våre lisenspenger.

Kalender

Monument Festival 2020

12/06/2020 Kl. 16:00

Viken

Opera for kidsa – Mozart og prinsessen

18/06/2020 Kl. 15:00

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

Av Ole Jensen, Skien

Innlegg under Lytterforeningens seminar i Oslo, 12.april 2005

Over scenen i Det Kongelige Teater i København står det «Ej blot til Lyst».

Med dette mener teatret antagelig, at det ikke synes det har gjort jobben sin, hvis det bare har klart å underholde publikum i et par timer. Folk skal få med seg hjem noe av varig verdi.

Jeg skulle ønske at NRK plasserte en lystavle med teksten «Ei blott til lyst» godt synlig på sitt hus på Marienlyst. Kanskje kommer vi, som er deres eiere, snart til å be dem om å gjøre det. Hvis NRK, i sin iver etter å forbli større enn sine kommersielle konkurrenter, setter folkeopplysnings- aspektet over styr (utviklingen de senere år kan tyde på det) er de etter min mening ikke lenger berettiget til våre lisenspenger.

Formidling til eksisterende og kommende generasjoner av den europeiske kultur, som danner grunnlaget for vår sivilisasjon, må være en av NRK’s hovedoppgaver. Den klassiske musikk, som strekker seg helt fra musikken i det antikke Hellas til den såkalte samtidsmusikk, har blitt til i et uløselig samspill med den store humanistiske kulturen i form av filosofi, vitenskap, litteratur, drama og kunst.

Hadde NRK videreutviklet radiokanalen P2 til et genuint og intelligent tilbud til kulturinteresserte, i henhold til de opprinnelige intensjoner, skulle meget være dem tilgitt. I de senere år har man imidlertid mer og mer henvist klassisk musikk, spilt i sin helhet, til spesialkanalen «Alltid klassisk» og dermed revet musikken ut av sin kulturelle sammenheng.

Da man flyttet barnetimene til P1, benyttet man fem av de seks timene man fikk til disposisjon i uken til et lite reflektert underholdningsprogram som «Wasabi». Spesialprogrammer med kormusikk på høyt nivå er lagt ned. Språkundervisningen er lagt ned.
Journalister overtar mer og mer som programledere, med sikte på å «myke» opp og å underholde.

Vi er mange som i stedet ønsker oss engasjerte og kunnskapsrike programskapere, som man heldigvis fortsatt har noen igjen av i kanalen. Den nåværende ordningen med at en liten stab av journalister kjøper tjenester av en kompetent kulturavdeling, må bringes til opphør. Kulturkanalen P2 bør overføres fra å ligge under en felles radiosjef til å sortere direkte under NRKs kultursjef.

Takk for oppmerksomheten.

Ole Jensen, Skien

Stillinger

Professor/ førsteamanuensis i trombone

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev