Fra prøvene til ''Ein hage der inne'' 2006

«Ein hage der inne» – Ny kammeropera urfremføres i dag

I kveld, 31. august, feirer Statkraft 50 år med en urfremføring av Glenn Erik Hauglands kammeropera «Ein hage der inne». Stykket handler ikke om strøm, men snarere om menneskelig kraft: Publikum vil møte 6 mennesker, innestengte i en fjellhall. Men aner at det kan ha skjedd en naturkatastrofe. I det eksistensielle trykket i denne situasjonen blir personene konfrontert med ulike sider av seg selv, og tvunget til å ta et oppgjør med fortiden. Den nye komposissjonen fremføres med dans og lysspill, spesielt tilrettelagt for turbinhallen i Kjela kraftstasjon i Vinje. Tekstene er skrevet av Stein Versto, som står bak flere av Odd Nordstogas tekster, i tillegg til å ha oversatt Mozarts «Tryllefløyten» til nynorsk.

Kalender

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Av Knut Steen

For 50 år sidan startet den store vannkraftutbyggingen i Tokke og Vinje kommuner i Vest-Telemark. Mange mener at utbyggingen brakte bygdene inn i den moderne tid. Statkraft i Tokke og Vinje markerer i år dette 50-årsjubileet, og jubilanten feirer jubileumuken den 28. august – 3. september med en rekke ulike kulturarrangementer.

Tar samtidsmusikken ut på bygda
Den mest spektakulære konserten er også en urfremføring, som skal avvikles inne i Kjela kraftstasjon den 31. august 2006 kl 19:00.

Verket «Ein Hage der inne» er et bestillingsverk fra Statkraft til Glenn Erik Haugland. Bak prosjektet står produsent Aasmund Nordstoga og danser Ingebjørg Kittelsaa Vesaas. Noe av tanken som bar prosjektet, var å ta samtidsmusikken ut av byen:

— Me er båe frå Vinje i Telemark. Eg har bakgrunn frå vokal folkemusikk, kor og musikkdramatikk som utøvar. I tillegg arrangerer eg konsertserien Akustisk sommar på Mjonøy (se www.mjonoy.no – red. anm.).

Ingebjørg er utdannet dansar ved Skolen for samtidsdans, og livnærer seg som dansar, koreograf og dansepedagog.

— Me hadde lyst til å syne sambygdingane våre kva som kan bu i omgrepa samtidsmusikk og samtidsdans – og at desse sjangerane absolutt ikkje treng vera urbane fenomen, men kunstutrykk som også gjev meining utanom dei store scenene i byane.

— Naturlig med Haugland og Versto
For Nordstoga og Kittelsaa Vesaas var Glenn Erik Haugland et naturlig valg:

— Haugland har synt gjennom mange verk at han beherskar kunsten å kommunisere for eit breidt publikum, og som har røynsle frå fleire «distriktsoppsetjingar». Mellom anna operaen «Hulda og Garborg» på Tynset, sier Nordstoga.

Som tekstforfattar kontaktet de to Stein Versto.

— Han er ein forfattar med breid røynsle frå både poesi og prosa. Stein har vore tekstleverandør til fleire av Odd Nordstogas kjende melodiar, han har gjeve ut diktsamlingar og noveller, og ikkje minst har han omsett Mozarts Tryllefløyta til eit levande og vakkert nynorsk som turnerte heile landet i Rikskonsertanes storsatsing sist haust. Ljoslegginga i framsyninga står bergenseren Odd Halstensen for. Han har vori tilknytt både Rogaland teater og Grieghallen, og stått for ljoset på fleire andre store oppsetjingar, mellom anna «Edith og eg» med Herborg Kråkevik.

Menneskelig energi
Nordstoga tror at produksjonen som involverer 6 sangere, 2 slagverkere, 4 dansere, elektronikk og lys vil produsere en annen type energi enn den vannturbinen gir. Han håper stykket vil fenge – også utenfor de kretser som allerede har et åpent øye til samtidsmusikken:

— Eg ynskjer at flest mogeleg menneske får vita at det blir høve til ei oppleving for heile sanseapparatet inne i fjellet i samband med at Statkraft feirar 50 år. Fjellhola blir konserthall, med musikk ingen har høyrt før, spektakulær dans, ljosspel.

Tematikken er også noe de fleste vil kunne rlatere til, mener Nordstoga:

— ”Ein hage der inne” handlar ikkje om vasskraft. ”Ein hage der inne” handlar om menneskeleg energi – om menneskeleg kraft. Me møter 6 menneske som er innestengde i ein fjellhall. Men anar at det kan ha skjedd ein naturkatastrofe. I det eksistensielle trykket i denne situasjonen blir personane konfronterte med ulike sider av seg sjølve, og til dels tvinga til å ta eit oppgjer med fortida.

Mer informasjon om jubileet finner interesserte også på www.tokkeanlegget.no.

Dette er prosjektet Kraft: «Ein hage der inne»

Tekst: Stein Versto
Musikk: Glenn Erik Haugland
Dans og koreografi: Ingebjørg K. Vesaas

Sang: Berit Opheim (den blinde). Ane Carmen Roggen (Lene), Heidi Tronsmo (enken), Tøge Talle (Todd), Per Andreas Tønder (gartneren) og Aasmund Nordstoga (legen)

Slagverk: Amund Sjølie Sveen og Tomas Nilsson

Elektronikk og musikalsk ledelse: Glenn Erik Haugland

Prosjektet har blitt til med støtte fra Statkraft, Vinje og Tokke kommunar, tidlegare og noverande tilsette i Tokkeverka, Norsk kulturfond, Norsk komponistforening, Tekstforfatterfondet og Norsk kulturråd. Billettar på billettservice, Dalen turistkontor og DnB NORs filial i Åmot (Vinje).

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev