Bergen Filharmoniske Orkester (foto: www.harmonien.no)

Bergen Filharmoniske Orkester i Mangfoldsåret

Bergen Filharmoniske Orkester (BFO) har informert Kulturdepartementet (KKD) om sin programmering i forhold til Mangfoldsåret 2008. BFO vil arbeide tett med Ole Hamre gjennom 2008.

Kalender

Monument Festival 2020

12/06/2020 Kl. 16:00

Viken

Opera for kidsa – Mozart og prinsessen

18/06/2020 Kl. 15:00

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

BFO legger vekt på en mangefasettert tilnærming til begrepet om Mangfold, og vil legge vekt på å utfordre seg selv og publikum i Bergen ved å tilby et nytt innhold på torsdagskonsertene, som er blant BFOs faste og tradisjonsrike konsept.

BFO definerer mangfold innenfor alder, genre, sosialt og etnisk.

Ole Hamre er kjent for sitt samarbeid med trekkspilleren Gabriel Fliflet, og sitt arbeid som regissør og initiativtaker til OiOi-festivalen i tilknytning til Festspillene i Bergen. Hamre står også bak det multietniske musikk- og integreringsprosjektet Fargespill der barn og unge fra 19 land framfører sang og dans fra hele verden.

”For Hamre står symfoniorkesteret for tradisjon og stor grad av profesjonalitet. En rød tråd i våre Mangfoldsprosjekt blir å koble dette sammen med menneskelighet, dvs folk som er seg selv og byr nettopp på det. Spisskompetansen i orkesteret knyttes til bredden.” heter det i brevet fra BFO sin side.

BFOs konkrete planer for Mangfoldsåret våren 2008 er dette:

* 2. og 4. januar: Fargespill-innslag (mulit-etnisk barne og ungdomsgruppe) på BTs tradisjonsrike ønskekonsert med Bergen Filharmoniske Orkester. To bruremarsjer, en norsk og en kurdisk, smeltes sammen til et nummer som gjennom et koreografert kjempebryllup, symboliserer mangfold og forening.
* Februar: ”Eg er liten eg”, slåttestev, framføres av en liten, psykisk utviklingshemmet jente. Presenteres i opptak sammen med levende orkester.
* 5. og 6. mars: Folkofonen, et slags menneskeorgel som spiller lyd og bilde av folk som synger en tone .Insturmentet benyttes sammen med BFO. BFO statser på å få en anerkjent pianist til å være Folkofon-solist.
* April: Brann supporterklubb sammen med BFO. Kato Ådland har skrevet musikk til supporternes verbale presisjons- og energiutblåsninger. Et godt eksempel på smal breddekultu, skriver BFO.

BFO informerer om at de vil arrangere en stor finale i desember 2008, der de ulik innslagene skal oppsummeres ”i en konsert som synliggjør mangfoldets kunstneriske potensiale.”

Dette ifølge informasjon fra Bergen Filharmoniske Orkester.

Stillinger

Professor/ førsteamanuensis i trombone

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev