Lydbank_Borealis2007

Bankens lyder

Onsdag den 14. mars vil Lydgalleriet gjøre Sparebanken Vest i Bergen til et sted hvor det lyttes, hvor bankens lyder for en gangs skyld spiller hovedrollen. Kundene vil finne seg selv i en noe uvant rolle i et banklokale – som publikum for noe som ligner på en blanding av konsert og utstilling – en lydbank.

Kalender

Sommerpønsj

01/07/2022 Kl. 19:00

Oslo

Rockeklubben i Porsgrunn 30+2 år 20. august!

20/08/2022 Kl. 17:00

Vestfold og Telemark

Lydbank er inspirert av livet i banken og lydene den lager. En bank har særegne lyder som identifiserer den og viser hva slags sted banken er. Lydbank prøver å finne frem til disse lydene, bearbeide dem og ved hjelp av dem si noe om hvordan banken danner et særegent sted, både avsondret fra og innvevd i den ytre verden.

Lydbank står kun en dag – i åpningstiden til banken, fra 08:30 – 15:30. Publikum vil denne ene dagen oppleve en bank “with a twist”, der bankens lyder forvandles til en ny og unik opplevelse. Arrangøren beskriver noe av tanken bak dette prosjektet på følgende vis:

”Lydbank tilfører bankbesøket en ekstra dimensjon uten å virke forstyrrende inn. Lydgalleriet har ved flere anledninger eksperimentert med utstillingsprosjekter utenfor gallerirommet, på arenaer som allerede har sin faste funksjon, for eksempel i kjøpesentre. Tanken er for det første å bringe kunsten ut til et publikum som ellers ikke ville oppsøkt den, for det andre å finne ut arenaer som egner seg til å presentere kunst i, for det tredje å utforske hva slike alternative arenaer har å si for kunsterfaringen.

Penger omtales ofte som ”klingende mynt”, som om de bar i seg en iboende musikk, nesten som et instrument. Men i våre dager lager pengene ingen lyd, myntene er erstattet av plastkort og nettbank, økonomien er blitt taus, usynlig og uhåndgripelig, og i banken er det
stille. Likevel, hvis man hører nøye etter, avsløres bankens egne små lyder: tellemaskiner, minibanker, kølappsystemet, diskrete samtaler ved skrankene – som forteller noe om hvordan banken fungerer, hvordan pengene taust griper inn i våre liv.”

Lydgalleriet som presenterer dette prosjektet har invitert 6 kunstnere og komponister til å arbeide med lyd og lydinstallasjoner med utgangspunkt i bankens lydbilder og aktiviteter. På ulike måter vil kunstnerne behandle lyder som direkte eller indirekte utgår fra banklokalet, og lage kunstverk som både glir inn i bankens normale virksomhet og får kundene til å stanse opp og undre seg litt. De seks inviterte kunstnerne er Leon Milo (Paris), Jana Winderen (Oslo), samt de lokalt forankrede kunstnerne Maia Urstad, Jørgen Larsson, Jørgen Træen og Thorolf Thuestad.

Lydgalleriet er et tverrfaglig initiativ fra en gruppe kunstnere og entusiaster med tilknytning til Ny Musikk Bergen, Norske Billedkunstneres Forening Hordaland, Bergen senter for Elektronisk Kunst, Kunstakademiet og Universitetet i Bergen. Lydgalleriets formål er å formidle lokal og internasjonal lydkunst samt initiere lokal kunstproduksjon i Bergen. Gruppen bak Lydgalleriet fungerer både som kurator- kunstner- og produksjonsgruppe, og mottar pr i dag økonomisk støtte fra Norsk Kulturråd og Bergen Kommune.

Lydbank er produsert av Lydgalleriet og Ny Musikk i samarbeid med Borealisfestivalen 2007.

STED: SPAREBANKEN VESTS LOKALER I KAIGATEN 4, BERGEN
DATO: ONSDAG 14. MARS
TIDSPUNKT: kl 08:30 – 15:30
MEDVIRKENDE KUNSTNERE: LEON MILO, JANA WINDEREN, JØRGEN LARSSON, MAIA URSTAD, THOROLF THUESTAD OG JØRGEN TRÆEN

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Kommunikasjonsrådgiver

Norsk musikkråd

Administrasjonssjef

Norsk musikkråd

Virksomhetsleder ved Kulturskolen

Fredrikstad kommune

Gitarpedagog

Sør-Varanger kulturskole

Produsent

Nasjonal jazzscene

Vokalpedagog

Horten kulturskole

Daglig leder

Norske Kulturarrangører (NKA)

Kantor/organist

Østre Halsen menighet

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev