Sildajazz ,mobil 2

Statsbudsjettet: glede og sorg hos jazzfolket

Norsk Jazzforum er en av vinnerne i årets budsjettforslag. Tilskuddet til Norsk Jazzforum økes med vel 0,9 mill. kroner, hvorav 0,5 mill. kroner går til Jazzscenen Blå. En svært glad Martin Revheim er i syvende himmel over å ha havnet på statsbudsjettet. Men samtidig finnes det et alvorlig skår i gleden for jazzfolket: tre av de regionale jazzsentrene kan trues med nedleggelse, om ikke bevilgningene økes.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Lise Gulbrandsen i Østnorsk Jazzsenter er svært glad på Blås vegne, etter at det ble kjent at forslaget til kulturbudsjettet inneholder en halv million kroner til driftsstøtte for den viktige konsertscenen.

— Det er helt fantastisk at Blå er kommet inn på statsbudsjettet, sier Gulbrandsen. – Sammen med fritaket fra moms for kulturlivet er det det beste i hele budsjettet. Men samme hvor glade vi er for denne anerkjennelsen, er dette også en sørgelig dag for oss. De regionale jazzsentrene må ha en økning i tilskuddet vi mottar fra staten for å kunne fortsette virksomheten. Uten en økning i midlene står både Østnorsk Jazzsenter, Sørnorsk Jazzsenter og Midtnorsk Jazzsenter i fare for å bli lagt ned. Vi er i en veldig ubehagelig Catch 22-situasjon, der de fylkeskommunale bevilgningene til oss ikke øker når ikke de statlige gjør det, og omvendt. Det er en ond sirkel vi nå er nødt til å bryte ut av.

Norsk Jazzforum advarer
Generalsekretær Erling Johansen i Norsk Jazzforum er svært glad over forslaget om økte bevilgninger, men uttrykker også bekymring over den manglende støtten til de regionale jazzsentrene.

— Det er jo gledelig at det bevilges midler til Norsk Jazzforum generelt, og at vi samtidig får muligheten til å løfte Blå opp på det nivået stedet fortjener. Blå er en av landets aller viktigste klubber, og er nå nærmere å ha de økonomiske rammene de trenger. Ellers syntes jeg det var hyggelig at vi nevnes så høyt oppe i pressemeldingen. Det er heller ikke hverdagskost for jazzfolk.

Johansen stiller seg solidarisk med de regionale jazzsentrene, og håper at det vil bli mulig å finne mer midler til driften av disse.

— I dagens situasjon må vi gå inn og omprioritere på allerede knappe midler, dersom vi skal gjøre noe for jazzsentrene. Vi vil selvsagt gjøre alt som står i vår makt for å redde dem, men i dagens situasjon er det dessverre en reell fare for nedleggelse av flere av dem.

Blå jubler
Ballade fikk i løpet av dagen tak i en jublende glad Martin Revheim, som er daglig leder hos Blå.

— Jeg trodde nesten jeg skulle begynne å grine, så glad ble jeg. Samtidig prøver pessimisten i meg å fortelle meg at dette tross alt bare er et forslag, og ikke vedtatt ennå. Men akkurat nå føles alt helt flott.

Revheim forteller at Blå har hatt flere møter med Ellen Horn og kulturdepartementet.

— Men i tillegg vet jeg at det har vært en flott sympatiaksjon for oss, der både norske og utenlandske samarbeidspartnere på eget initiativ har informert departementet om den betydningen de synes Blå har fått. Sånt er utrolig varmende. En bevilgning via statsbudsjettet vil bety svært mye for hvordan vi kan fungere. Nå kan vi virkelig gå i gang med å gi jernet.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.