Øvingsrom - Akks, Bergen

Østnorsk Jazzsenter om Oslos kulturstrategier

Ballade bringer her innspillet fra Østnorsk jazzsenter til Kulturstrategi for Oslo under høringsmøtet som fant sted på Rådhuset i forrige uke. Daglig leder Karie Grete Jacobsen fremhever det store behovet for øvingsrom for musikere og band, og mener at kommunen her må bidra med lokaler. Hun understreker også at kommunal støtte for mange av kulturaktørene utløser støtte fra andre instanser, og ber om at kommunen derfor må være bevisst på denne signaleffekten de besitter overfor andre bevilgende myndigheter og organisasjoner.

Kalender

Crashkurs i Symfonisk Lytting

21/09/2020 Kl. 18.00

Vestland

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 21:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Kari Grete Jacobsen, daglig leder, Østnorsk jazzsenter

Hvilke kommunale virkemidler vil kunne bidra positivt til bedrede rammevilkår for kulturlivet generelt og særskilt for barn og ungdom?
Hvilke forventninger har dere til den nye kultur- og idrettsetaten? Hva kan forbedres i kommunens forhold til dere som aktører?

I kommunens invitasjon til dette møtet spørres det om hvilke kommunale virkemidler som kan bidra positivt til kulturlivets rammevilkår.
Det første virkemiddelet man tenker på er selvfølgelig økonomiske ressurser. Aktørene har selvfølgelig behov for økonomisk støtte, men det handler ikke bare om å få økt støtte – det handler ikke minst om stabilitet og forutsigbarhet for tilskuddene, slik at aktørene gis mulighet til å drive sin virksomhet på et forutsigbart grunnlag over tid.

Det er også viktig å huske at kommunal støtte for mange av kulturaktørene utløser støtte fra andre instanser, og at kommunen derfor må være bevisst på denne signaleffekten de besitter overfor andre bevilgende myndigheter og organisasjoner. For mange aktører ville det vært ønskelig å kunne gå fra å skrive søknader og rapporter til å inngå samarbeidsavtaler med kommunen som beskriver hva vi tilbyr hverandre av ressurser og aktiviteter.

Andre virkemidler kommunen besitter er lokaler. Det har den siste tida vært fokus på det store behovet for øvingsrom for musikere og band, og her har de fleste aktørene på musikkfeltet store forventninger til at Oslo kommune skal bidra positivt til å etablere gode løsninger for denne delen av Oslos kreative kulturmiljø.

Når det gjelder den nye kultur- og idrettsetaten, ser Jazzmiljøet i byen positivt på etableringen av en ny etat for idrett og kultur.

Vi forventer oss:

* at etaten bemannes av tilstrekkelig personale som har tid til å svare på henvendelser
* at etaten samler kommunens kompetanse innafor kulturfeltet i én avdeling
* at etaten vil tilfredsstille kulturaktørenes behov for ett sted å henvende seg (mot dagens situasjon hvor for eksempel en festival må henvende seg til ulike etater og avdelinger for å få alle nødvendige opplysninger og godkjenninger i forbindelse med avvikling av sine arrangementer)
* at etaten vil bestå av en varig gruppe med personer og at brukerne kan få tildelt faste kontaktpersoner slik at man kan forholde seg til de samme ansiktene over tid
* at etaten samkjører sitt arbeid med Oslo Promotion

Avslutningsvis må jeg også uttrykke full støtte til Oslo Musikkråd, som etterlyste anleggsplaner for kultur.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev