The Launderettes, Lucy Gone Wayward

AKKS: – Oslo kommune slår beina under små kulturaktører

Det var ikke akkurat noen gavepakke AKKS Oslo mottok fra Oslo Kommune rett i forkant av Kvinnedagen. Senteret, som er en idealistisk musikkorganisasjon med målsetting om å rekruttere, motivere og synliggjøre jenter i musikkbransjen, fikk sist uke halvert sin støtte fra Oslo kommune. – Å drive kultur i Oslo skal visst ikke være enkelt, sier daglig leder for AKKS Oslo, Laila Fjellseth. – Oslo kommune har nå prioritert bort en hel rekke viktige aktører når de «åpnet» kulturpengesekken for 2004. Men et mangfoldig og rikt kulturliv blomstrer ikke opp av seg selv, konstaterer hun i dette innlegget.

Kalender

Høstscena, Ålesund Teaterfestival

29/09/2021 Kl. 12.00

Møre og Romsdal

Operapub på Røverstaden

29/09/2021 Kl. 19:00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

29/09/2021 Kl. 18.00

Oslo

Av Laila Fjellseth, daglig leder for Akks Oslo

AKKS Oslo er et eksempel på at idealismen fortsatt lever. Organisasjonen drives i stor grad av frivillige som jobber hardt for å holde liv i noe vi tror på, og som vi vet at musikkmiljøet i Oslo trenger – et ungt og levende miljø som legger vekt på å synliggjøre jenter. Organisasjonen har de siste årene har hatt en jevn vekst både i antall brukere og medlemmer, og den årlige omsetningen er stadig økende. AKKS Oslo driver tre fullt utstyrte øvingslokaler, samt et pre-produksjonslokale, drevet i samarbeid med Østnorsk jazzsenter og jazzklubben Blå. Vi er dermed med på å dekke en stadig større etterspørsel etter øvingslokaler i byen vår. I tillegg holder vi årlig ca 50 kurs for unge jenter som ønsker å lære å spille i band, rappe eller å styre konsertlyd.

Så får vi meldingen om at Oslo kommune i 2004 halverer støtten vi er så avhengige av. Fra å ha mottatt et tilskudd på 100.000 i flere år, kutter de støtten til 50.000. Med en brukergruppe på ca 300 mennesker i uka, derav ca 50 band og ca 50 kurselever kreves det stabilitet i administrasjonsleddet. For å holde på kompetansen hos våre kursholdere, samt opprettholde mangfoldet og kvaliteten på våre tilbud er vi avhengige av lønnede stillinger. Pr i dag sitter vi med kun èn lønnet administrativ stilling, og minst like mange timer blir lagt ned av frivillig arbeid.

Bystyret i Oslo kommune har i det siste diskutert hva som bør gjøres med den store mangelen på øvingslokaler i byen. Initiativet var et privat forslag som kom fra Kari Pahle (SV) og Ivar Johansen (SV). Saken ble fremlagt for kultur -og utdanningskomitèen 06.01.04. Pahle og Johansen fremmet forslag om at bystyret skulle utarbeide en plan for hvordan egnede lokaler, som eies eller drives av Oslo kommune, kan stilles til rådighet som øvingslokaler. Bystyret ber videre byrådet ta initiativ til et samarbeid med Norsk musikkråd og Oslo musikkråd med tanke på å utvikle flere egnede lokaler. Forslaget ble fremmet på grunnlag av lange ventelister for å få øvingslokaler, da særlig med tanke på unge musikere som spiller i band. Pahle og Johansen mente at i tillegg til å bidra til et musikalsk mangfold, er dette et viktig fritidstilbud for musikkinteresserte unge mennesker i Oslo.

Det er positivt at bystyret går inn for å bedre dagens situasjon, og at de synes dette er en viktig sak å prioritere. Det synes derfor som et stort paradoks at det samme bystyret kutter støtten til aktører som allerede er på banen og jobber aktivt med å forbedre forholdene. Hva med å ta vare på det som allerede er, og som drives av mennesker som har gjort dette i årevis. AKKS Oslo har i over 20 år jobbet med utleie av øvingslokaler, og sitter derfor med stor kompetanse på dette feltet. Hva med å ta vare på, og benytte den kompetansen vi har, og støtte de tilbudene som finnes, i stedet for å kappe beina av oss?

For Akks Oslo sin del får kuttet i den kommunale støtten alvorlige konsekvenser, selv om det i den store sammenhengen kan virke lite. For oss vil dette bety mindre ressurser til oppgradering og vedlikehold av utstyr til øvingslokaler og kurs. Det blir mindre ressurser til drift av vårt 300 kvm store lokale i Brenneriveien. Det blir vanskeligere å lønne og opprettholde eksisterende kompetanse både på kursholdersiden og på administrasjonssiden. Det vil bli dyrere for våre brukere å benytte seg av våre tilbud.

Hva har Oslo som kulturby har å vise frem i 2011? Et mangfoldig og rikt kulturliv blomstrer ikke opp av seg selv. Ikke hvis politikerne fortsetter å stikke kjepper i hjula på dem som virkelig står på for å skape et kulturelt mangfold. Uten oss, de små aktørene, vil mangfoldet forsvinne, og Oslo vil fremstå som en solid, men dog så kjedelig kulturby!

Redaksjonell note: Ballade tar gjerne i mot større og mindre innlegg i denne saken. Lesere som ellers har lyst til å uttrykke sin protest overfor de vedtatte kuttene i kulturlivet, kan også sende en e-post til kulturbyråd anette.wiig.bryn@radhuset.oslo.kommune.no, kultursjef annebrit.lindsoe@radhuset.oslo.kommune.no eller opposisjonspolitiker kari.pahle@radhuset.oslo.kommune.no. Send gjerne en gjenpart av disse henvendelsene til ballade@mic.no og ostnorsk@online.no, som du merker «protest».

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Organist/ kantor/ menighetsmusiker

Kirkelig fellesråd i Bærum

Kirkemusiker

Tromsø kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Kirkelig Kulturverksted AS

Prosjektleder

Norsk ressurssenter for klassisk musikk

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev