Trondheim Kammermusikkfestivals administrasjon omfatter nå tre heltidsstillinger: Fra venstre produsent Gunn Mogseth Skrove, festivalsjef Sigmund Tvete Vik og daglig leder for TICC, Kristin Reigstad (Foto: Trondheim Kammermusikkfestival)

Kamfest på heltid

Trondheim Kammermusikkfestival satser administrativt for å være ledende i musikkformidling.

Kalender

Fra oktober blir Sigmund Tvete Vik festivalsjef for Trondheim Kammermusikkfestival, med daglig og kunstnerisk ledelse på heltid, melder Trondheim Kammermusikkfestival.

Samtidig som Tvete Vik trer inn i full lederstilling går Kristin Reigstad inn i stillingen som daglig leder for festivalens kammermusikkonkurranse, TICC.

– Målet er å være «cutting edge»; Trondheim Kammermusikkfestival skal være med å definere hva formidling av kammermusikk betyr i vår tid, sier Sigmund Tvete Vik.

– Mange musikkfestivaler har én festivalsjef, og nå prøver vi det hos oss også. Ambisjonen er fortsatt utvikling og fornyelse av festivalen. Vi kan ikke tillate oss noen hvileskjær, fortsetter han.

Både Tvete Vik og Reigstad håper blant annet å få tid og anledning til å oppsøke enda flere impulser ute i festivalverdenen, og sørge for å ligge i tet. Selv om det blir mindre tid til egen musisering, har ingen av dem tenkt å legge fiolinen på hylla. – Musiker er du er på livstid, forsikrer de.

Med Gunn Mogseth Skrove som produsent i 100 %-stilling, bidrar festivalledelsen med tre heltids kulturstillinger i Trondheim.

– I tillegg til den solide posisjonen festivalen har fått, gir det en god følelse å ha vært med på å bygge opp en kulturbedrift i hjembyen, og å se at den er liv laga, sier Sigmund Tvete Vik.

I tillegg til de tre administrative stillingene, har festivalen betydelige økonomiske ringvirkninger i form av konsertengasjement for musikere og kjøp av tjenester for støttefunksjoner som lyd, lys, hotell og andre infrastrukturelle behov.

– Kammermusikkfestivalen er absolutt blitt en del av det kulturelle økosystemet i Trondheim, istemmer Kristin Reigstad.

Sigmund Tvete Vik har søkt permisjon fra sin jobb i TrondheimSolistene, hvor han har spilt siden starten for 31 år siden. Han gir seg også som leder av rekrutteringsorkesteret Juniorsolistene; et orkester som han selv har bygget opp. Det blir trolig det største savnet, forteller han.

Nå ser han fram til å fokusere på festivalen, som neste år feirer sitt 25-årsjubileum.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.