Vossa Jazz-kalott (vossajazz.no)

Optimisme på Voss

Styrelelder Magne Kalstad ser positivt på fremtiden til kriserammede Vossa Jazz. Fredag ble generalforsamligen avholdt. Vossa Jazz har nå ryddet opp i det økonomiske rotet og omstruktert organisasjonen med et større skille mellom økonomi og avvikling. – Nå har vi lagt grunnlaget for å starte på en ny frisk, sier styreleder Kalstad til Ballade. Situasjonen for Fraktgodsen er ikke avklart, men styrelederen håper og tror på en løsning for stedet. – Det som sviktet var både at vi fikk mindre festivalstøtte enn forventet, og at vi sprakk på kostnadsiden i forhold til enkelte artister. Det viser at man trenger skikkelig styring for å drive en slik festival, sier Kalstad om hva som gikk galt på Vossa Jazz 2006. Nå ser de fremover mot neste år.

Kalender

Fagerborgfestspillene 2021 – Brytningstid

23/04/2021 Kl. 18:00

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

Scott Henderson trio

18/03/2022 Kl. 19:00

Oslo

Av Bjørn Hammershaug

Det råder en optimistisk stemning i Vossa Jazz, etter omfattende turbulens med blant annet overhengende konkursfare og manglende utbetaling av honorar som etterspill av årets festival.

Fredag ble årets generalforsamling avholdt. Nytilsatt styreleder Magne Kalstad kan fortelle til Ballade at festivalens ledelse nå begynner å se fremover igjen. En vellykket kronerulling og bankens ettergivelse av festivalgjeld har skapt et pusterom i økonomien.

Orden på finansene
— Det gamle styret ryddet opp i dette på en god måte, understreker styreleder Kalstad. – Næringslivet viste tiltro til styret, og trådte til med nesten 700 000 kroner. Selv om vi fremdeles sitter igjen med noe negativ balanse er forventingene å gå i pluss til neste år og bli kvitt resten av gjelden. De programansvarlige har dermed en grei situasjon å forholde seg til.

Hvordan arbeides det med å sikre økonomien bedre i forhold til neste års festival?

— For det første må daglig leder ha skikkelig styring på kostnadssiden. Så er det viktig med en ordentlig gjennomgang av hele sponsorvirksomheten. Vi må sørge for et godt forhold til tidligere kontakter, og i tråd med at det har kommet nye folk inn i Vossa Jazz åpner det seg også muligheter for nye kontakter. Det gir utgangspunkt for en solid base.

Kalstad mener at Vossa Jazz 2007 ikke vil ligge under årets økonomiske nivå.

Ny struktur

Strukturelt sett har også Vossa Jazz vært gjennom en reorganisering etter sommerens stormer.

Kalstad: – Hovedstrukturen er nå at festivalen ledes av et lite og profesjonelt styre på 5 personer med et overordnet ansvar for økonomien.

I tillegg til leder Kalstad sitter Andres Ullestad, Sissel Mugås Bjørkhaug, Knut Opheim og Mads Indrehus i dette styret.

— Så har vi etablert et festivalråd, som ligner på det det gamle styret. Disse sitter nå i festivalrådet som er ansvarlige for selve gjennomføringen av festivalen. Vi må jobbe særlig hardt på inntektssiden fremover, for eksempel i forhold til sponsorer, sier han.

Dere uttalte at dere skulle komme tilbake til hva de røde tallene skyldtes? Hva kom frem om dette på generalforsamlingen?

— Det som sviktet var både at vi fikk mindre festivalstøtte enn forventet, og at vi sprakk på kostnadsiden i forhold til enkelte artister. Det viser at man trenger skikkelig styring for å drive en slik festival.

Det mener styreleder Kalstad at Vossa Jazz nå har, og han har stor tillit til den nye daglige lederen, Pål Gjersum. Gjersum vil jobbe for Vossa Jazz i 40% stilling frem til festivalen.

— Det er ryddet opp i økonomien, vi har fått inn en del nye koster, og kan rette fokus mot selve festivalen.

Mads Indrehus sitter både i «lillestyret» og i festivalrådet sammen med daglig leder, og de blir et slags bindeledd i festivalens organisasjon.

Skjebnen uviss for Fraktgodsen

Vossa Jazz er eneste eier i Kulturhuset Fraktgodsen, som huser Voss Jazzklubb, et sted festivalen har tapt innskutt kapital. Men Kalstad håper og tror at denne institusjonen vil leve videre også i fremtiden:

— Først må jeg si at det ikke er korrekt at Vossa Jazz og Fraktgodsen har hatt felles konto, slik det har blitt fremstilt i media. De har hatt felles daglig leder. Bokføringsmesig har forholdene vært helt i orden, sier Kalstad.

Det er ikke avklart hva som kommer til skje med Fraktgodsen videre:

— Det er for tidlig å si. Jeg mener at Fraktgodsen som lokale må føres videre. Det er et meget viktig element i kulturbygda Voss.Først må det på plass et nytt styre, og de må nok tenke bredt i forhold til bruken.

Bjørn Sandnes er den eneste som sitter igjen i styret, etter at resten trakk seg ut.

Så det er en optimistisk styrelder som nå sitter i Vossa Jazz?

— Ja, runger det fra vestlandet. – Hele generalforsamlingen var tross den alvorlige situasjonen et veldig postivt møte. De sesongaktive har engasjert seg på en veldig bra måte, og ”dette får vi til!” var gjennomgangstonen.

— Nå har vi kommet på et bra nivå, og lagt et godt grunnlag for å starte på ny frisk, avslutter en optimistisk styreleder i Vossa Jazz.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Arrangementsansvarlige

Nasjonal jazzscene

Dagleg leiar

Storfjord Kulturhus SA

Slagverkpedagog – 20 % fast stilling

Kulturskolen Rakkestad Kommune

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kulturskolerektor

Østre Toten kommune

Kulturskolelærer sang

Molde kulturskole

Universitetslektor II i fløyte

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev