Jazzfest 2020 Sara Fjeldvær & Øyvind Leite @ Trykkeriet (Foto: Arne Hauge)

Arrangere? I 2021? Litt som å spille Joker Nord!

Jazzarrangører ser forsiktig positivt på en ny støtteordning. Men en live jazz vår er høyst usikker, når stimuleringspengene først blir søkbare fra juni av.

Kalender

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 21:00

Oslo

Denne uka kom to nyheter om arrangørstøtter for dette halvåret av pandemien. Uka som skulle endt i den 48. versjonen av Vossa Jazz – den festivalen er utsatt til høsten – har ingen festival i kommende helg, men en dobbelt koronatilpassa lansering av Jazzfest (Trondheim) fant sted. Og dessuten arrangerte Notodden Blues Festival en online gjenåpningskonferanse. Den kunne kanskje snarere hett frustrasjonskonferanse, basert på det arrangørene i panelene målbar. Der oppsummerte Norske Konsertarrangørers Tone Østerdal statens støtte til arrangørene slik:
– Det avgjørende nå: Få ned kompleksiteten og saksbehandlingstiden, og få opp forutsigbarheten!

Oppdatert: Siden redaksjonen publiserte denne saken, har forvalter av en ny stimuleringsordning, startet med å utarbeide veiledning for dem som søker på ordninga.

«Lottstift» viser til at de proriterer en annen del av deres koronakrisepakke først, og den delen som treffer profesjonelle arrangører som er stiftelser, er først klar i juni. Så fort de er klare, og i alle fall i løpet av april, skal de publisere en veileder, som skal gi svar til dem som «ønsker å planlegge innen søknadsfristen går ut». Slik formulerer seksjonsleder Marianne Hove i stiftelsestilsynet det til Ballade.no.

Jazzfest lanserer friskt norske navn
– Vi hadde programslippkonsert i kveld med Best Western Swing, i Nova kino, beskriver daglig leder Ernst Wiggo Sandbakk på epost til Ballade.
Bandet ledes av Asle Røe og består ellers av medlemmer fra Farmers Market.
– Ved inngått avtale med Best Western Swing var vi overlykkelige over å ha funnet et lokale som tillot 200 publikummere i fastmonterte seter, men uka etter ble maks antall redusert fra 200 til 100, og tilviste plasser. Helt uforståelig. Et regelverk inspirert av Joker Nord og frijazz, beskriver Sandbakk med et lite smil.

Ernst Wiggo Sandbakk presenterer norsk jazz til Jazzfest, mai 2021 (Foto: Frank Pusch)

Og altså: Jazzfest i Trondheim har lansert et maiprogram med blant andre Gurls sammen med Trondheim Jazzorkester og Ettertankens messe av Erlend Skomsvoll med TSO-koret og solist Hildegunn Øiseth.

Åpner for søknader i juni
Jazzfest er blant dem som skal ty til stimuleringsordninga for dem som er registrert i frivillighetsregisteret – navnlig dem som er organisert som stiftelser. Nyheten om at denne støtteordninga skulle være på plass kom ved inngangen til uka, men i skrivende stund er det få som tør å si helt hva ordninga gir dem. I dag publiserte forvalteren at de åpner for søknader først ved periodens slutt.

Hos Nattjazz i Bergen gir ikke dagens nyhet om støtteordninga noen garanti:
– Søknadsportalen åpner ikke før i juni 2021, ei stund etter at vi har – eller ikke har – gjennomført festivalen. For vår del betyr det at vi kanskje får dekka merkostnader og/eller tap ved gjennomføring av festival, eller kanskje ikkje? Forutsigbarheten for oss er fremdeles helt i det blå, skriver daglig leder Jon Skjerdal i Nattjazzen til Ballade.

Før nyttår var alle kulturarrangører inkludert i stimuleringsordninga som ble administrert av Kulturrådet. Nytt i år er at alle kulturarrangører som er registrert i Frivillighetsregisteret ikke lenger skal søke via Kulturrådet, men skal i stedet søke via Lotteristiftelsen. Dette for eksempel for mange jazzarrangører.

Bergens Tidende skreiv da Vossa Jazz utsatte årets festival til september at festivalen har grunn til å være frustrert. Avisas leder ber om mer håndterbare regler: «Regjeringen fortsetter å forvirre kulturlivet. Etter ett år med pandemi, burde det være unødvendig.»

OG UTSATT I 2021: ITPD sin sjablongkunst om VossaJazz i pandemiårene

… OG UTSATT I 2021: ITPD sin sjablongkunst om VossaJazz i pandemiårene. (Foto: ITPD / VossaJazz)

Så langt puster Sandbakk i Trondheim letta ut over de første signalene fra Kulturdepartementet:
– Min umiddelbare tolkning er at det kan se ut som om vår festival får dekket alt. Håper det stemmer.
Han viser til at bare denne ukas konsert var en kostbar produksjon, der de satser på kompensasjon eller stimuleringsmidler for tapte billettinntekter.
– Hvis ikke går vi på en smell. Det gjelder selvsagt også festivalen i mai. Det blir enkelt å bekrefte at vi har hatt merkostnader eller inntektsbortfall som følge av Covid-19-restriksjonene, men dersom støtten fra Lottstift ble avkortet vil vi gå mot et stort underskudd, skriver Sandbakk.
– Vi er optimister og satser på å gjennomføre en festival på omtrent samme nivå som i 2020, med 51 arrangement.

Statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet, Gunhild Berge Stang, beskriver de to delene i stimuleringsmidlene som nå er samla under «lottstift»:
En tredjedel av midlene i ordningen – 255 millioner kroner – tildeles aktører som har fått momskompensasjon i 2020. Søkere innenfor denne rammen trenger kun å bekrefte at de har hatt merkostnader eller inntektsbortfall som følge av Covid-19-restriksjoner og offentlige anbefalinger.

De resterende 500 millioner kronene fordeles etter søknad. Der utvikling eller tilpassa aktivitet dekkes med 70 prosent, og tapte billettinntekter og lignende dekkes med 100 prosent.

– Når det gjelder avlysninger som følge av restriksjoner eller råd fra offentlige myndigheter i forbindelse med Covid-19 dekkes påløpte og uunngåelige kostnader, med fradrag for faktiske inntekter.

Departementet viser videre til retningslinjene, som kom fra stiftelsestilsynet onsdag. På deres hjemmesider står det at søknadsportalen antakelig åpner først i juni.

Ballade.no ba Lotteri- og stiftelsestilsynet kommentere hvorfor midlene blir søkbare så seint i året, men i første versjon av denne artikkelen hadde de ikke kommet tilbake til oss med dette. Ballade følger opp når de nærmer seg en veileder til søkere – som nevnt tidligere i denne sakens oppdatering, vil denne bli klar i løpet av april.

Red. anm.: Sakens første revisjon ble publisert 24. mars, men på grunn av oppdateringer står nå publiseringstidspunkt 29. mars.

Mandag 22. mars godkjente ESA den nye stimuleringsordninga for arrangører som står i frivillighetsregisteret – dette dreier seg i hovedsak om arrangører som er organisert som stiftelser (noen er ideelle AS).

En tredel av midlene, ca. 255 millioner kroner, fordeles til aktører som har fått momskompensasjon i 2020. For å kunne motta disse midlene trenger organisasjonene kun å bekrefte at de har hatt merkostnader eller inntektsbortfall som følge av Covid-19-restriksjoner.

De resterende midlene, i overkant av 500 millioner kroner, skal fordeles etter søknad. Her kan organisasjonene søke om støtte til merkostnader som følge av avlysninger, smitteverntiltak, tapte publikumsinntekter, deltakeravgifter mv:

  • Kostnader til utvikling av eller tilpasning av aktiviteter som digitale tilbud og kompetanseheving (70 prosent dekkes).
  • Merkostnader som følge av smitteverntilpasninger som er nødvendige for å kunne gjennomføre aktiviteter eller arrangementer (100 prosent dekkes).
  • Tapte publikumsinntekter, deltakeravgifter og leieinntekter som følge av publikumsrestriksjoner og deltakerrestriksjoner dersom arrangementet eller aktiviteten helt eller delvis er gjennomført. Størrelsen på tilskudd beregnes ved differansen mellom faktiske inntekter og faktiske kostnader til arrangementet eller aktiviteten (100 prosent dekkes).

Kilder: regjeringen.no / Lotteri- og stiftelsestilsynet

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.