Norsk Jazzforum_logo07

6 «friske» millioner til konsertarrangører?

DEBATTINNLEGG: – Norsk jazzforum ser med interesse på forslagene til økning på musikkområdet for neste års statsbudsjett, som bladet Musikk-kultur kan presentere i dag. Isolert sett er det mye bra her. Vi synes imidlertid at det blir litt rart å presentere det som en kompensasjon for LOK-pengene som forsvant, når de aktuelle mottakerne har forventninger til reelle økninger i forlengelsen av Kulturløftet. Dette skriver Tore Flesjø, daglig leder i Norsk Jazzforum.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Tore Flesjø

Regjeringen foreslår å øke støtten til konsertarrangører med 6 millioner i statsbudsjettet for 2008. De som var hardest rammet av nedleggelsen av LOK-ordningen får derved et solid plaster på såret melder Musikk-kultur om budsjettlekkasjen i sitt siste nummer (nr 8-9/2007).

Trond Giske velger å gå ut med denne lekkasjen i forkant av valget. Kulturministeren presiserer at det kommer ytterligere bevilgninger til musikk i neste års budsjett, men at budsjettlekkasjen handler om punkter som er relevante å øke etter bortfallet av LOK.

— Særlig påplussingen til kirkemusikk kommer som direkte svar til LOK, sier Giske til bladet Musikk-kultur.

At dette skal kunne kompensere for bortfallet av LOK-ordningen mener Norsk jazzforum er litt rart. Bortsett fra en indirekte effekt gjennom ensemblestøtten, vil ikke dette gi sårt tiltrengte penger til lokale jazzarrangører.

De sju områdene på musikkfeltet som regjeringen forslår å øke er:
• Tilskuddet til kirkemusikk økes med 1 million kroner
• Festivalstøtten økes med 1 million kroner
• TARP (Turne- og arrangørstøtten) får 1 million kroner mer
• Ensemblestøtten påplusses med 1,5 millioner kroner
• Musikkens venner påplusses med 250 000 kroner
• Nasjonalscenen folkemusikk/dans får 1 million kroner
• Ny musikk får 250 000 kroner mer

Hele jazzmiljøet ser med forventning fram til det som kan komme av direkte økninger for vårt felt. Som en videreutvikling av dagens system for jazzen er det viktig at en fra 2008 ser starten på en ny stor klubb- og arrangørstøtteordning slik Samstemt!-organisasjonene har foreslått i sin utredning overlevert til Kulturdepartementet i vår.

Den må gå langt utover det som eventuelt hadde vært en erstatning av det LOK-tapet på en million kroner bare jazzområdet tapte i 2007. Altså en ny flott klubbstøtteordning etter mønster av den ualminnelig vellykkede festivalstøtteordningen.

Det er viktige at vi kommer i gang med en ordning fra neste år, – og at det bevilges penger til en oppstart av dette på 2008-budsjettet.

Disse tingene er viktig for norsk jazz fra 2008:
• Ny klubb- og arrangørstøtteordning i 2008
• Målrettet støtte til eksport
• Vestnorsk jazzsenter med knutepunktstatus
• Ett nytt stort jazzensemble på statsbudsjettet
• Økning til innkjøpsordningen for fonogrammer

Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for festivaler, musikere og arrangører innen jazzfeltet i Norge.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev