Nils Petter Molvær på Blå, OJF 50 år 2003

2,2 millioner støtte-kroner fra Norsk jazzforum i 2004

Norsk jazzforum har i løpet av 2004 tildelt i overkant av 2,2 million kroner til norske jazzutøvere, storband og jazzarrangører gjennom ad hoc-støtteordningen. Den totale søknadssummen gjennom året var på hele 4,9 millioner kroner. – Ingen tvil om at behovet er enormt, sier Tone G. Martinsen, formidlingsleder i Norsk jazzforum.

Kalender

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Norsk jazzforum har i løpet av 2004 tildelt i overkant av 2,2 million kroner til norske jazzutøvere, storband og jazzarrangører gjennom ad hoc-støtteordningen. Den totale søknadssummen gjennom året var på hele 4,9 millioner kroner. – Ingen tvil om at behovet er enormt, sier Tone G. Martinsen, formidlingsleder i Norsk jazzforum.

Norsk jazzforums ad-hoc støtte er en ordning der musikere, storband og arrangører kan søke toppfinansiering for turneer og andre prosjekter. Søknadsmengden er stor og det er ingen tvil om at denne ordningen bidrar til økt aktivitet for jazzutøvere. Det siste året har vist en klar økning i søknader til utenlandsturnéer.

— Søknadsmassen er stadig økende og den totale søknadssummen er over dobbelt av hva vi disponere til denne støtteordningen. Det er ingen tvil om at behovet er enormt nå når norsk jazz opplever stadig større utbredelse, sier Tone G. Martinsen, formidlingsleder i Norsk jazzforum.

Om Norsk jazzforum

Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon som samler det norske jazzmiljøet. Organisasjonen har profesjonelle jazzmusikere, jazzklubber, storband, jazzfestivaler og regionale jazzsentra som medlemmer. Norsk jazzforums primære mål er å bidra til at jazz spres til et bredest mulig publikum i Norge, markere norsk jazz nasjonalt og internasjonalt, samt jobbe for økte bevilgninger til norsk jazz.

Noen av organisasjonens viktigste oppgaver er å utvikle nettverket av spillesteder, yte service overfor våre medlemmer og sørge for at publikum, media og det offentlige er oppmerksomme på det som skjer i norsk jazzliv.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev