Mobilannonse-320x200

Undersøkelse rundt folkelig musikk

Nettverket Folkemusikk Nord har satt i gang et omfattende kartleggingsarbeid i landsdelen. Kulturskoler og bibliotek i samtlige kommuner i Nord-Norge har i disse dager fått en spørreundersøkelse i e-postkassa. Målet med denne spørreundersøkelsen er å skaffe en oversikt og kartlegge aktiviteten innen tradisjonell folkelig musikk, sang, og dans i hver enkelt kommune i Nord-Norge.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Nettverket Folkemusikk Nord er et resultat av at de sentrale aktørene i arbeidet med folkemusikk- og dansetradisjonene i landsdelen ønsket en felles overbygging. Nettverket er under oppbygging, og en viktig del av arbeidet er å kartlegge hva som skjer innen feltet i dag. Spørreundersøkelsen vil ha svar på om det finnes aktive utøvere som driver med lokale tradisjoner innen musikk, sang, og dans, og om det finnes organiserte miljøer i kommunen. Man vil vite om det er noen som driver undervisning i disse lokale tradisjonene, og om personer som har spesielt god kunnskap om feltet. Utgivelser, arkiv, private samlinger og instrumentbyggere er også noe av det man ønsker å samle inn mer informasjon om.

På sikt ønsker initiativtakerne bak Folkemusikk Nord at det skal opprettes et permanent sekretariat som har oversikt over det som rører seg i landsdelen, og som kan arbeide med å gjøre de nordnorske musikk-, sang- og dansetradisjonene mer synlige. En måte å gjøre det på kan være å skaffe flere oppdrag til grupper innen disse kulturuttrykkene, og å hjelpe noen av dem ut på turné. I kartlegginga spørres det derfor etter aktuelle arenaer, eller spillesteder, for slike konserter og forestillinger.

Det er Nordnorsk Folkemusikksenter i Målselv som gjennomfører prosjektet Folkemusikk Nord, og som står ansvarlig for spørreundersøkelsen. Der håper man at mange tar seg bryet med å svare, slik at bildet av aktiviteten i landsdelen blir så klart som mulig. Om kort tid vil også de lokale ungdomslagene som er organisert gjennom Noregs Ungdomslag få et lignende skjema i e-postkassa.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.