Norsk kulturråd (logo)

Seminar etter Arnestadrapporten

Norsk kulturråd arrangerte eit presentasjonsseminar for Arnestadrapport 21. november 2001. Same ettermiddag var det ei intern samråding for sektoren. Der vart Rådet for folkemusikk og folkedans bede om å laga eit seminar på nyåret for oppfølging av rapporten.

Kalender

BYOHP: Numinous Beginnings

28/11/2020 Kl. 12.00

Vestland

Kampenjazz Lyder Røed kvintett

29/11/2020 Kl. 20:00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Tida vart sett til ein av dei første dagane i veke 5, 2002.

No stadfester vi den innkalling vi sende ut med vanleg post før jul. Vi ber inn til eit ettermiddagsseminar tysdag 29. januar 2002 kl 1200-1800 i Rådssalen til Norsk kulturråd, det gamle militærhospitalet, Grev Wedels plass 1, Oslo.

Sakliste
Seminaret arbeider med ei sakliste på to punkt som vi håpar kan diskuterast konkret, og der det er ønskeleg å nå fram til semje om tilrådingar:

1. Organiseringa av samarbeidet mellom aktørane på folkemusikk- og folkedanssektoren
2. Etablering av ein enkel og konkret tiltaksagenda for samarbeidet

Program
1200-1215: Opning, ved leiar i Rådet for folkemusikk og folkedans, Brit Håland. Ordstyraren Øyvind Kvile tek over – Deltakarane presenterer seg
1215-1245: Perspektiv frå institusjonssektoren ved Ingar Ranheim og Gunnar Stubseid
1245-1300: Perspektiv frå musikkfeltet i Norsk kulturråd ved Hilde Bjørkum
1300-1315: Pause
1315-1355: Perspektiv frå dei som stod bak Arnestadrapporten: Landslaget for Spelemenn, Noregs Ungdomslag, Norsk Folkemusikk- og Danselag, Rådet for folkemusikk og folkedans
1355-1430: Pause
1430-1800: Open diskusjon

Vi ber dei som vil delta om å varsla oss, gjerne via epost til tove.hvaale@hf.ntnu.no, eller til Silje Sølvberg telefon 73 59 65 74. Vi set ikkje krav om påmelding, men set pris på å få melding frå dykk som vil delta innan 21. januar for å ha eit visst oversyn. Sjølve Arnestadrapporten kan tingast frå Norsk kulturråd så langt opplaget rekk. Du kan og lese Arnestads innleiing på artikkellenka «Norsk folkemusikk og folkedans» nedanfor.

Med helsing
Rådet for folkemusikk og folkedans

Brit Håland
Egil Bakka, dagleg leiar
Rådet for folkemusikk og folkedans

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Prosjekt-/medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Virksomhetsleder kultur

Eidsvoll kommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev