Ingvill Marit Buen Garnås (Foto: Telemarkfestivalen.no)

I Lindemans fotefar: Tre timars storkonsert

Norsk kvedarforum og Den norske folkemusikkscena samarbeidar om ein konsertserie basert på L.M.Lindeman sitt materiale. 7 kvedarar frå heile landet har enkeltkonsertar med materiale frå sitt lokalmiljø, og førstkomande laurdag, 3. desember, blir det ein felles, tre timars storkonsert på Oslo Ladegård. Dei sju kvedarane er Ragnhild Furholt, Gunnlaug Lien Myhr, Marit Mattisgard, Camilla Granlien, Sinikka Langeland, Øyonn Groven Myhren og Ingvill Marit Buen Garnås.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Arvid Skancke-Knutsen

På midten av 1800-talet samla Ludvig Mathias Lindeman vokal folkemusikk frå ulike delar av landet. Nedteikningane hans er no komne ut i si heilskap i utgjevinga ”Ludvig Mathias Lindemans samling av norske folkeviser og religiøse folketoner” (Øystein Gaukstad / Institutt for sammenlignende kulturforskning 1997 og 2003 / Novus forlag).

I samband med at Lindemans samling av norske folketonar er komen ut i sin heilskap på Novus Forlag, har Norsk Kvedarforum og Den norske folkemusikkscena skipa konsertserien «I Lindemans fotefar».

Sju kvedarar har alt lenge sunge Lindeman-materiale frå ulike delar av landet. Fyrst ut var Camilla Granlien den 15. april i Sel. Deretter følgde Gunnlaug Lien Myhr den 22. mai i Ål, Ragnhild Furholt den 18. juni i Kristiansand og Sinikka Langeland på Prøysenfestivalen i juli. I haust var det konsertar med Marit Mattisgard i Valdres, Ingvill Marit Buen Garnås i Telemark og Øyonn Groven Myhren i Oslo.

Det blir no også ein felleskonsert i hovudstaden. Denne konserten finn stad i Oslo Ladegård, Oslogt. 13 på Grønland, 3. desember, kl. 19.

Konsertserien er støtta av Norsk Kulturråd, Fond for utøvende kunstnere, Fond for lyd og bilde, Lindemans Legat og Rådet for folkemusikk og dans.

Inngang kostar kr. 150,-, inkludert enkel servering. Vil du vera sikra plass kan billettar tingast på dnfs@folkemusikk.no, eller tlf. 22005695 innan 1. desember Konserten varar i heile 3 timar, inkludert pause .

Ludvig Mathias Lindeman var organist, komponist og folkevisesamlar. Han reiste rundt og samla mange av visene som seinere er blitt «ein del av vårt nasjonale repertoar», som Velle Espeland i Norsk Visearkiv har uttrykt det. Blant materialet på «Norske Folkeviser» (fyrste utgåve i 1850), som og Olea Crøger bidrog sterkt til, finn vi mellom anna «Bendik og Årolilja», «Falkvor Lommansson», «Liti Kjersti og bergekongen», «Margjit Hjukse», «Haugebonden», «Knut Liten» og Sylvelin», «Åsmund Fregdegjeva» – og «Draumkvedet».

Du finn meir om L.M. Lindeman og Olea Crøger i artikkelsamlinga nedanfor. Ein fersk artikkel om plateaktuelle Camila Granlien finn du på denne sida frå Norsk Folkemusikk- og Danselag.

Arrangørar er Norsk Kvedarforum, Den norske folkemusikkscena og Ladegården Middelalderkontor.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev