Merethe LaVerdi 2002

– ZTV snyter ikke norske artister

– Vi er ikke ute etter å snyte norske artister, vi har derimot gjort alt vi kan for å sørge for at rettighetshaverne får sitt, sier daglig leder i ViaSat Norge, Espen Hattestad og ZTV-sjef Merethe LaVerdi i dette åpne brevet, som Ballade er først med å bringe videre. Hattestad er overrasket over TONOs reaksjon, og sier at ZTV har ryggdekning for alle musikkvideoene de har vist igjennom avtaler med TONOs engelske søsterorganisasjon PRS og norske IFPI.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Hein Espen Hattestad, daglig leder i ViaSat Norge, og Merethe LaVerdi, prosjektleder og programansvarlig for ZTV:

Dagbladet har i dag et lengre oppslag under overskriften ”ZTV snyter norske artister”. Artikkelen gir inntrykk av at ZTV og andre kanaler i ViaSat-systemet forsøker å unndra seg betaling av vederlag til norske artister for bruk av musikk og musikkvideoer. Dette er ikke riktig.

Cato Strøm, administrerende direktør i TONO, har i følge artikkelen uttalt at «ZTV nekter konsekvent å betale TONO-avgiften». Denne uttalelsen er meget overraskende for oss. TONO er kjent med at ViaSats kanaler sendes fra England til mottakere i en rekke ulike land. TONO vet videre at både det norske og det internasjonale regleverket (jfr. Åndsverksloven § 30, jf. kabel- og satelittdirektivet artikkel 1.2 d) da tilsier at klarering av musikkrettigheter skal skje i det landet hvor kanalene sendes fra.

Dette såkalte «senderlandsprinsippet» innebærer at musikkrettighetene skal klareres med Performing Rights Society (PRS), som er TONOs engelske søsterorganisasjon. For et internasjonalt TV-selskap som ViaSat ville det vært praktisk svært vanskelig å sørge for rettighetsklarering i hvert enkelt mottakerland.

Innbetalinger fra ViaSat til PRS vil bli fordelt videre blant rettighetshaverne i samsvar med organisasjonens egne retningslinjer. Som følge av ZTVs store andel av norsk musikk, må en betydelig del av vederlaget forventes å tilfalle norske rettighetshavere.

ViaSat og PRS har så langt ikke oppnådd enighet om nivået på avgiften for ViaSats kanaler. Den manglende enigheten knytter seg til prinsipielle spørsmål som begge parter har en klar interesse i å få avklart. ViaSat ønsker likevel å unngå at komponistene blir skadelidende, og har derfor tilbudt seg å gjøre en foreløpig interimbetaling til PRS i påvente av at uenigheten avklares. PRS har så langt ikke besvart dette tilbudet.

ViaSat har videre inngått en rammeavtale med plateselskapenes organisasjon, IFPI Norge (International Federation of the Phonographic Industry), om kjøp av senderettigheter til musikkvideoer. Avtalen innebærer at ZTV får rett til å sende musikkvideoer mot betaling av et fast årlig vederlag til IFPI. Samtlige musikkvideoer som har blitt sendt på ZTV siden oppstart er dekket av denne avtalen. I tillegg vil det, straks vi har oppnådd enighet med PRS, også bli betalt vederlag til komponistene bak musikken i videoene.

Vi må derfor korrigere uttalelsene i Dagbladet om «gratis» bruk av musikkvideoer. Vi opplever å ha god kontakt med platebransjen gjennom vår avtale med IFPI og håper også å få lagt diskusjonene med PRS bak oss så raskt som mulig.

Vi ønsker også å korrigere den ene halvdelen av Zuma, Henrik Njaa, som i den omtalte Dagbladet-artikkelen hevdet at ZTV hadde ombestemt seg, etter først å ha nektet å vise videoen deres på grunn av angivelig epilepsifremkallende strober:

Det er ikke riktig at ZTV «ombestemte seg» vedrørende videoen deres – plateselskapet til Zuma klippet den om, og sendte den inn til ny vurdering, etter at de hadde fått beskjed av ZTV om hva som måtte klippes bort. Vi ønsket å vise videoen hele tiden, men må nok en gang forholde oss til engelsk lovgivning, som på grunn av faren for epilepsianfall ikke tillater oss å vise videoer med for høy strobefrekvens.

Hein Espen Hattestad, daglig leder i ViaSat Norge.
Merethe LaVerdi, prosjektleder og programansvarlig for ZTV.

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev