Freddy Øvstegård, kulturpolitiker i SV (t.h.) og Kristin Ørmen Johnsen (H, fra venstre), debattleder Håkon Haugsbø, og Anette Trettebergstuen (Ap) (Foto: Guro Kleveland)

SV kritisk til det nye Kulturrådet: Vil dele det i to

En debatt om omorganisering og flere forvaltningsoppgaver til Kulturrådet har vokst under pandemien. SV foreslår nå å splitte Kulturrådet i to atskilte organer, skriver Klassekampen.

Kalender

Fagerborgfestspillene 2021 – Brytningstid

23/04/2021 Kl. 18:00

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

Scott Henderson trio

18/03/2022 Kl. 19:00

Oslo

Femi Kuti

07/04/2022 Kl. 20:00

Oslo

Avisa Klassekampen skriver at Freddy André Øvstegård i SV vil splitte Kulturrådet i to atskilte organer. De første signalene fra kulturfeltet de skriver om er positive.

– Skillet mellom armlengdeprinsippet i de kollegiale organene og den politiske styringen som ligger i et direktorat, må tydeliggjøres, mener Tine Valavuo Tyldum, daglig leder i nyMusikk til Klassekampen.

En pågående omorganisering av Norsk kulturråd får kritikk for å mangle forankring både i Stortinget og i kulturlivet, skriver avisa.

Tine V. Tyldum i NyMusikk (Foto: NyMusikk)

Ballade.no har tidligere skrevet om en følge av omorganiseringa, da Music Norway – som i dag styres av representanter fra norsk musikkbransje – ble lagt under rådet. Omorganiseringa er dessuten blitt kalt en «direktoratisering» – som innebærer at både definisjonsmakt og makt til å forvalte midlene som når den skapende kulturen – samles i ett organ.

I en debatt om kulturen på statsbudsjettet sist høst kom SV og AP med krass kritikk: Av det de mente var regjeringas manglende forståelse for hva omorganiseringa kan føre til. Den gang sa Kristin Ørmen Johnsen (H) til Ballade.no at opposisjonspartiene ikke hadde fått med seg hva som var målet til Høyre og Venstre:
– Jeg mener Ap og SV oppkonstruerer en problemstilling, sa Ørmen Johnsen.

I dag skal Kulturrådet på den ene siden forvalte Kulturfondet, en årlig «støttepott» på rundt én milliard kroner som fordeles av ulike råd, komiteer og fagutvalg. På den andre siden skal Kulturrådet iverksette en rekke politiske beslutninger på oppdrag fra Kulturdepartementet – såkalte direktoratsoppgaver.

– Kulturrådets faglige administrasjon jobber i dag for å tilrettelegge begge deler. Det er prinsipielt betenkelig, mener Øvstegård. Snarere vil han ha: – et sterkt og uavhengig Kulturråd med en tydelig armlengdes avstand til politikerne, samtidig som vi får et sterkere direktorat som kan gi kulturpolitikken mer kraft i møte med andre felt, sier han til avisa.

Øsvtegård mener Stortinget ikke er involvert i omorganiseringen, og at den har skjedd uten offentlig debatt.

Freddy Andre Øvstegård og Kristin Ørmen Johnsen sitter for sine respektive partier i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

  • Kulturrådet er et offentlig forvaltningsorgan underlagt Kulturdepartementet. Rådet forvalter Norsk kulturfond, gir tilskudd til kunst og kultur og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.
  • Under pandemien er også flere koronaspesifikke støtteordninger blitt lagt til rådet. Disse skal deles ut uten samme skjønnsvurdering i bunn som tildelingene fra kulturfondet.
For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Rektor

Rana kulturskole

Kantor/ kirkemusiker

Kongsberg kirkelige fellesråd

Arrangementsansvarlige

Nasjonal jazzscene

Dagleg leiar

Storfjord Kulturhus SA

Slagverkpedagog – 20 % fast stilling

Kulturskolen Rakkestad Kommune

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kulturskolerektor

Østre Toten kommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev