Hver gang vi møtes (Foto: TV2)

Strømming opp, norsk ned

Musikkbransjens inntekter fra strømming øker, men norskandelen er betraktelig lavere her enn i fysisk salg.

Kalender

Crashkurs i Symfonisk Lytting

21/09/2020 Kl. 18.00

Vestland

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 21:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Mens strømmebruken øker, synker norskandelen.
For fysiske plater og nedlastede album var norskandelen 55% ved utgangen av 2011. IFPI har ikke utarbeidet like nøyaktig statistikk på norskandelen i strømmeformatet, men mener den her er langt lavere.
— Vi har ikke presise tall på hvor stor andel av strømmeinntektene som er knyttet til norsk musikk, men jeg anslår det til å være under 20 %, sier IFPIs direktør Marte Thorsby til Ballade.
Les også: [link id=67460 title=»Norsk, norskere«]
Penger ut av landet
Ved utgangen av 2011 viser IFPI-tallene at inntektene fra strømming utgjør 30 % av de totale inntektene til platebransjen i Norge. Totalverdien var på over 507 millioner kroner, noe som betyr at strømming var verdt 152,3 millioner kroner.
Etter første kvartal 2012 utgjør strømming hele 42 % av totalsalget. Det fysiske salget, der norskandelen er stor, fortsetter å skrå nedover fra 41 % til 34 % i første kvartal 2011 mot 2012. Det er også verdt å merke seg at det er solgt musikk, fysisk og digitalt, for 122 millioner kroner i første kvartal, som er 34 millioner kroner mer enn samme periode i fjor.
At strømmeandelen øker betyr altså også at det internasjonale repertoarets andel av den norske potten øker. Som Thorsby sier:
— Dette vil naturligvis innebære at vederlaget i større grad kanaliseres til rettighetshaverne av det internasjonale repertoaret.
Les også: [link id=67629 title=»Trenger ny modell«]
Bildet har endret seg
IFPI-direktøren knytter den lave norskandelen til at brukerne av strømmetjenestene er unge. Dett er en forbrukergruppe som tradisjonelt har lyttet mye til internasjonal musikk.
— I tillegg har nok hele bildet endret seg, ved at man ved strømming måler det faktiske forbruksmønsteret, det vil si hva man lytter til, og ikke engangskjøp som ved fysiske produkter og nedlastinger. En lojalitet til norske artister som tidligere førte til kjøp, som blant annet gjorde seg sterkt gjeldende i julesalget, vil ikke i strømmeverden gjøre seg gjeldende på samme måte om den norske musikken ikke lyttes like mye til som internasjonale artister. Og når strømming utgjør mer og mer av totalbildet – i første kvartal 2012 hele 42 % av totalsalget – er det klart norskandelen totalt reelt sett er langt lavere enn 55 %, sier Thorsby.
Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook
Tilbake på 2000-nivå
Berit Kolstad, underdirektør i opphavsrettighetsorganisasjonen TONO, ser utviklingen i lys av platebransjens nedgang siden 2000.
— Dagens høye andel norsk musikk i fysisk format og nedlastning, må ses i sammenheng med at omsetning av det fysiske formatet totalt sett er mer enn halvert de siste 10 år. Den største nedgangen har vært i det internasjonale repertoaret, mens det norske repertoaret har vokst. Slik har det totalt sett fått en betraktelig høyere andel enn tidligere, sier Kolstad.
Norskandelen i det fysiske markedet for 10 – 12 år siden, altså før strømming og nedlastning, lå rundt 20 %.
— Altså tilsvarende den andel vi i dag antar at norsk repertoar har i strømmeformat. Her skal bemerkes at vi ennå ikke har tilstrekkelig erfaringstall fra det norsk-orienterte strømmemarkedet til å se hvorvidt andelen nå er oppadgående, sier Kolstad.
Avregning til TONOs medlemmer for musikk i strømmeformat og i fysisk format økte med ca 12 % i 2011, og økningen ligger i strømmetjenestene, opplyser Kolstad. Singler og strømming blir foreløpig ikke inndelt på nasjonalitet, men dette jobber IFPI med å få til.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev