Illustrasjonsbilde (Foto: Unsplash / Kane Reinholdtsen)

Smittevernveileder for konsertbransjen

Norske Konsertarrangører har utviklet en egen smittevernveiledning på oppdrag fra helsemyndighetene. Hensikten er at veiledningen skal gjøre regelverket rundt smittevern tydeligere og forenkle arrangørhverdagen.

Kalender

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 21:00

Oslo

Norske Konsertarrangører har utviklet veiledningen i samarbeid med Standard Norge.
– Den gjør arrangørhverdagen lettere og reduserer usikkerhet om tolkning av regelverk, sier daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal, i en pressemelding fra interesse- og kompetanseorganisasjonen for konsertarrangører.

Den nye veiledningen er skrevet på oppdrag fra helsemyndighetene og gir retningslinjer i smittevern for konsertarrangører. Den tar blant annet for seg billettkontroll, rigging, bruk av instrumenter, og avstand mellom artister og publikum. Veiledningen bygger på den såkalte Covid-19-forskriften.

Konsertarrangørene mestre i publikumshåndtering
Norske Konsertarrangører representerer over 420 konsertarrangører, blant dem kulturhus, studentsamfunn, klubber og festivaler.
– Denne veiledningen stiller tydelige krav til smittevernet. Våre medlemmer er mestre i publikumshåndtering og drillet i HMS, men jo tydeligere en veiledning er, jo mindre tid trenger arrangørene å bruke på å tolke den, sier Østerdal. Hun tror den nye veiledningen vil være spesielt nyttig for spillesteder som ikke har gjenåpnet ennå.

– For steder drevet på frivillig basis, som studentsamfunn og en rekke klubber, er en tydelig veiledning et nyttig verktøy som de kan støtte seg til i arbeidet med å åpne igjen, sier hun.

Tone Østerdal, daglig leder i Norske Konsertarrangører (Foto: Ellen Lorenzen)

Norske Konsertarrangører har også kurstilbud innen smittevern i sin kursportefølje, og gjennomførte tidligere i måneden to online-smittevernkurs.

God standard for smitteforebygging
Gode smittevernrutiner er en forutsetning for å få norske virksomheter i gang igjen i en krevende smittesituasjon. På oppdrag fra Helsedirektoratet utvikler Standard Norge bransjestandarder innenfor smittevern, i tett samarbeid med helsemyndighetene og bransjene selv.

– Gjennom dette oppdraget bidrar vi til sikker drift i flere deler av samfunnet. Det tar tid å lage gode rutiner, men det kan vi hjelpe bransjene med, for nettopp struktur og organisering er vår spisskompetanse. Så kan bransjene selv bruke tid og energi på egen drift, sier Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.

– Nå får vi et meget godt verktøy for å utvikle gode standarder for smitteforebygging i virksomhetene. De etablerte strukturene sikrer hurtig utvikling samtidig som kvaliteten ivaretas. Det faglige samarbeidet mellom Standard Norge, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sikrer gode prosesser, sier assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Olav Slåttebrekk.

Standard Norge
Standard Norge er en medlemsorganisasjon som fastsetter og utgir Norsk Standard. Organisasjonen er det norske medlemmet i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

Norske Konsertarrangører

Norske Konsertarrangører er interesse- og kompetanseorganisasjonen for arrangørfeltet, med om lag 420 medlemmer over hele landet, fordelt på festivaler, klubber, spillesteder, konsertforeninger, studentsamfunn og kulturhus.

Medlemmene dekker alle musikksjangre, og fordeler seg ca. 50/50 mellom frivillige foreninger og stiftelser (musikkfrivilligheten) og bransjeaktører (musikknæringen). Norske Konsertarrangørers hovedarbeidsområder er kompetanseutvikling, interessepolitikk og medlemsservice

Norsk Hurtigspesifikasjon for konsertarrangører
Etter avtale med Helsedirektoratet utvikler Standard Norge retningslinjer for godt smittevern for ulike bransjer. Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid-19 (NHS-C19) beskriver hvordan kravene til godt smittevern skal stilles innenfor et område eller en sektor.

NHS C19-2:2020 Smittevern på konserter og arrangementer er tilgjengelig gratis hos Standard Norge.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.