Skjermdump av videosamtale med Siri Haugan Holden i Balansekunst, Ådne Sekkelsten i Scenekunstbruket, Gry Bråtemyr i Norsk jazzforum og Jan Ole Otnæs i Nasjonal jazzscene (Foto: Balansekunst)

Scenekunst og jazz først med Balansemerket

Arbeidet for å motvirke seksuell trakassering i kulturlivet fortsetter. Scenekunstbruket, Norsk jazzforum og Nasjonal jazzscene er de første kulturvirksomhetene som oppnår Balansemerket.

Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Balansemerket er Balansekunsts merkeordning mot seksuell trakassering i kulturlivet. Gjennom ordningen tilbyr Balansekunst kursing, veiledning og verktøy for å bistå kunst- og kulturvirksomheter i arbeidet for et trygt og inkluderende arbeidsmiljø, skriver foreningen i en pressemelding.

LES OGSÅ Balansemerket – for et trygt kulturliv

Trygghet og tillit
– En tydelig holdning mot seksuell trakassering er viktig. For at retningslinjer og varslingsrutiner skal fungere er man avhengig av tillit. Når alle på festivalen vet at arrangøren tar tematikken på alvor, senkes terskelen for å varsle dersom noe skulle skje, forklarer daglig leder i Balansekunst, Siri Haugan Holden, i meldingen.

Scenekunstbruket var første virksomhet ut til å oppnå Balansemerket. Norsk Scenekunstbruk er en nasjonal formidler av scenekunst og et kompetansenettverk for scenekunstfeltet for barn og unge. De har gjennomført kursing, kartlagt risikofaktorer og iverksatt tiltak mot seksuell trakassering i virksomheten, blant annet å inkludere informasjon om retningslinjer og varsling i alle sine kontrakter og å synliggjøre organisasjonens standpunkt mot seksuell trakassering i festivalprogram og på nettside.

– Vi er stolte over å være den første til å oppnå Balansemerket. Det har vært en fin og lærerik prosess, sier Ådne Sekkelsten, daglig leder i Scenekunstbruket. – Vi har tatt en nøye gjennomgang av hele vår virksomhet for å sørge for gode retningslinjer og varslingsrutiner i alle ledd, og vi ser på dette som et pågående arbeid som skal være til stede i alle evalueringer framover. Som formidler av mange titalls scenekunstkompanier ut på turné hvert år samt som arrangør av festivalen Showbox er det viktig for oss at det skal oppleves trygt, både for utøvere og publikum. Da er det vårt ansvar å vise at vi har nulltoleranse for all form for trakassering og diskriminering, og Balansemerket synliggjør vår holdning på en god måte. Vi ser fram til det videre samarbeidet med Balansekunst, sier han.

Ikke en hvilepute
Norsk jazzforum og Nasjonal jazzscene har også oppnådd Balansemerket denne våren.
– Undersøkelser har vist at seksuell trakassering er mer utbredt i kulturfeltet enn i mange andre bransjer, og frilansmusikere er en spesielt sårbar gruppe. Det er derfor viktig at vi som medlemsorganisasjon tar seksuell trakassering på alvor og er tydelige på at vi har nulltoleranse for diskriminering og trakassering i alle former. Sammen med Balansekunst har vi gått igjennom alle deler av vår virksomhet. Vi setter inn tiltak hvor vi kan, og har klare retningslinjer og varslingsrutiner. Nå er Norsk jazzforum en stolt bærer av Balansemerket. Men dette skal selvfølgelig ikke være en hvilepute. Sammen med Balansekunst skal tiltak revideres og om nødvendig korrigeres. Dette er et kontinuerlig arbeid, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Nasjonal jazzscene vil tydeliggjøre vern og varslingsrutiner mot seksuell trakassering både i kontrakter med ansatte, tilsatte og bookede artister samt ved å lage og henge opp plakater i lokalet og backstage. Jevnlige samtaler blant ansatte og frivillige vil fortsette å sette fokus på hvordan å identifisere og håndtere seksuell trakassering blant gjester, og understreke at ansatte og frivillige selv skal ha det trygt på jobb.

– Som konsertarrangør er vi opptatt av å tilby trygge omgivelser både til ansatte, frivillige, musikere og publikum. I prosessen med å oppnå Balansemerket har vi satt i gang ulike tiltak som skal ivareta de forskjellige gruppene. Det er viktig for oss at Nasjonal jazzscene, Victoria, skal oppleves som et trygt konsertsted med nulltoleranse for seksuell trakassering, sier Jan Ole Otnæs, daglig leder i Nasjonal jazzscene.

Et kontinuerlig arbeid
Balansemerket tildeles med ett års varighet, deretter møtes virksomhetene og Balansekunst på ny for å utvikle en plan for forebyggende arbeid. Haugan Holden i Balansekunst forklarer at kartlegging av risiko og iverksetting av tiltak mot seksuell trakassering er et kontinuerlig arbeid.

– Balansemerket kan ikke garantere for at seksuell trakassering ikke skjer, men er et verktøy for å forebygge og veilede håndteringen av seksuell trakassering i kulturvirksomheter, sier hun.
– Både arbeidet i merkeordningen og selve merket i seg selv fungerer bevisstgjørende og holdningsskapende. På samme måte som et regnbueflagg i et lokale kan gi trygghet til utsatte grupper og synliggjøre en inkluderende holdning, ønsker vi at Balansemerket skal fungere som et tryggende standpunkt mot seksuell trakassering.

Tilbyr kurs over nett
I fjor ble Balansekunst innlemmet på statsbudsjettet, og tilbyr nå kurs og veiledning til alle kulturvirksomheter.
– Kursing er en vesentlig del av Balansekunsts virksomhet, og foreningen må derfor tenke nytt i møte med Covid-19 og innføringen av smitteverntiltak, forteller Holden. – Nå tilbys nettbaserte kurs for at flere kulturvirksomheter skal kunne gjennomføre kursingen og oppnå Balansemerket i løpet av 2020. Mange sitter nå hver for seg i hjemmekontor. Da kan faglig påfyll og refleksjonsoppgaver gjennom nettbaserte kurs være en nyttig avveksling i den nye jobbhverdagen. Kursene vi tilbyr kan gjennomføres over videosamtale, der vi tilpasser og tar i bruk digitale løsninger som quiz, meningsmålinger og videoklipp for å variere, forklarer hun.

 

Til informasjon: Ballades redaktør Guro Kleveland er styreleder i foreningen Balansekunst.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.