© www.spotify.com

Opp- og nedtur for Spotify

Inntektene øker med 52 prosent, men samtidig viser regnskapet en sterk utgiftsvekst.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Torsdag slapp Spotify årsrapporten for 2016. Regnskapstallene viser ifølge Music Business Worldwide (MBW) en sunn vekst, med en inntektsøkning på hele 52 prosent til 2,93 milliarder euro. Men samtidig har selskapet et tap på hele 539,2 millioner euro.

Nettotapet til Spotify skal i all hovedsak komme fra utgifter til kjernevirksomheten, så som produktutvikling og utbetalinger til rettighetshavere. Spotify betalte rundt 2,7 milliarder euro til plateselskap og rettighetshavere. En sum som nær nuller ut inntektene. I tillegg kommer utgifter til lønninger, markedsføring samt gjeldsetterslep.

Les også: Hvorfor digitaliseringen er vanskelig for musikkbransjen

Spotify har nå 140 millioner brukere på verdensbasis. 50 millioner av disse er betalende abonnenter. Til sammenlikning var det i 2015 89 millioner brukere, hvorav 28 millioner betalte for tjenesten.

Forholdet mellom inntektene fra annonser og abonnenter har imidlertid holdt seg stabilt på rundt 10 prosent annonseinntekter. Veksten i abonnementsinntekter var på 52 prosent sammenliknet med 2015. Til sammenlikning økte disse inntektene med over 70 prosent fra 2014 til 2015.

Spotify kunne den gang også notere nesten 80 prosent økning i de samlede inntektene. Utgiftene har i samme periode altså gått i motsatt retning.

Stillinger

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev