© Tidal

Tidal mindre transparent

Distributører og plateselskap får ikke lenger daglig innsikt i strømmetall fra Tidal. Selskapet DaWorks prioriterer nå utgivelser i andre strømmetjenester.

Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

– I 2016 har Tidal stoppet å sende det vi kaller trendtall, altså strømmetall hver 24. time til distributør. I vårt tilfelle er det Phonofile. Tidligere har det ikke vært noe problem, og vi får disse tallene fra andre tjenester. I strømmeverden er dette verktøy som gjør at vi kan følge med på produktene vi har, og sette inn tiltak der vi trenger det, sier direktør Jørn Dalchow i DaWorks.
Trendtallene kan variere litt fra de faktiske tallene, som kommer på avregninger. Men ifølge Dalchow er de såpass nøyaktige at de likevel forteller mye om hvordan et produkt utvikler seg.
– Tidal henger også etter med avregninger. Det er i seg selv et problem. Men noen ganger trenger vi trendtallene, f.eks. i forbindelse med troféplater, slik som nå. Nå skulle vi gjerne hatt dem i forbindelse med en gullplate.

Jørn Dalchow Foto: Privat


Ny policy
DaWorks har vært i kontakt med Tidal flere ganger for å få tallene. De får da beskjed om at selskapet har en ny policy, og at slike data blir kun gitt til distributør. I kontakt med distributør sendes DaWorks tilbake til Tidal, ettersom distributøren ikke mottar tallene.
– Har dere fått noen forklaring på Tidal på hvorfor det er slik?
– Nei. De sier bare at deres avtale er med distributøren, så de kan ikke gi tallene til oss.
– Hvordan er dette sammenliknet med andre strømmetjenester?
– Dette er ikke noe problem hos de andre strømmetjenestene. Den store, som dominerer, er Spotify. De sender ut tall hver 24. time. Spotify har også andre flere nye verktøy som gjør at tjenesten oppleves mer transparent. De gir mange muligheter, både for artister og selskaper, til å se informasjon om musikken, blant annet gjennom ”fan insight”.
Mer lukket enn tidligere
Tidligere var det ifølge Dalchow motsatt. Mens Tidal holdt til i Norge og het Wimp var tjenesten ledende på åpenhet og dialog, mens Spotify fikk mye kritikk for manglende innsyn. DaWorks var et av selskapene som en stund trakk seg fra tjenesten, nettopp på grunn av dette.
Dalchow mener det har skjedd en holdningsendring i selskapet etter eierskiftet i 2015.
– Tidal har blitt mer lukket. Og vi skjønner ikke hva som er problemet. Vi eier innspilling x – og spør om de kan slå opp hvor mye den har strømmet hos dem, slik at vi kan slå sammen Tidal-tallene med de andre tallene vi sitter på. Men nei, det kan de ikke gjøre, uten annen forklaring enn at dette gjør vi ikke.
– Da har vi sagt at «vil dere ikke prioritere oss, så prioriterer vi ikke dere heller». Det betyr at vi nå har satt en rekke kommende utgivelser fra oss med forsinkelse til Tidal. Alle andre får dermed utgivelsene før Tidal. Vi prioriterer å følge opp de tjenestene som ønsker et konstruktivt samarbeid med oss.
– Er det bare uavhengige selskap som dere som ikke får ut ønskede tall?
– Det vet vi ikke. Jeg har hørt rykter om at majorselskapene kanskje ikke får disse tallene heller. Men jeg har ikke snakket med noen der som kan si noe om det.
– Hvilke konsekvenser får det for produktene deres når dere ikke får disse tallene?
– Det varierer veldig mellom utgivelsene. Vi har noen utgivelser som kan få et ganske bra liv i Tidal-verdenen, fordi tjenesten er flinke til å lage redaksjonelt innhold og kuraterte produkter, som spillelister. Tidal er også forholdsvis mye bedre til å vise frem norsk musikk enn Spotify. Noen ganger har vi altså utgivelser for et litt mer “musikkinteressert» publikum, som passer deres redaksjonelle profil.
– Men det er veldig vanskelig for oss å jobbe med markedsføring når vi ikke får trendtall hvert døgn. Tallene sier mye om hvordan vi kan bruke pengene våre. En ting er hvor mye noe strømmes, men vi får også vite hvem, hvor, hvordan og alder og kjønn. Nå må vi vente på forsinkede avregninger, og det gir oss ingen slike muligheter.
Uheldig for alle involverte
Daglig leder Erik Brataas i Phonofile kan bekrefte at de ikke har mottatt trendtall fra Tidal. I en epost til Ballade skriver han:
– Det har ingen konsekvenser for avregning og utbetaling av vederlag, der er de à jour, men våre leverandører har dessverre mindre innsyn dag-til-dag i Tidal enn i andre tjenester som leverer slike data til oss. Vi har naturligvis gjort Tidal oppmerksom på at dette er uheldig for alle involverte og håper de snart får dette på plass igjen.
Ballade har forsøkt å komme i kontakt med Tidal for en kommentar, både i Norge og internasjonalt. Det har foreløpig ikke lykkes. Vi har heller ikke fått svar fra noen av major-selskapene på om de mottar trendtall fra Tidal.
For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.