© Kjetil Ree

Ønsker mer til eksportsuksesser

Platebransjen forventer større næringsfokus i regjeringens eksportsatsning. Men Kulturdepartementet kan ikke love noen kursendring.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

I august varslet Kulturdepartementet (KUD) og Utenriksdepartementet (UD) en stortingsmelding som skal stake ut kursen for hvordan norske artister kan bygge omdømme i utlandet.
Utredningen settes i gang i forkant av opprettelsen av stiftelsen Music Norway, en fusjon mellom MIC Norsk musikkinformasjon og Music Export Norway (MEN).
Les også: [link id=67845 title=»Vil ha flere norske stjerner«]
Lover stjernesatsning
Etter at regjeringen lanserte stortingsmeldingen i Dagbladet, har det vært flere bransjemøter der man har drøftet hva som skal ligge i eksportbegrepet.
Les også:[link id=67850 title=» Full eksportforvirring«]
På et idémyldringsmøte i regi av UD onsdag, møttes en samlet bransje med den hensikt å diskutere UDs reisestøtteordninger og forutsetninger for internasjonaliseringen av norsk kultur.
IFPI og FONO, interesseorganisasjonene for norske plateselskaper, var til stede på vegne av de største plateselskapene i Norge. De to organisasjonene har tidligere kontaktet KUD for å få klarhet i hvilken rolle «næring» skal ha i Music Norway, og pekt på at næringsbegrepet er utelatt i målformuleringen.
IFPI og FONO savner større delaktighet fra Næringsdepartementets side.
– For at plateselskapene, som driver kommersiell virksomhet, skal benytte seg av Music Norway, må næringstanken være klar og tydelig. Vi forventer at næringstanken som gjennomsyrer MEN blir videreført i Music Norway, sier IFPI-direktør Marte Thorsby.
Les også: [link id=67863 title=»Kulturdiplomatene«]
FONO, IFPI og artistorganisasjonen Gramart er medeiere i MEN, som avvikles ved nyttår. Music Norway vil derimot være 100 % statlig finansiert.
Daglig leder i Gramart, Elin Aamodt, understreker at organisasjonene stiller seg bak Music Norway som en felles eksportkanal.
– Bransjen har mistet en direkte påvirkning, men vi har tillit til Music Norway. Vi føler oss trygge på at våre hensyn blir ivaretatt, sier hun.
Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook
Etterlyser større beløp
Kommersielle artister må få muligheten til å bane vei for norsk musikk i utlandet, bedyrer Marte Thorsby.
– Det klare utgangspunktet må være at suksess ikke er diskvalifiserende for tilgangen til offentlig støtte. En artist som har kommersiell suksess gjennom salg eller konsertvirksomhet bør kunne få tildelt støtte fra flere støtteordninger. Det er denne støtten som kan gjøre det mulig å nå ut til nye markeder, sier Thorsby.
Hun peker på at dagens reisestøtte fra UD er på 3,2 millioner kroner totalt. Dette beløpet er alt for lavt, mener IFPI-direktøren.
– Man får ikke enere for 3,2 millioner. Har regjeringen forhåpninger om å skape nye stjerner internasjonalt, må det tilføres større summer.
Ingen kursendring
Statssekretær i KUD, Kjersti Stenseng, mener UDs nåværende reisestøtteordninger fungerer tilfredsstillende. Hun sier at den varslede stortingsmeldingen ikke innebærer en kursendring i kulturpolitikken.
– Det er ingen motsetning mellom å ønske seg flere store norske artister og kunstnere internasjonalt, og det overordnede målet om å ivareta bredden her hjemme, sier Stenseng.
Ifølge Stenseng ønsker departementet å legge vekt på å samordne regjeringens arbeid på kulturfeltet. Hun understreker at de ulike departementene har forskjellige målsetninger.
– Norsk musikk i forbindelse med bistand og diplomat, og musikk som eksportvare fordrer forskjellige virkemidler.
– Hvordan ser dere på ønsket om å inkludere Næringsdepartementet i arbeidet med stortingsmeldingen?
– Det kan jeg ikke kommentere på nåværende tidspunkt.
Følg Ballade på Twitter
Trenger oversikt
Elin Aamodt sier at det er avgjørende at regjeringen får klargjort forholdet mellom kulturformidling og eksport. En [link id=67488 title=»pengestrømsanalyse»] er nødvendig for at stortingsmeldingen skal kunne ha en reell bruksverdi, mener Aamodt.
– Vi trenger oversikt over både livesegmentet, publishing, salg og sync, sier hun.
Les også: [link id=67843 title=»Kort tidshorisont«]
Etter et par magre år for platebransjen, peker pilene oppover for strømming av musikk. Salget av norsk musikk går imidlertid [link id=67754 title=»tregere»]. Styreleder i FONO, Larry Bringsjord, sier at myndighetene og bransjen nå har en unik mulighet til å få på plass en langsiktig strategi som kan opprettholde et høyt aktivitetsnivå i norsk musikkliv.
– Med den situasjonen en god del plateselskaper befinner seg i, der inntektene har sviktet over tid, handler det i første rekke om å sørge for at vi har ny musikk å eksportere.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev